Simpel administration af forsikringer og tingskader

Hold styr på dine aktiver, policer og forsikringssager i ét enkelt system. Med EG SafetyNet Forsikringsskader har du til enhver tid overblik over, hvilke skader der er sket i din organisation, hvor de er anmeldt, samt hvad dine forsikringer dækker over.

 

Læs mere om EG SafetyNet Forsikring

Økonomistyring

Moduler til EG SafetyNet Forsikringsskader

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

De vigtigste funktioner:

 • Hurtig tingsskaderegistrering med billeder
 • Effektiv sagsadministration
 • Fuld logning af sagshistorik
 • Detaljerede og fleksible rapporter

EG SafetyNet Forsikringsskader hjælper dig med at undgå unødigt dobbeltarbejde, når der er sket en tingskade. Information omkring tingskaden skal kun registreres én gang og synkroniseres efterfølgende i de ønskede blanketter og databaser. 

‍EG SafetyNet Forsikringsskader er et hændelsesregistreringssystem til skader sket på aktiver som biler, bygninger og løsøre. Systemet understøtter en risikobaseret tilgang til forsikringsarbejde. Ved skader på aktiver registreres aktivets og skadens type og beskrivelse, et sagsnummer, dato for ulykke og oprettelse samt forsikringstype. Det er nemt og enkelt at søge og sortere i registrerede hændelser ud fra en hvilken som helst del af registreringen.

Under hver enkelt sag findes en udtømmende sagslog med flere detaljer om skaden, forsikringsinformation, dokumentation, omkostninger og information om, hvem i organisationen der har registreret hvilken information på hvilket tidspunkt.

Du kan håndtere hele sagen fra EG SafetyNet Forsikringsskader. Det er muligt at opsætte skabeloner for at automatisere hyppige processer. Du kan fx skabe en e-mailskabelon til automatisk bekræftelse af modtagende sager eller en Excel-skabelon til at generere rapporter.

EG SafetyNet Forsikringsskader lader dig oprette et antal standardrapporter, som giver dig overblik over skader i organisationen. På baggrund af disse rapporter kan du så træffe kvalificerede beslutninger om budgettering og forebyggende aktiviteter.

Udvidet dokumentoverblik

Aktiver/Forsikringer

Aktiver/Forsikringer

De vigtigste funktioner:

 • Registrer aktiver og relevante dokumenter
 • Registrer forsikringsinformation og relevante dokumenter
 • Få overblik over aktiver, forsikringer og deres brug

EG SafetyNet Aktiver/Forsikring er et administrationssystem til aktiver og dertilhørende forsikringer.

I EG SafetyNet Aktiver/Forsikring samles al information omkring et aktiv. For at registrere et aktiv udfylder man information som navn, kode, aktivtype, forsikringspolice, og hvilken afdeling aktivet tilhører. Hvis aktivet er et køretøj, registrerer man derudover bl.a. stelnummer og model. Hvis aktivet er en bygning, kan man f.eks. registrere, hvorvidt bygningen har tyverialarm eller videoovervågning. Hvilke felter, der skal udfyldes, kan tilpasses af den enkelte organisation ved implementering af EG SafetyNet.

EG SafetyNet Aktiver/Forsikring samler også al information omkring aktivernes forsikringer. For at registrere en forsikring i EG SafetyNet udfylder man information som policenummer, forsikringstype, forsikringsselskab og startdato. Som med aktivregistrering bestemmer den enkelte organisation selv, hvilke informationer medarbejdere skal registrere om en forsikring. Det er også muligt at uploade forsikringsbetingelser og andre relevante dokumenter til en forsikringsregistrering.

Registrerede aktiver linkes til registrerede forsikringer. Det gør, at det er nemt at få overblik over, hvordan forsikringer bliver brugt. Det er f.eks. muligt at danne en graf over, hvor mange aktiver der er tilknyttet forskellige forsikringstyper.

Al data integreres automatisk mellem EG SafetyNet Forsikringsskader og EG SafetyNet Aktiver/Forsikring. Når både forsikringer og aktiver er registreret og linket i EG SafetyNet Aktiver/Forsikring, vil den rigtige forsikring automatisk dukke op, når en aktivskade registreres i EG SafetyNet Forsikringsskader.

handlingsplaner

Handlingsplaner

Handlingsplaner

De vigtigste funktioner:

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍EG SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kurser og arrangementer

Administratorkursus i EG SafetyNets handlingsplansmodul onlinekursus

Kursus

Dette kursus er essentielt for at kunne benytte administrationsmodulets mange funktioner, og efter gennemførsel har du adgang til at kontakte den support, som vi tilbyder til uddannede administratorer.

Online

Administratorkursus i EG SafetyNets administrationsmodul onlinekursus

Kursus

Dette kursus er essentielt for at kunne benytte administrationsmodulets mange funktioner, og efter gennemførsel har du adgang til at kontakte den support, som vi tilbyder til uddannede administratorer.

Online
Online

Excel-udtræk i EG SafetyNet

Kursus

Få indsigt i opsætningen af avanceret søgning og Excel-skabeloner til oversigten.

Online

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Claus Holst Sørensen

Tlf:  +45 3132 0181

Email:  clhos@eg.dk

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk