Simpel administration af forsikringer og tingskader

Hold styr på dine aktiver, policer og forsikringssager i ét enkelt system. Med EG SafetyNet Forsikringsskader har du til enhver tid overblik over, hvilke skader der er sket i din organisation, hvor de er anmeldt, samt hvad dine forsikringer dækker over.

 

Book demo

Økonomistyring

Moduler til EG SafetyNet Forsikringsskader

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

De vigtigste funktioner:

 • Hurtig tingsskaderegistrering med billeder
 • Effektiv sagsadministration
 • Fuld logning af sagshistorik
 • Detaljerede og fleksible rapporter

EG SafetyNet Forsikringsskader hjælper dig med at undgå unødigt dobbeltarbejde, når der er sket en tingskade. Information omkring tingskaden skal kun registreres én gang og synkroniseres efterfølgende i de ønskede blanketter og databaser. 

‍EG SafetyNet Forsikringsskader er et hændelsesregistreringssystem til skader sket på aktiver som biler, bygninger og løsøre. Systemet understøtter en risikobaseret tilgang til forsikringsarbejde. Ved skader på aktiver registreres aktivets og skadens type og beskrivelse, et sagsnummer, dato for ulykke og oprettelse samt forsikringstype. Det er nemt og enkelt at søge og sortere i registrerede hændelser ud fra en hvilken som helst del af registreringen.

Under hver enkelt sag findes en udtømmende sagslog med flere detaljer om skaden, forsikringsinformation, dokumentation, omkostninger og information om, hvem i organisationen der har registreret hvilken information på hvilket tidspunkt.

Du kan håndtere hele sagen fra EG SafetyNet Forsikringsskader. Det er muligt at opsætte skabeloner for at automatisere hyppige processer. Du kan fx skabe en e-mailskabelon til automatisk bekræftelse af modtagende sager eller en Excel-skabelon til at generere rapporter.

EG SafetyNet Forsikringsskader lader dig oprette et antal standardrapporter, som giver dig overblik over skader i organisationen. På baggrund af disse rapporter kan du så træffe kvalificerede beslutninger om budgettering og forebyggende aktiviteter.

Udvidet dokumentoverblik

Aktiver/Forsikringer

Aktiver/Forsikringer

De vigtigste funktioner:

 • Registrer aktiver og relevante dokumenter
 • Registrer forsikringsinformation og relevante dokumenter
 • Få overblik over aktiver, forsikringer og deres brug

EG SafetyNet Aktiver/Forsikring er et administrationssystem til aktiver og dertilhørende forsikringer.

I EG SafetyNet Aktiver/Forsikring samles al information omkring et aktiv. For at registrere et aktiv udfylder man information som navn, kode, aktivtype, forsikringspolice, og hvilken afdeling aktivet tilhører. Hvis aktivet er et køretøj, registrerer man derudover bl.a. stelnummer og model. Hvis aktivet er en bygning, kan man f.eks. registrere, hvorvidt bygningen har tyverialarm eller videoovervågning. Hvilke felter, der skal udfyldes, kan tilpasses af den enkelte organisation ved implementering af EG SafetyNet.

EG SafetyNet Aktiver/Forsikring samler også al information omkring aktivernes forsikringer. For at registrere en forsikring i EG SafetyNet udfylder man information som policenummer, forsikringstype, forsikringsselskab og startdato. Som med aktivregistrering bestemmer den enkelte organisation selv, hvilke informationer medarbejdere skal registrere om en forsikring. Det er også muligt at uploade forsikringsbetingelser og andre relevante dokumenter til en forsikringsregistrering.

Registrerede aktiver linkes til registrerede forsikringer. Det gør, at det er nemt at få overblik over, hvordan forsikringer bliver brugt. Det er f.eks. muligt at danne en graf over, hvor mange aktiver der er tilknyttet forskellige forsikringstyper.

Al data integreres automatisk mellem EG SafetyNet Forsikringsskader og EG SafetyNet Aktiver/Forsikring. Når både forsikringer og aktiver er registreret og linket i EG SafetyNet Aktiver/Forsikring, vil den rigtige forsikring automatisk dukke op, når en aktivskade registreres i EG SafetyNet Forsikringsskader.

handlingsplaner

Handlingsplaner

Handlingsplaner

De vigtigste funktioner:

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍EG SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Nyheder

 • Sundhedsstrukturkommissionen: Digitalisering og data spiller vital rolle for fremtidens sundhedsvæsen

  Efter et års hårdt arbejde har regeringens Sundhedsstrukturkommission præsenteret sine anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal løse fremtidens opgaver. Her er EG's syn på resultatet.

