EG ShowMyDay - Maria Øster
15. august 2023

Fagfolk, forældre og pårørende: EG ShowMyDay gør borgeren mere selvhjulpen

Manglende struktur i hverdagen skaber usikkerhed hos børn og unge med autismeudfordringer - og dermed et større behov for hjælp. Læs hvordan fagfolk, forældre og pårørende ser EG ShowMyDay som en del af løsningen.

Det kan være svært at skabe rytme, overblik og struktur i hverdagen, når man er ramt af autisme, ADHD eller andre kognitive forstyrrelser.

Og når man ikke kan overskue verden, ja så får man typisk brug for mere hjælp.

Formålet med app'en EG ShowMyDay er derfor at tilbyde brugeren den nødvendige struktur, så vedkommende i højere grad kan mestre eget liv.

EG ShowMyDay er baseret på TEACCH, Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children.

Ved hjælp af en visuelle kalender og intuitive værktøjer er EG ShowMyDay udviklet specielt til at skabe struktur, mindske angst og styrke brugerens evner til at klare opgaver og gøremål på egen hånd.

I selve app'en kan fagfolk og forældre planlægge brugerens dag i et dashboard på en pc, eventuelt i samarbejde med brugeren selv.

Maria Øster er faglig leder på døgntilbuddet Margueritten i Snekkersten, hvor der bor 12 børn med meget varierende grader af udviklingshæmning.

På alle værelser eller lige uden for er der opsat en iPad, hvor barnet kan se planen for dagen og hvilke aktiviteter, der er planlagt.

 

EG ShowMyDay giver børnene de vaner, de ikke selv kan skabe. Vi har kunnet skabe kontinuitet i børnenes hverdag, som giver børnene vaner. Maria Øster, faglig leder

 

For fagfolk handler selvhjulpenhed både om at øge borgerens trivsel og at få bedre tid til at løse andre opgaver for borgeren:

Liane, der er kontaktperson i Odense for en borger med autisme og udviklingshæmning, forklarer, at han trods et lavt funktionsniveau har stor glæde af app'en, der blandt har hjulpet ham til at vaske tøj selv.

EG ShowMyDay har gjort, at vi har fået mere tid og to frie hænder til at hjælpe nogle andre eller gøre noget praktisk. Han er blevet meget mere selvstændig. Liane, kontaktperson

 

Susanne Christensen, der har et inklusionsbarn, kan se, at hendes egen dreng er blevet mere selvhjulpen:

Det bedste ved EG ShowMyDay er, at vores dreng er blevet mere selvhjulpen. Han udviser større tryghed, når han skal prøve nye ting. I skolen er det tydeligt, at appen gør, at han slapper af. Susanne Christensen, mor til inklusionsbarn

 

Nok så vigtigt er brugerne også glade eller som Cecilie på Fjordbo udtrykker det:

Jeg ville ikke kunne huske, hvad jeg skulle, hvis jeg ikke havde ShowMyDay. Jeg tror, at jeg ville gå lidt i panik og glemme, at få det vigtigste gjort. Cecilie, beboer på Fjordbo

 

EG ShowMyDay er godkendt som hjælpemiddel under Servicelovens § 112.