EG Sensum One giver plads til både faglighed og omsorg

Med EG Sensum One får I en højt specialiseret socialfaglig løsning, som:

 • Sætter borgeren i centrum
 • Sikrer en let og smidig sagsbehandling
 • Giver mulighed for at skabe bedre liv gennem målbar udvikling
 • Sikrer en nem og effektiv dokumentation af den sociale indsats
 • Skaber et samlet dataoverblik på tværs af det sociale område

Book demo

EG Sensum One

Alle får mere med EG Sensum One

EG Sensum One er en modulopbygget løsning med en 100 % gennemskuelig og forudsigelig prisstruktur, der understøtter alle funktioner i et socialfagligt tilbud.

Moduler til alle behov

EG Sensum One er et komplet fagsystem udviklet til både socialforvaltning og socialtilbud på det specialiserede socialområde.

 • Fælles moduler
 • Socialforvaltning
 • Sociale tilbud
 • Integrationer
Tilbage
Frem

Fælles moduler

Fællesmodulerne i EG Sensum One er den grundlæggende funktionalitet, der anvendes af både socialforvaltningen og sociale tilbud.

Se alle fælles moduler

Socialforvaltning

EG Sensum One indeholder en række specialiserede administrationsmoduler, der understøtter de administrative opgaver som udredning og økonomistyring i forvaltningen på det specialiserede socialområde.

Se alle moduler

Sociale tilbud

EG Sensum One indeholder en række specialiserede fagmoduler, der understøtter de komplekse faglige opgaver som dokumentation og medicinhåndtering på de specialiserede socialtilbud for børn, unge og voksen.

Se alle moduler

Integrationer

Se alle de integrationer vi kan tilbyde med EG Sensum One.

Se alle integrationer

Fælles moduler i EG Sensum One

Få overblik over fællesmodulerne i EG Sensum One.

Outlook

Advis

Advis

Modulet Advis gør det muligt for brugerne at sende og modtage interne beskeder. Det sikrer et GDPR-sikkert, smidigt og brugervenligt flow, hvor det kun er de relevante brugere, der modtager beskederne.

Kontakt os for yderligere information

GDPR

Aktindsigt og registrering

Aktindsigt og registrering

Modulet bruges til at udvælge og udskrive fortrolige oplysninger om en borger. Modulet er brugbart, når en borger eller pårørende anmoder om aktindsigt eller indsigt i specifikke områder af borgerens sag.

Kontakt os for yderligere information

Ny ASPECT4 POD-Indskanning

Borger

Borger

Modulet Borger kan tilgås af både en borger og vedkommendes personlige relationer. Her kan borgeren og fx pårørende følge med i borgerens hverdag og se udvalgte informationer om borgeren. Det kan fx være informationer som notater, kalenderaftaler, mål og delmål. Derudover kan en borger og personlige relationer udvalgte steder tilføje noter og interagere med medarbejderne. 

Kontakt os for yderligere information 

cpr-kort

CPR-opslag

CPR-opslag

Modulet CPR-opslag gør det muligt at oprette borger via CPR-opslag og indhente oplysninger om borgeren via CPR-nummer. Følgende felter opdateres: Fornavn, mellemnavne, efternavn, adresse, postnummer, by, køn, CPR, og opholdskommune.

Kontakt os for yderligere information

Danmark

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik

I modulet Danmarks Statistik kan du indberette oplysninger til Danmarks Statistik. 

Kontakt os for yderligere information

datawarehouse

Datawarehouse

Datawarehouse

Modulet Datawarehouse er et setup, hvor data samles og organiseres, så det er nemt at tilgå og hente præcis den data, der ønskes.  

Kontakt os for yderligere information

Dashboard

Dashboard

Dashboard

Modulet Dashboard er løsningens startside, hvor der kan opsættes fælles eller individuelle dashboards. På de enkelte dashboards kan der tilføjes en række forskellige myndighed- og udførerspecifikke widgets. Disse widgets kan konfigureres og viser oplysninger om bl.a. borgere, borgersager, opgaver, medicin mm. 

Kontakt os for yderligere information 

digital-post

Digital Post

Digital Post

Modulet Digital Post gør det muligt at sende og modtage mails sikkert i form af en direkte integration til MS Outlook. Al sendt og modtaget post genfindes let på borgerens sag.