 • EG sætter fokus på den gode dialog på Folkemødet

  På Folkemødet 2024 slår EG et slag for betydningen af at fremme de demokratiske processer og den gode samtale via digital kommunikation.

 • Sygeplejerske: EG Sensum One gør det let at dokumentere den sundhedsfaglige dokumentation

  I mere end seks år har landets bosteder slidt med at implementere kravene til sundhedsdokumentation, og tilbud med EG Sensum One er godt stillet.

 • Nedtællingen til demokratiets fest på Bornholm er startet!

  Dialogen og den gode samtale er i højsædet, når op imod 60.000 deltagere strømmer til Allinge, så vi glæder os allerede til festen i EG.

 • EG Horisont skal samle de tværgående borgerforløb

  EG søger partnerkommuner til arbejdet med samarbejdsplatformen EG Horisont, der skal koordinere borgerforløb, som går på tværs af flere områder.

 • Mennesker, maskiner og magien imellem os – plus valide arbejdsmiljødata

  Når ArbejdsmiljøNET afholder sin årlige konference i Middelfart den 14. til den 16. juni 2024, er EG på pletten med EG SafetyNet.

 • Hvidovre Kommune knækker koden til kemisk risikovurdering

  Arbejdet med kemisk risikovurdering er i mange kommuner set som kompliceret og tidskrævende, men Hvidovre Komme har nu fundet en løsning.

 • Vagtplanlægning skal sætte behovet i fokus

  Behovsstyret vagtplanlægning optimerer brugen af arbejdskraftressourcerne ved at lægge vagtplanen efter arbejdspladsens aktuelle behov.

 • Lev op til kravet om tidsregistrering enkelt og hurtigt

  Når den nye lov om tidsregistrering træder i kraft, er der god hjælp at hente hos EG Silkeborg Data, der har sikret, at relevante løsninger understøtter de nye krav.

 • Silkeborg Kommune vil bruge vagtplandata for at undgå A og B-tilbud på socialområdet

  Med vagtplandata fra EG Optima har Silkeborg Kommune skabt sig et overblik over bemandingssituationen på det specialiserede socialområde.

 • Vi vil gerne skille os ud fra mængden på OffDig 2024

  Når EG deltager på digitaliseringskonferencen OffDig 2024 er det både for at mingle med mængden, men også for at stikke ud fra massen.

 • Digital platform til sundhedskommunikation udviklet med brugerne

  Brugerinvolvering har været altafgørende for udviklingen af kommunikationsværktøj EG Sundhed, der netop er gået i luften.

 • EG udvikler samlet kommunikationsløsning til presset sundhedsvæsen

  Software skal udvikle sig med tiden, og derfor samler EG tre løsninger, EG Netforvaltning Sundhed, EG Mediconnect og EG Mediconnect Forsikring.

 • Voksende interesse for kommunelicenser til EG ShowMyDay

  Hidtil er EG ShowMyDay fortrinsvis solgt som digitalt hjælpemiddel til den enkelte bruger, men flere og flere kommuner køber nu licenser i bundter.

 • Udrulningen af EG Sensum One går helt efter planen

  Danmarkshistoriens største, samlede udrulning af EG Sensum One, der understøtter VUM 2.0, går foreløbigt helt efter planen og får stor betydning.

 • Sønderjyske Fønikscare vælger EG Sensum One

  Vikarbureauet Fønikscare i Haderslev satser nu på det socialfaglige it-system, EG Sensum One til deres arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • Alle regioner bruger nu samme arbejdsmiljøplatform

  De danske regioners knap 130.000 medarbejdere håndterer nu deres centrale arbejdsmiljøopgaver i EG SafetyNet, og det åbner helt nye muligheder for alle.

 • Region Midtjylland udskifter sine arbejdsmiljøsystemer

  Efter en årrække med et eget udviklet arbejdsmiljøsystem og en række mindre løsninger har Region Midtjylland nu valgt EG SafetyNet som samlet arbejdsmiljøplatform.

 • EG SafetyNet Kemistyring: Er du også træt af forældede sikkerhedsdatablade?

  Sammen med kunderne vil EG SafetyNet skabe en solidarisk SDS-bank for at sikre lettere og billigere adgang til opdaterede datablade fra producenterne.

 • Lev op til reglerne for brandsyn helt uden sved på panden

  DKV-skabelon i EG MainManager letter arbejdet med dokumentation og opfølgning på de lovpligtige brandtilsyn i virksomheder og organisationer.

 • God risikostyring på forsikringsskader

  Opdaterede data om forsikringsskader er hjørnesten i effektiv risikostyring og skadesforebyggelse i alle forsikringsenheder, derfor indeholder EG SafetyNet Forsikringsskader en række stærke værktøjer til at opsamle og visualisere nøgletal.

 • Få hjælp til opgavestyringen i forbindelse med forsikringsskader

  Brugere, der arbejder med forsikringsskader i EG SafetyNet, har fået et dedikeret faneblad til opgavestyring og et forbedret påmindelsesoverblik.

 • Dashboards i EG SafetyNet: Se, forstå og brug dine data om skader aktivt

  Nye dashboards i EG SafetyNet gør det nemt at få overblik over historiske og aktuelle forsikringsskader, så man kan holde fokus på de vigtigste opgaver.

 • Opgradering giver forsikringskonsulenter nye tilkøbsmuligheder i EG SafetyNet

  Med en større opgradering har brugere, der arbejder med hændelser og forsikringsskader fået nye og forbedrede tilkøbsmuligheder.

 • Automatiseret vagtplanlægning er en del af EG Optima

  Automatiseret vagtplanlægning og ønskeplaner er en integreret del af vagtplansystemet EG Optima, så man slipper for add-onsystemer.

 • Knopskydning fører til samlet aftale om EG SafetyNet i Region Syddanmark

  Flere afdelinger og arbejdspladser i Region Syddanmark har løbende taget EG SafetyNet til sig, og nu fører knopskydningen til en samlet aftale med regionen.

 • AES digitaliserer kommunikationen til de praktiserende læger

  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, kan nu integrere til EG NetForvaltning Sundhed. Det kommer landets læger til gode, og forkorter ventetiden i AES.

 • Autismecenter Storstrøm: Velfærdsteknologi kræver ledelse og vilje

  En ting er at indkøbe ny velfærdsteknologi. Noget andet er at få den brugt. Den kode har Autismecenter Storstrøm knækket.

 • Rikke: Måske er det bedre med billeder end tekst?

  Hvordan oplever en ny bruger EG ShowMyDay? Vi har talt med Rikke på Autismecenter Storstrøm, der deler sine erfaringer.

 • Slip for papir og kuglepen ved egenkontrol af brandmateriel

  Bygningsreglementets krav til gennemgang af brandslukningsmateriel er omfattende - EG SafetyNet gør det nemt at bevare overblikket.

 • Bland jer i debatten: Find EG på Folkemødet

  Du kan altid finde EG i hverdagen, for viores software er alle vegne, uanset om du skal bygge et hus eller bestille tid hos lægen. På Folkemødet kan det være sværere at finde os, men vi er der!

 • Sæt ansigt på EG på Folkemødet 2023

  Har du ikke bare vild lyst til at møde Johnny, Rasmus, Steffen, Jesper og Per fra EG i Allinge? Få en snak med dem i solen?

 • Kemistyring er nu en del af EG SafetyNet

  EG SafetyNet er udvidet, så platformen nu også understøtter arbejdet med den kemiske risikostyring og dermed alle former for arbejdsmiljøarbejdet.

 • Arbejdet med kemisk risikovurdering kræver en ændret tilgang til farlige stoffer

  Selv om loven om kemiske risikovurderinger trådte i kraft i 2019 er det stadig nyt for mange virksomheder at fokus er flyttet fra produkt til proces.

 • Nu kan du lave din kemiske risikovurdering i EG SafetyNet

  Med udvidelsen Kemistyring til EG SafetyNet dækker løsningen nu alle arbejdsmiljørelaterede arbejdsopgaver, lige fra forebyggelse til forsikringsskader.

 • Kemisk risikovurdering er basis for instruktion af ansatte

  Den kemiske risikovurdering er afgørende for, at arbejdsgiveren kan leve op til den mundtlige og skriftlige instruktionsforpligtigelse for sine ansatte.

 • Kunden skal allerhelst ende med et smil på læben

  Mere end 23 år som supporter er det blevet til for Jan Dalgaard Farving, der hver dag møder på arbejde med ønsket om at give kunderne et smil på læben.

 • EG's løneksperter varmer op til OK24

  Selv om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område kan synes langt ud i fremtiden, så er forberedelserne til OK24 faktisk allerede godt i gang hos EG.

 • Frederiksberg Kommune er vital driver i udviklingen af EG Sensum One

  Frederiksberg Kommune lægger mange kræfter og stor energi i arbejdet med at udvikle EG Sensum One. Men hvorfor gør kommunen det? For at få gjort op med fortidens sneglespor, sikre fagligheden og få maksimal indflydelse, lyder svaret.

 • VUM 2.0 er en bunden opgave

  Fra at være et underligt begreb med et mærkeligt navn er VUM nu et velkendt fagligt begreb inden for det specialiserede socialområde. Med opdateringen af metodeapparatet til VUM 2.0 er det i praksis blevet en bunden opgave at kunne dokumentere efter metoden.

 • Aarhus Kommune vælger EG som ny leverandør af løn- og vagtplansystem

  Efter en grundig udbudsproces har Aarhus Kommune valgt EG som ny leverandør af de nøgle-systemer, der skal håndtere lønudbetalingen for ca. 30.000 medarbejdere og vagtplaner til 10.000 af kommunens medarbejdere.

 • Selv robotten glemmer at tænke digitalisering

  Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere på det specialiserede socialområde? Det spørgsmål har fire kommuner stillet sig selv i forbindelse med Fremfærd-projektet "Samskabt styring på det specialiserede socialområde".

 • Den kommunale ungeindsats i Aalborg Kommune vælger EG Uno UNG

  Aalborg Kommune har valgt EG Uno UNG som fagsystem til medarbejderne i vedledningsenheden i den kommunale ungeindsats.

 • Tre fordele ved at flytte lønkontoret ud af administrationen

  Behovet for en ekstra hånd mærkes tydeligt hos SD Lønadministration, der agerer eksternt lønkontor for mange offentlige virksomheder.

 • GEV vil fakturere forbrugerne med EG SonWin

  Forsyningsselskabet GEV har underskrevet en aftale med EG, der skal sikre en tidssvarende it-understøttelse af afregning til selskabets kunder med EG SonWin.

 • Levefællesskabet MerVib har valgt EG Sensum One

  Levefællesskabet MerVib i Grevinge har valgt at indføre it-systemet, EG Sensum One til det daglige arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • EG vinder Innovationprisen 2022

  Sammen med Fusebox har EG vundet Energiforum Danmarks innovationspris 2022.

 • Jesper Bo Seidler tiltræder som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare

  Den 1. november 2022 tiltræder den 56-årige Jesper Bo Seidler som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare.

 • Alle kommuner har nu mindst én selvbetjeningsløsning fra EG

  Med købet af en række selvbetjeningsforløb fra Dafolo står EG nu som den helt centrale leverandør af digitale selvbetjeningsløsninger til det offentlige.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • Energikrisen kradser bunden ud af kommunekasserne

  Med udsigt til tårnhøje energiregninger er der brug for energiledelsessystemer. KL har udarbejdet en rapport med seks konkrete anbefalinger.

 • Ejerkredsen ØS Indsigt lancerer smart betalingsløsning til borgerne

  Et helt ny betalingsløsning ”Betal din kommune” til ØS Indsigt Debitor er nu live i Vejle og Odense kommuner.

 • Samarbejde mellem MEDST og EG: Sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering

  Et tæt udviklingssamarbejde mellem MEDST og EG sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

 • EG køber specialiseret software til digital selvbetjening og sagsbehandling fra Dafolo

  EG offentliggør i dag at selskabet har købt fem softwareprodukter til digital selvbetjening og sagsbehandling fra Dafolo.

 • Ejerkredsen ØS Indsigt giver genvalg til EG

  En af landets ældste brugerklubber, Ejerkredsen ØS Indsigt fortsætter samarbejdet med EG Silkeborg Data om drift og udvikling af økonomisystemet ØS Indsigt

 • EG på Folkemødet 2022: Find os i vrimlen

  Op mod 20.000 deltagere fra hele Danmark deltager i årets Folkemøde på Bornholm, så her får du en guide til, hvordan du kan finde EG i vrimlen.

 • Norsk demenslandby vælger EG Sensum One

  Demenslandsbyen Carpe Diem i den norske kommune Bærum Kommune har valgt at implementere EG Sensum One.

 • EG køber UNOIT ApS

  UNOIT tilbyder software, der understøtter og sikrer uddannelsesvejledningen for alle unge i alderen fra 12-24 år, til danske kommuner.

 • Finske Hyvinkää benytter EG Omega for at reducere energiforbrug og CO2-udledning

  Den finske by Hyvinkää i Hyvinge Kommune vil reducere sit energiforbrug med 7,5% i 2025 - det kræver mod, en dedikeret indsats og de rigtige værktøjer.

 • Vejle Kommune er gået all-in på EG SafetyNet til medarbejderne

  Kommunen valgte EG SafetyNet for at håndtere APV-handleplaner til en begrænset del af medarbejderne. Nu er løsningen bredt ud til alle 10.000 ansatte.

 • Hver 5. kommune bruger nu EG On Helbredstillæg

  Flere og flere kommuner har nu digitaliseret sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om helbredstillæg.

 • Kommunen kan spare millioner på direkte tildeling på SKI-aftale

  Når kommunen skal indkøbe nyt lønsystem, er der mange penge at hente ved at benytte sig af ramme-aftalerne fra SKI. Og det er ikke kun prisen, der kan optimeres ved fælles indkøb.

 • Mindre CO2 med EG Omega

  Danmark kan spare 10 pct. af sit energiforbrug i bygninger gennem bedre brug af data og digitalisering.

 • Kommunerne ændrer syn på løn- og vagtplanlægning

  Tre faktorer driver udviklingstendenserne inden for den kommunale administration, og det er økonomien, organisationen og den digitale understøttelse. Og det er stærke kræfter, der har sat turbo på udviklingen, mener mærker Senior Key Account Manager Anders Tuff, EG Public Sales.

 • Socialområdet er omkostningstungt - og du er en del af prisen!

  Det specialiserede socialområde har med rette og urette fået ryet, at det er både omkostningstungt og svært at styre. Området koster da også samfundet milliarder hvert år men husk; Du er en del af prisen!

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.

 • Digitale kørekortattester gør det hurtigere, nemmere og billigere at udstede kørekort

  Hvert år sagsbehandler myndighederne mere end 200.000 kørekortssager, der kræver udarbejdelse af en lægeattest. Indhentningen af disse attester er ofte tidskrævende, besværlig og præget af fejl. Nu har EG udviklet en digital løsning.

 • EG køber Altiplan

  EG's datterselskab Silkeborg Data A/S køber den danske it-virksomhed Altiplan Aps. Virksomheden har udviklet løsningen HosInfo, der benyttes på mere end 70 hospitalsafdelinger i Danmark.

 • Poul Venø: Selvbetjeningsløsninger skal være mere brugervenlige

  Herning er en digital kommune, og en digitaliseringsstrategi med fokus på værdi og brugervenlighed skal fortsætte digitaliseringen.

 • EG understøtter nye lønopgaver som følge af særlove

  Hastelovgivningen i kølvandet på Corona-krisen har skabt travlhed i det offentlige, hvor en stribe ændringer i fx dagpengeregler og ferieloven skal håndteres.

 • Digitale fravalg er lige så vigtige som tilvalg

  Digitaliseringen udfordrer vores forestillingsevne, mener kommunaldirektør Bjarne Pedersen.

 • Den menneskelige faktor – det glemte element i it-projektet

  I it-projekter fokuserer man ofte på tekniske detaljer og krav, mens kommunikation og den menneskelige faktor sjældent får den samme opmærksomhed.

 • Sådan opnår du det succesfulde offentlige it-projekt

  Medierne er fyldt med historier om offentlige it-projekter, der er kørt af sporet. Men hvad skal der egentlig til for at skabe et succesfuldt it-projekt?

 • Topanmeldelse af EG Optima i stor markedsanalyse

  Digitaliseringsstyrelsen har analyseret mulighederne for bedre teknologisk understøttelse af vagtplanlægning i regioner og kommuner og giver topkarakterer til EG Optima.

 • Nyborg genvælger EG som leverandør af løn- og vagtplansystem

  Nyborg Kommune har forlænget kontrakten med EG om at levere lønsedler og vagtplaner efter en direkte tildeling på SKI 02.19.

 • Randers forlænger aftale med Silkeborg Data om løn- og vagtplansystem

  Randers Kommune fortsætter i de kommende år med EG som leverandør af it-understøttelse på løn- og vagtplanområdet på en selvstændig kontrakt. Det fortsatte samarbejdet indebærer, at SD Løn udvides med integration til Opus Økonomi, lige som kommunen går over til at anvende EG Optima til vagtplanlægning.

 • Syddjurs Kommune vælger økonomi-, løn- og vagtplansystem fra EG på SKI

  I de næste seks år hedder økonomisystemet, løn- og vagtplansystemerne i Syddjurs Kommune ØS Indsigt, SD Løn og EG Optima. Kommunen har nemlig valgt at indkøbe løsningerne direkte på SKI 02.19.

 • Digitalisering: Sådan bruger du din business case bedst

  En god business case kan vise gevinsten af dit it-projekt, men nogle projekter er rigtig svære at måle på.

 • Digitalisering: Sådan sikrer du, at brugerne er med dig – hele vejen

  Forudsætningen for at opnå brugernes opbakning til nye it-systemer er øget tillid og følelsen af, at man kan se sig selv i projektet, mener digitaliseringschefer.

 • InnoRun19 i Odense skal slippe innovationskraften løs

  Hvad sker der, når 200 studerende får to døgn til at finde på nye digitale løsninger på konkrete udfordringer på social- og sundhedsområdet? Det tester EG på InnoRun19.

 • Mød EG på KL's Handicap- og Psykiatrikonference

  I hvilken retning skal vi arbejde i, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet? Det spørgsmål stiller KL som optakt til årets Handicap- og Psykiatrikonference, der afholdes den 20.november 2019 i Aarhus.

 • EG styrker sin profil på offentlig it

  EG styrker nu sin profil på offentlig it. Det sker ved at samle to af sine egne selskaber, EG Social Care og EG Admin Solutions i en ny virksomhed, EG Digital Welfare, der skal levere software til selvbetjening, automatisering, digital sagsbehandling, samt faglig dokumentation og effektmåling.

 • Ingen Digitaliseringsmesse uden EG

  På Digitaliseringsmessen19 i Odense Congress Center den 3. oktober 2019 byder EG deltagerne på guld og grønne skove!

 • Vi skal ikke bremse den digitale udvikling

  Digitalisering er sat i verden for at effektivisere og øge kvaliteten af kommunernes kerneopgaver, mener stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

 • Kommunerne skal ikke være digitale frontløbere

  Vi skal som kommune ikke være frontløbere – det er o.k. at følge en follower-strategi, siger kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune.

 • Lørdag: Vær med, hvor EG er på Folkemødet

  Lørdag er Folkemødets travleste dag, så her er en guide, der forklarer, hvor du finder EG på Folkemødet lørdag den 15. juni.

 • Fredag: Hvor er EG på Folkemødet i dag?

  EG er naturligvis med på Folkemødet 2019. Her kan du se, hvor du kan finde os på Folkemødets anden dag, fredag den 14. juni.

 • Torsdag: Find EG på Folkemødet

  Folkemødet skydes i gang den 13.juni, og EG er med alle dage, når Nordens største demokratifestival løber af stablen. Her kan du se, hvor du kan finde EG på Folkemødets første dag.

 • Digitalisering: En konstant balance mellem muligheder og risici

  Risikoafvejning er en af vores største – og vigtigste – opgaver i disse år, mener kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen.

 • Ny kommune får SD Løn og EG Optima

  Endnu en kommune har nu valgt EG Optima som deres nye vagtplansystem. Det sker som en del af den kontrakt, som Vesthimmerlands Kommune har indgået med Fujitsu og EG Silkeborg Data om levering af en koncernløsning.

 • Digitale løsninger skal designes i samspil med borgerne

  Vi skal inddrage borgerne så tidligt som muligt i processen, mener kommunaldirektør Thomas Boe.

 • Ses vi på Folkemødet 2019?

  Når Danmarks største demokratifestival, Folkemødet 2019 slår dørene op, så er EG igen i år med på pladsen. Både for at dele holdninger og viden, men især for at lytte.

 • Kofoedsminde vandt "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen 2019

  Det sociale tilbud, Kofoedsminde i Region Sjælland blev den første vinder af EG's "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen for deres arbejde med digitalt understøttet risikovurdering.

 • Få en sund dialog med EG på OffDig 2019

  Sundhedsvæsenets opgaver skal fordeles mest økonomisk og løses så tæt på patienten, som muligt. Det kræver øget digitalt samarbejde mellem sygehus, kommune, den praktiserende læge og speciallæger samt den private sundhedssektor.

 • Hvordan får vi bedre tid og råd til borgere med særlige behov?

  Når vi skal løse flere opgaver i det offentlige for de samme penge, er digitalisering er en oplagt mulighed, mener divisionsdirektør Johnny Iversen, EG.

 • Dyvekeskolen gav it-firma helt nye ideer

  Københavnsk Coding Class kom med helt friske bud på, hvordan man få unge mellem 15 og 18 til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Læs selv hvilke.

 • EG henter inspiration fra 6. klasse på Dyvekeskolen

  I to måneder har 6.V fra Dyvekeskolen på Amager tumlet med spørgsmålet om, hvordan man kan få unge mellem 15 og 18 til at bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Nu skal de præsentere deres forslag for EG.

 • Gå planken ud for din kommune – og mød EG på Digitaliseringsmessen

  På Digitaliseringsmessen 2018 den 27/9-2018 i Odense er der mulighed for at gå planken ud for sin kommune eller blot hente gode råd om digitalisering hos EG.

 • Region Midtjylland indgår aftale med EG Silkeborg Data

  Region Midtjylland og EG Silkeborg Data har efter et EU-udbud indgået aftale om levering af et løn- og arbejdstidsplanlægningssystem.

 • Region Hovedstaden vil optimere patientforløb

  Bedre planlægning af aktiviteter og ressourcer på Region Hovedstadens sygehuse skal i de kommende år styrke samarbejdet mellem faggrupper og optimere den enkelte patients forløb.

Vores kunder siger ...

 • Kemisk risikovurdering i Hvidovre Kommune

  Sammen med EG har Hvidovre Kommune designet modulet EG SafetyNet – Kemistyring, der understøtter kommunens arbejde med kemisk risikovurdering.

 • Både Hoptimisten og Michael er fan af EG SafetyNet

  Sorø Kommune har valgt EG SafetyNet for at have et samlet arbejdsmiljøsystem til håndtering af både arbejds- og tingskader.

 • Skarpt fokus på arbejdsmiljø i Danish Crown

  EG SafetyNet er en medvirkende årsag til faldet i antallet af arbejdsulykker på Danish Crowns slagterier, der har vundet Arbejdsmiljøprisen for indsatsen.

 • Nyttige funktioner letter administrationen

  Bettina er glad for, at hun nu bruger EG SafetyNet til at administrere KAB’s kurser. Automatiseringen har lettet hendes hverdag, og hun er tryg ved, at der altid er hjælp at hente.

 • IST var første kunde på EG SafetyNet Kursusadministration

  Da IST skulle have nyt et system til kursusadministration ledte de uden held efter et sikkert, cloud-baseret system, der samtidig levede op til en lang række krav og behov.

 • CFD anvender EG SafetyNet til kursusadministration og arbejdsmiljøarbejde

  Når CFD arrangerer et kursus eller skal indberette en arbejdsskade, så anvender medarbejderne EG SafetyNet.

 • Faxe og Stevns Kommuner forebygger skader ved hjælp af EG SafetyNet

  Faxe og Stevns Kommuner har indgået et samarbejde på forsikringsområdet, som indebærer, at de har etableret en fælles forsikringsenhed.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk

Kurser og arrangementer

Excel-udtræk i EG SafetyNet

Kursus

Få indsigt i opsætningen af avanceret søgning og Excel-skabeloner til oversigten.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Brugerkursus i EG SafetyNets spørgeskemamodul onlinekursus

Kursus

Dan dig effektivt et overblik over besvarelser i en undersøgelse udsendt fra EG SafetyNet og få indblik i bedste praksis.

Online

Brugerkursus i EG SafetyNets handlingsplansmodul onlinekursus

Kursus

Føl dig tryg i brugen af EG SafetyNets handlingsplaner, og lær generelle funktioner og principper i løsningen. På dette kursus får du indblik i bedste praksis i brugen af handlingsplaner.

Online