Handicap- og Psykiatrimessen 2019
05. november 2019

Mød EG på KL's Handicap- og Psykiatrikonference

I hvilken retning skal vi arbejde i, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet?

Det spørgsmål stiller KL som optakt til årets Handicap- og Psykiatrikonference, der afholdes den 20.november 2019 i Aarhus.

- Det spørgsmål vil EG gerne være med til at besvare, så derfor er vi naturligvis repræsenteret med en stand bemandet af vores eksperter på området, siger direktør Steffen Rugtved, EG Digital Welfare.

- Jeg er enig med KL i, at der næppe findes et quick-fix, hvor vi med et slag løser udfordringen med stadig større krav og forventninger til de sociale tilbud og en fortsat stram økonomi.

Derimod ser jeg stadig store muligheder for, at vi med fornuftig digitalisering kan gøre det stadig lettere for de varme hænder at udføre deres opgaver, uden at det går ud over den faglige kvalitet i indsatsen.

Hvis man fx kan spare fem minutter i forbindelse med vagtskifte eller på hvert dagbogsnotat i hverdagen, så frigiver det på årsplan mange timer, der kan bruges på den nære omsorg og den pædagogiske indsats. Det er et slow-fix, men  det virker, siger Steffen Rugtved.

 

Fokuseret konference

Konferencen henvender sig primært til kommunale ledere og medarbejdere på det specialiserede socialområde, herunder ledere og medarbejdere i både myndighed og drift, politikere, embedsmænd, medlemmer af handicapråd, bruger- og pårørendeorganisationer såvel som øvrige aktører på området.

- Netop bredden i deltagerkredsen gør det til et ekstra relevant forrum for en softwarevirksomhed som EG, der understøtter såvel myndighed- som udfører på social- og sundhedsområdet, tilføjer direktør Steffen Rugtved, EG Digital Welfare.

EG Digital Welfare leverer software til selvbetjening, automatisering, digital sagsbehandling, samt faglig dokumentation og effektmåling.

Du kan møde EG's eksperter på stand 22, hvor vi blandt andet gerne vil i dialog om sikker kommunikation mellem medarbejder, borger og pårørende, samt effektiv dokumentation af sociale indsatser i hverdagen.

Læs mere om KL's Handicap- og Psykiatrikonference