Læs mere om Digital Post

Udvidet dokumentoverblik

Dokumenter

Dokumenter

Modulet Dokumenter bruges til at håndtere alle former for dokumenter, herunder oprette, lagre og organisere dokumenter i mapper. Modulet samarbejder med en lang række moduler i EG Sensum One, da alle dokumenter bliver lagret i borgerens eller sagens dokumentstruktur.

Kontakt os for yderligere information

Sprogmodul

Forum

Forum

Modulet Forum bruges til at udveksle information og diskutere idéer med kolleger eller til at fremsætte spørgsmål. Du kan oprette et ubegrænset antal forums, baseret på relevante emner.  

Kontakt os yderligere information

indikator 3.0

Indikator 3.0

Indikator 3.0

Modulet Indikator 3.0 gør det muligt at dokumentere effekten af indsatsen, med kobling til borgerens plan, mål og delmål, samt kontinuerligt overblik på borgerens almindelige trivsel i den daglige dokumentation.

Læs mere om Indikator 3.0

Dokumentation

Journal- og dagbogsnotater

Journal- og dagbogsnotater

Modulet Journal- og dagbogsnotater anvendes til den daglige dokumentation i relation til borgeren og borgerens sag. Notater kan udarbejdes i relation til borgeren, borgerens sag, delmål, ydelser m.m. Notater oprettes på baggrund af typer som sikrer at brugeren nemt kan fremsøge specifikke notater i løsningen.

Kontakt os for yderligere information 

Opgaveplanlægning

Kalender

Kalender

Modulet Kalender håndterer både arbejdet med opgaver, aftaler samt aktiviteter og tilmelding. Derudover er det muligt at arbejde med opgaveflows i kalenderløsningen. Kalenderløsningen i udførerkontekst kan tilgås fra Sensum appen og kan med fordel anvendes sammen med modulet Planlægning. 

Kontakt os for yderligere information

Person med pile

Magtanvendelse

Magtanvendelse

Modulet Magtanvendelse indeholder Socialstyrelsens magtanvendelsesskemaer og understøtter kundespecifikt arbejdsflow, hvor skemaet kan cirkle frem og tilbage mellem de forskellige ansvarlige i en given sag.

Kontakt os for yderligere information

overfoersel af data

Mediearkiv

Mediearkiv

Modulet Mediearkiv giver mulighed for at uploade større filformater til løsningen herunder billed- og videodokumentation. Modulet understøtter multiupload, dvs. man kan uploade flere dokumenter/mapper på en gang. Dermed kan modulet anvendes som en dokumentsilo, hvor personfølsomme data lagres sikkert.    

Kontakt os for yderligere information

godkendelse

Mål og delmål

Mål og delmål

Modulet Mål og Delmål giver mulighed for at oprette individuelle mål og delmål for en borger til en sag eller plan.

Kontakt os for yderligere information

aflastning

Personlige relationer

Personlige relationer

Modulet Personlige Relationer bruges til registrering af borgerens personlige relationer, for eksempel mor, far og eksterne relationer.  

Kontakt os for yderligere information

Fællesplan

Plan

Plan

Modulet Plan er den fælles plan, hvor myndighed og udfører arbejder med samme sæt konstant opdaterede informationer.

Læs mere her (pdf)

rapportafvikling

Rapportafvikling

Rapportafvikling

Modulet Rapportafvikling tilbyder en række avancerede rapporter, der løbende leverer den data og information, der er forudsætningen for at træffe de bedst mulige ledelsesmæssige, administrative og faglige beslutninger.

Kontakt os for yderligere information

Blinkende lampe

Spørgeskema

Spørgeskema

Modulet Spørgeskema giver mulighed for at administrator opretter skemaer med svarmuligheder. Spørgeskemaer kan være skemaer som findes i papirformat i relation til en specifik metode eller skemaer som oprettes på baggrund af eget behov for dokumentation.

Kontakt os for yderligere information 

vikar

Team

Team

Modulet Team kan anvendes til at sammensætte en gruppe af medarbejdere og til at til at definere, hvem der er ansvarlige for eksempelvis indskrivning, aktiviteter, opgaver, mål, delmål.

Kontakt os for yderligere information

Integrationer til EG Sensum One

Se alle de integrationer vi kan tilbyde med EG Sensum One.

Dansk Lægemiddel Informationssystem

DLI

DLI

Modulet DLI giver direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system, pro-medicin.dk. Klik på præparatets navn på borgerens medicinkort og hent oplysninger om 2.800+ godkendte medicinpræparater.

Læs mere om EG Sensum DLI (pdf)

Digital post

DynamicTemplate

DynamicTemplate

DynamicTemplate er en integration til produktet med det samme navn fra leverandøren Dania Software A/S. Grundlæggende anvendes DynamicTemplate til håndtering af brevskabeloner. Herunder både udvikling og vedligeholdelse af brevskabeloner, samt til at gemme og anvende en række standardvendinger, som opbygges i såkaldte fraser. I brevskabelonerne er desuden også den mulighed for at trække værdier fra systemet, som anvendes til at udfylde oplysninger i dokumentet. 

Kontakt os for yderligere information

FMK

Fælles MedicinKort (FMK)

Fælles MedicinKort (FMK)

Modulet Fælles MedicinKort (FMK) er en certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne med borgerens nationale medicinkort, og hvor lægen kan oprette både ordinationer og recepter.

Læs mere om FMK

Outlook

Outlook 365 Mail

Outlook 365 Mail

Modulet Outlook 365 Mail gør det muligt at journalisere mails med vedhæftninger fra Microsoft Outlook i borgerens dokumentmappe. Integrationen kræver installation af plug-in i Outlook-klienten.

Kontakt os for nærmere information.

EG Sigma: Fuld tilpasning og integration - åben API

SAPA

SAPA

Modulet SAPA er en integration til KOMBIT Sags, Dokument og Ydelsesindeks: SF1470 og SF1490. 

Kontakt os for yderligere information

Integration

SMDB

SMDB

Integrationen SMDB understøtter system-til-system indberetning til Stofmisbrugsdatabasen.

Kontakt os for yderligere information

Kundereferencer

 • Nerocenter Bytoften: Langt hurtigere at lægge vagtplanen med EG Optima

  Tidligere var der to vagtplanlæggere til 160 medarbejdere på Neurocenter Bytoften. Nu klarer én vagtplanlægger opgaven med EG Optima.

 • Syddjurs Kommune samler myndighed og udfører i EG Sensum One

  400 medarbejdere i Syddjurs Kommune arbejder nu med VUM 2.0 og FFB i EG Sensum One efter en velplanlagt og vellykket implementering.

 • Melius Husene har valgt EG Sensum One

  Det højt specialiserede tilbud, Melius Husene, anvender EG Sensum One til arbejdet med både social- og sundhedsfaglig dokumentation.

 • VUM 2.0 og EG Sensum One er fremtiden i Syddjurs Kommune

  Syddjurs Kommune implementerer både EG Sensum One og fælles faglige metoder på det specialiserede socialområde.

 • Større sammenhæng mellem opgavestyring og dokumentation

  Med sammensmeltningen af EG Shareplan og EG Sensum Bosted i EG Sensum One har OK-Fonden Psykiatri fået opfyldt en række ønsker til ny funktionalitet og større sammenhæng i dokumentationen.

 • Randers Kommune bruger EG Sensum og EG Sensum Bosted

  Randers Kommune har implementeret EG Sensum og EG Sensum Bosted hurtigt og enkelt på kommunens socialområde.

 • Kanstrupgaard Forsorgshjem

  Vi har fået en all-in-one-løsning, der både optimerer vores arbejde med dokumentation og medicinhåndtering, forklarer Magnus Bo Kanstrup, der er administrativ medarbejder på Kanstrupgaard.

 • Bostedet Fjordstjernen

  Bostedet Fjordstjernen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen understøtter såvel den nødvendige sundhedsfaglige som socialfaglige dokumentation.

 • Bostedet Viljen

  Bostedet Viljen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen indeholder veludbygget medicimodul, integrationen til Fælles MedicinKort og digital korrespondance med Edifact.

 • Bostedet Svennebjerggaard

  Svennebjerggaard anvender EG Sensum Bosted, fordi der har de det hele samlet, og det gør det en del nemmere at lave de daglige opfølgninger.

Nyheder

 • Sundhedsstrukturkommissionen: Digitalisering og data spiller vital rolle for fremtidens sundhedsvæsen

  EG giver sit syn på Sundhedsstrukturkommissions seks tværgående anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal løse fremtidens opgaver og tre forvaltningsmodeller.

 • Sygeplejerske: EG Sensum One gør det let at dokumentere den sundhedsfaglige dokumentation

  I mere end seks år har landets bosteder slidt med at implementere kravene til sundhedsdokumentation, og tilbud med EG Sensum One er godt stillet.

 • Voksende interesse for kommunelicenser til EG ShowMyDay

  Hidtil er EG ShowMyDay fortrinsvis solgt som digitalt hjælpemiddel til den enkelte bruger, men flere og flere kommuner køber nu licenser i bundter.

 • Udrulningen af EG Sensum One går helt efter planen

  Danmarkshistoriens største, samlede udrulning af EG Sensum One, der understøtter VUM 2.0, går foreløbigt helt efter planen og får stor betydning.

 • Sønderjyske Fønikscare vælger EG Sensum One

  Vikarbureauet Fønikscare i Haderslev satser nu på det socialfaglige it-system, EG Sensum One til deres arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • Udvidet samarbejdsplatform skal samle alle tværgående borgerforløb

  EG søger kommuner, der vil være med til at udnytte den fælleskommunale rammearkitektur til at udvide eksisterende samarbejdsplatform.

 • Digitale hjælpemidler fortjener samme respekt som kørestole og lifte

  Digitale hjælpemidler som EG ShowMyDay bør nyde samme status som andre hjælpemidler som fx en kørestol, men det kræver viden og ændret mindset.

 • Sådan øger du selvstændigheden og mindsker angst hos børn med visuel struktur

  Visuel struktur kan hjælpe børn med ADHD, autisme og andre opmærksomhedsforstyrrelser til at få mere ro, mindre angst og større selvstændighed.

 • Fagfolk, forældre og pårørende: EG ShowMyDay gør borgeren mere selvhjulpen

  Manglende struktur i hverdagen skaber usikkerhed hos børn og unge med autismeudfordringer - og dermed et større behov for hjælp.

 • Autismecenter Storstrøm: Velfærdsteknologi kræver ledelse og vilje

  En ting er at indkøbe ny velfærdsteknologi. Noget andet er at få den brugt. Den kode har Autismecenter Storstrøm knækket.

 • Rikke: Måske er det bedre med billeder end tekst?

  Hvordan oplever en ny bruger EG ShowMyDay? Vi har talt med Rikke på Autismecenter Storstrøm, der deler sine erfaringer.

 • Bland jer i debatten: Find EG på Folkemødet

  Du kan altid finde EG i hverdagen, for viores software er alle vegne, uanset om du skal bygge et hus eller bestille tid hos lægen. På Folkemødet kan det være sværere at finde os, men vi er der!

 • Bornholm: Vi er så klar til Folkemøde 2023

  EG deltager også i år, når det traditionsrige Folkemøde afholdes i Allinge på Bornholm i dagene fra den 15. til den 17. juni, og vi er så klar til at møde kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

 • Sæt ansigt på EG på Folkemødet 2023

  Har du ikke bare vild lyst til at møde Johnny, Rasmus, Steffen, Jesper og Per fra EG i Allinge? Få en snak med dem i solen?

 • ShowMyDay bliver en del af EG Sensum One

  Den populære app ShowMyDay til udsatte med autisme eller autismelignende udfordringer bliver fremadrettet en del af EG Sensum One.

 • Borgerinddragelse på nyt niveau med VUM 2.0 og EG Sensum One

  Frederiksberg Kommune har en meget ambitiøst ønske om at inddrage den enkelte borger mere i både sagsbehandlingen og arbejdet med mål og del mål for de konkrete indsatser.

 • Frederiksberg Kommune er vital driver i udviklingen af EG Sensum One

  Frederiksberg Kommune lægger mange kræfter og stor energi i arbejdet med at udvikle EG Sensum One. Men hvorfor gør kommunen det? For at få gjort op med fortidens sneglespor, sikre fagligheden og få maksimal indflydelse, lyder svaret.

 • To stærke nyskabelser i EG Sensum One

  Det dedikerede socialfaglige dokumentationsværktøj EG Sensum One er meget mere end en samlet version af EG Sensum og EG Sensum Myndighed. Løsningen byder på to store nyheder.

 • VUM 2.0 er en bunden opgave

  Fra at være et underligt begreb med et mærkeligt navn er VUM nu et velkendt fagligt begreb inden for det specialiserede socialområde. Med opdateringen af metodeapparatet til VUM 2.0 er det i praksis blevet en bunden opgave at kunne dokumentere efter metoden.

 • Selv robotten glemmer at tænke digitalisering

  Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere på det specialiserede socialområde? Det spørgsmål har fire kommuner stillet sig selv i forbindelse med Fremfærd-projektet "Samskabt styring på det specialiserede socialområde".

 • ”Man kan altså godt være kreativ i IT-branchen”

  ”Man kan altså godt være kreativ i IT-branchen” I denne serie kan du møde nogle af de kvinder, der arbejder for EG. Her er det Kathrine Lindequist Beyer fra EG Digital Welfare i Danmark.

 • Levefællesskabet MerVib har valgt EG Sensum One

  Levefællesskabet MerVib i Grevinge har valgt at indføre it-systemet, EG Sensum One til det daglige arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • Jesper Bo Seidler tiltræder som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare

  Den 1. november 2022 tiltræder den 56-årige Jesper Bo Seidler som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • EG og 2021.AI går sammen om AI-løsninger til socialområdet

  Potentialet for sagsbehandling og beslutningsstøtte understøttet af kunstig intelligens er stort og kan være med til at løse fremtidens mangel på varme hænder i det offentlige, især inden for det specialiserede socialområde.

 • Norsk demenslandby vælger EG Sensum One

  Demenslandsbyen Carpe Diem i den norske kommune Bærum Kommune har valgt at implementere EG Sensum One.

 • EG Sensum One: Region Nordjylland har samlet dokumentation af den sociale indsats

  EG Sensum One er nu hverdagens socialfaglige dokumentationssystem for knap 1500 medarbejdere på 20 specialiserede socialtilbud i Danmarks nordligste region.

 • Sæt det digitale skruelåg på: Sådan bliver dit socialtilbud medicinsikkert

  Sikkerheden i forbindelse med medicingivning skal øges, og antallet af medicinfejl skal reduceres. Det er formålet med projektet ”Medicinsikre botilbud”.

 • Socialområdet er omkostningstungt - og du er en del af prisen!

  Det specialiserede socialområde har med rette og urette fået ryet, at det er både omkostningstungt og svært at styre. Området koster da også samfundet milliarder hvert år men husk; Du er en del af prisen!

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.

 • Region Nordjylland fortsætter langvarigt samarbejde med EG på specialområdet

  Specialsektoren i Region Nordjylland fortsætter det mangeårige samarbejde med EG, der i de næste mindst seks år skal levere den samlede digitale understøttelse af regionens specialtilbud.

 • Analyse: Regionerne bør gøre op med siloerne, når de planlægger medarbejdernes arbejde

  Strategisk vagt- og ressourceplanlægning er en kunstart. Vagtplanlægningsekspert og CEO Tobias Bøggild-Damkvist fra Rato.Blue ApS har analyseret arbejdet med vagtplanlægning i de nordiske lande. Få hans vigtigste pointer her.

 • Effektivitet baner vejen for bedre kvalitet i botilbud

  Mere effektive botilbud kan yde borgerne en bedre service for samme penge

 • Effektivitet baner vejen for bedre kvalitet i botilbud

  Mere effektive botilbud kan yde borgerne en bedre service for samme penge.

 • EG bidrager sammen med hele IT-Branchen med COVID-19 katalog

  IT-Branchen har udarbejdet et særligt COVID-19 katalog med løsninger, der har været til stor hjælp for det offentlige under krisen.

 • Guidet tur gennem junglen af digitale begreber på socialområdet

  Digitaliseringen på det sociale område drives igennem i højt tempo og fra mange angrebsvinkler. Så her får du en forklaring på sammenhængen mellem de centrale projekter og begreber, der er i spil

 • Guidet tur gennem junglen af digitale begreber på socialområdet

  Digitaliseringen på det sociale område drives igennem i højt tempo og fra mange angrebsvinkler. Så her får du en forklaring på sammenhængen mellem de centrale projekter og begreber, der er i spil

 • Køb trygt EG's løsninger på SKI uden at komme på glatis

  EG er godkendt på tre centrale SKI-rammeaftaler, som offentlige og halvoffentlige organisationer kan benytte med stor fordel, når de ønsker at købe software direkte af EG eller ønsker at gennemføre mini-udbud.

 • InnoRun19 i Odense skal slippe innovationskraften løs

  Hvad sker der, når 200 studerende får to døgn til at finde på nye digitale løsninger på konkrete udfordringer på social- og sundhedsområdet? Det tester EG på InnoRun19.

 • Mød EG på KL's Handicap- og Psykiatrikonference

  I hvilken retning skal vi arbejde i, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet? Det spørgsmål stiller KL som optakt til årets Handicap- og Psykiatrikonference, der afholdes den 20.november 2019 i Aarhus.

 • EG styrker sin profil på offentlig it

  EG styrker nu sin profil på offentlig it. Det sker ved at samle to af sine egne selskaber, EG Social Care og EG Admin Solutions i en ny virksomhed, EG Digital Welfare, der skal levere software til selvbetjening, automatisering, digital sagsbehandling, samt faglig dokumentation og effektmåling.

 • Ingen Digitaliseringsmesse uden EG

  På Digitaliseringsmessen19 i Odense Congress Center den 3. oktober 2019 byder EG deltagerne på guld og grønne skove!

 • Medicinhåndtering på bosteder kan sikres og optimeres digitalt

  Integration til medicindatabase kan øge viden om medicinen

 • Kofoedsminde vandt "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen 2019

  Det sociale tilbud, Kofoedsminde i Region Sjælland blev den første vinder af EG's "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen for deres arbejde med digitalt understøttet risikovurdering.

 • Fornyet aftale om elektronisk fagsystem på socialområdet

  Efter et udbud har Region Sjælland genvalgt EG som leverandør af et elektronisk fagsystem på socialområdet.

 • Herbergerne på Frederiksberg går all in på beboer-statistik

  Tusindvis af data om brugerne er nu viden til handling.

 • EG skal levere samlet socialløsning til Silkeborg Kommune

  Silkeborg Kommune har indgået kontrakt med EG om at udvikle en unik, samlet it-løsning til fire afdelinger i kommunen. Det sker for at skabe en samlet løsning, til fordel for både borgere og personale.

 • eTavler sparer tid og sikrer kommunikationen

  Borgerne på Poulstruplund har behov for ro og struktur på hverdagen. Da tilbuddet gik fra gammeldags opslagstavler til digitale whiteboards, blev det lettere at skaffe sig overblik over dagens opgaver og de individuelle aftaler med den enkelte borger. Samtidig sparer tilbuddet penge og øger sikkerheden vedrørende persondata.

 • Gå planken ud for din kommune – og mød EG på Digitaliseringsmessen

  På Digitaliseringsmessen 2018 den 27/9-2018 i Odense er der mulighed for at gå planken ud for sin kommune eller blot hente gode råd om digitalisering hos EG.

 • KRAP: Digital version løser sikkerhedsudfordringer

  Den faglige metode KRAP har eksisteret og fungeret upåklageligt i en papirbåren version i mange år. Nu har Lene Metner, som står bag KRAP, imidlertid besluttet at få digitaliseret metoden. Se interview med psykolog og administrerende direktør på PsykologCentret Lene Metner. Her forklarer hun, hvorfor hun traf valget, der giver nye digitale muligheder for blandt andet socialpædagoger og lærere samt omsorgspersonale og sagsbehandlere over hele landet.

 • Digital udgave af KRAP sælger sig selv

  KRAP-metoden har nu gået sin sejrsgang i mere end 15 år, så nu er det på tide, at metoden også understøttes digitalt. PsykologCentret, der har udviklet og underviser i metoden, har valgt EG til at levere den digitale version af metoden.

 • Tryg medicinhåndtering på bosteder – hvad skal der til?

  Alene i 2016 blev der fra sygehuse, bosteder, plejehjem og hjemmepleje indrapporteret ca. 90.000 fejl med medicin. Heraf sker ca. 75.000 i den kommunale sektor. Men hvad skal der til, for at disse fejl kan undgås?

 • Digitalisering: Mere effektive botilbud kan yde bedre omsorg

  Her skal pengene findes

 • Vollsmose Sekretariatet: Vi kan nu dokumentere vores værdi

  Siden 2013 har Vollsmose Sekretariatet digitaliseret sine beboersager i EG Sensum for at sikre sig en ensartet og professionel dokumentation af henvendelser fra borgere.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk