ASPECT4 Transport hjælper dig med at levere varen

Levering til tiden og sikkerhed for, at fisken er kold, glasset er helt og grisen er glad. Det er sådan set alt, dine kunder forventer.

Du administrerer vogne og chauffører, overholder krav til håndtering af gods og koordinerer forbindelser til andre transportører. TMS-systemet ASPECT4 Transport sætter strøm til processerne og hjælper dig med at levere varen.

ASPECT4 er officielt godkendt som digitalt standard bogføringssystem af Erhvervsstyrelsen med følgende nummer Fob586107.

IT-løsninger til transportsektoren

Få mere ud af din ASPECT4 Transport

Læs mere om vores apps og smarte funktioner til transportbranchen

trailer-app

ASPECT4 Trailer App

ASPECT4 Trailer App

Trailer App gør det nemt at håndtere skader

Med ASPECT4's Trailer App kan chaufføren hurtigt registrere, dokumentere og dele en skade med speditøren.

Chaufføren logger ind på appen ved at angive trækker og trailer.

Under skaderegistrering kan du som chauffør se, hvilke skader, der før har været registreret på den indtastede trailer. Her kan du også se billeder til hver af de registrerede skader og dermed få et overblik over tidligere skader.

Anmeld en ny skade
Under skadeoprettelse vælger du et område, fx baglys og skadens type (mangler).

For at dokumentere skaden kan du tage et billede med smartphone eller tablet. Når chaufføren har godkendt skaden, bliver denne registreret i ASPECT4 med et tidsstempel. Disponenten kan via ASPECT4's afvigelsesregistrering finde chaufførens registrering af skaden og se billeddokumentationen.

Der er mulighed for, at en registreret skade kan sætte et workflow i gang eller sende en mail ud, så I straks kan få håndteret skaden.

Træk statistik: Se hvor skaderne sker
I afvigelsesregistreringen kan du følge status, se hvordan sagen forløber og trække statistik på, hvilke personer, der er skyld i skader, og hvor skaderne sker.

Læs mere i denne brochure (pdf)

Lad os kontakte dig:

fragtkalkulator

Fragtkalkulator

Fragtkalkulator

Få hurtigt en pris på simpel fragt fra A til B

Appen gør det muligt at kalkulere prisen på en simpel fragtopgave, hvor en bestemt mængde og type gods skal fragtes fra A til B. Appen er særligt velegnet til ultrahurtige svar på forespørgsler fra "strøkunder". Kalkulationen er baseret på standardtilbud, og tilbuddet kan fremsendes pr. e-mail ved brug af en standardskabelon.

Målgruppe: Speditionsmedarbejdere

Lad os kontakte dig:

chartekoversigt

Chartekoversigt

Chartekoversigt

Få et hurtigt overblik over ikke-afsluttede transporter

Med denne app kan den enkelte disponent få et hurtigt overblik over sine egne chartekker for ikke-afsluttede transporter. Ikoner viser den senest meldte status for bilen, og kontaktoplysninger til chaufføren vises også. Bookingdispositioner kan repositioneres og eventuelt afdisponeres eller omdisponeres til andres eller egne chartekker.

Målgruppe: Kørselsdisponenter.


Lad os kontakte dig:

ressourceoversigt

Ressourceoversigt

Ressourceoversigt

Få et øjebliksbillede af den aktuelle ressourcesituation

Appen giver et øjebliksbillede af ressourcesituationen. Den aktuelle status og en række oplysninger om trækkere og trailere vises i et overbliksbillede, og med integration til et bagvedliggende flådestyringssystem er der desuden mulighed for at følge ressourcerne på enhedens indbyggede landkort.

Målgruppe: Kørselsdisponenter.


Lad os kontakte dig:

 

chartekstatistik

Chartekstatistik

Chartekstatistik

Få overblik over kørselsstatistikken for speditører

Appen viser i overbliksform de chartekafdelinger, som speditøren har adgang til. Den viser overordnede statistiksummer for den valgte periode som fx omsætning, omkostninger og dækningsbidrag. Summerne kan sammenlignes med tidligere perioder, og udvalgte statistikker kan også vises i grafiske diagrammer.

Målgruppe: Kørselsdisponenter.


Lad os kontakte dig:

chaufføropgaver

Chaufføropgaver

Chaufføropgaver

Få overblik over dagens chaufføropgaver

Med denne app får dine egne chauffører eller chaufførerne hos dine partnere en let og overskuelig oversigt over dagens opgaver. Der er ikke brug for printede kørselslister, og for chaufførerne er det en fordel, at listen altid er ajour. Den afspejler eksempelvis eventuelle omplanlægninger, der foretages ved kørselsplanlægningen hjemme på kontoret, og den indeholder kortoplysninger om læsse-/lossepunkter.

Underskriv CMR-fragtbrev
Nu kan du få underskriften fra chauffør-appen direkte over på CMR-fragtbrevet. Fragtføreren underskriver via appen, og derefter bliver underskriften overført til CMR-fragtbrevet, så det kan bruges som POD.

Få notifikationer
Fra Release 6.8 er det muligt at modtage push-notifikationer på chauffør-appen. De er med til at sikre, at chaufføren bliver orienteret, når der sker ændringer så han straks ser at der kommer ny information ud.

Chat mellem chauffør og disponent
Chauffører og vognmænd kan nu også kommunikere via en chatfunktion i appen og ASPECT4.

Disponenten kan med Activity Stream sende en besked ud til chaufføren. Chaufføren får en notifikation om, at der er sket en ændring på chartekket og kan læse og besvare beskeden i sin app.


Lad os kontakte dig:

e-service vognmænd

eService til vognmænd

eService til vognmænd

Vil du arbejde bedre sammen med dine vognmænd i hverdagen?

Med eService fra ASPECT4 kan vognmænd, truckhandlere, oversættere og andre servicere sig selv og spare tid.

Minimerer ventetid
Vognmanden har altid selv opdateret og let tilgængelig information om turens forløb i eService.

Samtidig sparer disponent og alle andre ventetid, når en chauffør ikke længere skal vente på en besked fra speditøren, som først skal via en vognmand, oversætter osv.

Få overblik med eService
eService gør, at vognmanden selv har de informationer, han skal bruge. Vognmanden får desuden flere nye muligheder:

 • Månedskreditering: Se data på alle vognkrediteringer, finde dem der mangler
 • Manglende POD' er: Se hvilke ture, hvor CMR/POD ikke er afleveret
 • Turoversigt: Se hvilke ture, bilerne er opsat til eller har kørt
 • Økonomisk overblik over poster, faktura og kontoudtog

Eget dashboard, der er nemt at overskue
På forsiden har vognmændene deres eget dashboard, hvor de kan se omsætning og kørte kilometer.

Månedskreditering og manglende POD/CMR
Vognmanden kan se de vognkrediteringer, der er udstedt til ham og kan selv tjekke eventuelle afregningsdetaljer på skærmen uden at skulle forstyrre en disponent. På samme måde kan man selv se poster, speditionsfaktura og kontoudtog.

Det gør, at vognmanden lettere kan følge sin forretning, fordi man får informationerne både hurtigere og nemmere online. Fx kan vognmanden let holde styr på fakturaer online i eService og undgår at skulle lede efter printede papirfakturaer og PDF-fakturaer i mails.

En ekstra fordel er, at vognmanden kan se, om han mangler at aflevere CMR/POD til speditøren. Det kræver blot, at man bruger vente-POD i ASPECT4.

Turoversigt
Turoversigt giver vognmanden mulighed for at logge på og se de ture, hans biler er allokeret til. Vognmanden kan se turen direkte med den nødvendige information, og det sparer en del kommunikation mellem speditør og vognmand og ikke mindst ventetid.

Når vognmanden løbende kan følge med i de opdaterede informationer, kan han gribe ind med det samme og skal ikke vente på et svar fra en disponent.

Turoversigt viser desuden en liste over de charteks, hvor vognmandens biler er allokeret. Herfra kan man klikke på turen og se rækkefølge og data om afhentninger og leveringer.

På listen kan vognmanden se en bestemt tur og få vist de relevante data. Interne data, som kun speditøren må se, vises ikke.

3 fordele ved eService

 • Enkel selv-service
 • Minimerer ventetid
 • Altid opdateret information
   

Læs mere i denne brochure (pdf)


Lad os kontakte dig:

robot

Robotfakturering

Robotfakturering

Robotfakturering sparer 160 timer hver måned

Lad en softwarerobot overtage arbejdet med jeres fakturaer. Det sparer tid og ressourcer.

Robotfakturering i ASPECT4 automatiserer de arbejdsopgaver, som I manuelt bruger tid på, når I danner og sender fakturaer ud af huset.

160 timer sparet og bedre kvalitet
Det tager i gennemsnit 2,75 minutter at danne og sende én faktura manuelt. Når robotten danner ca. 175 fakturaer per dag, svarer det minimum til en besparelse på 160 timer per måned. Med en robot opnår man desuden en bedre kvalitet og sikkerhed, når man sender fakturaer ud.

Færre kontroller
Med robotfakturering kan du automatisere og styre processen. Eneste krav er, at kundens tilbud er oprettet korrekt i systemet eller at du husker at indtaste en aftalt spotpris på bookningen.

'Kunde for kunde' kan du bestemme, hvilke kunder, der skal tilføjes robotten. Det giver den fordel, at man som ansvarlig for fakturering nu kun har en mindre kontrolopgave.

Den nye faktureringsrobot arbejder med to forskellige processer eller jobs hver aften: Ét job, som danner fakturaer og ét, som bogfører og sender fakturaerne fra første proces.

Du styrer handlingerne ved løbende at vælge de kunder, der skal indgå i robotten samtidig med, at du via en årskalender bestemmer, hvor mange arbejdsdage der skal gå, før robotten starter fakturering. Det kan fx ske per afdeling eller destination.

Efter hvert job fra robotten kan du næste arbejdsdag se en online statusliste, der viser dagens afvigelser. Ud fra listen kan du justere i forhold til den manglende data i booking eller i kundens tilbud. Dernæst vil robotten den følgende aften genkende de samme fakturaer med afvigelser (status 1) og forsøge at gendanne fakturaerne ud fra den nu opdaterede statusliste.

Den nye statusliste kan du filtrere på forskellige niveauer og således følge med i det, der afviger og det, der går godt. Hver faktura, der bliver dannet, 'stemples' med et robot-ID. Derfor kan du nemt både følge og måle på transformationen.

Robotfaktureringen reagerer udover oprettede tilbud på registrerede bookingvariabler og booking-spotpriser som tillæg eller med overstyring af et aktuelt tilbud.


Læs mere i denne brochure (pdf)


Lad os kontakte dig:

disponering

Disponering

Disponering

Disponering med ASPECT4 giver fuldt overblik

Optimer din disponering og afregning med ASPECT4.

Er du også træt af at bruge for mange ressourcer på langsomme afregningsprocesser?

Det kan du gøre noget ved: Disponér med ASPECT4 og integrer med PTV xServer, så kan du både optimere din disponering og automatisere din afregning.

Nemt at beregne turens omkostninger
Når du som disponent har disponeret turen korrekt, inklusive start- og stopsteder, terminaler og eventuelle færger, kan du med det samme beregne turens omkostninger og tydeligt se turens dækningsbidrag, inden chaufføren bliver sendt afsted. Samtidig vises ruten på et kort, hvor du kan se hele turen.

Eksakte geokoder i ASPECT4
Den planlagte tur indeholder alt til videre afregning, fx kørte kilometer og vejskat, beregnet ud fra bilens oplysninger og EURO-norm.

Turen er beregnet på de eksakte geokoder, der let kan hentes ind i ASPECT4 via masse-geokodning.

Når turen er klar, kan den vognkrediteres automatisk på baggrund af den allerede udførte beregning, og afregningen kan enkelt og hurtigt sendes til vognmanden.

Cloudløsning med let adgang
PTV xServer er en cloudløsning, derfor kan du undgå selv at skulle installere en stor server for at få adgang til beregningerne.


Lad os kontakte dig:

Assisted Planning

AssistedPlanning

AssistedPlanning

Første fase af FuturePlanning, kaldet Assisted Planning, er nu klar. Den består af fire områder:

 1. Konsolidering
 2. Transparens
 3. Pre-plan
 4. Auto frigiv

Samtidig introduceres produktgrupper til bookingerne, så de kan kategoriseres og håndteres forskelligt i forhold til de nye funktioner.

Læs mere i denne brochure (pdf)


Lad os kontakte dig:

 

ASPECT4 Transport ETA modul

ETA modul

ETA modul

Vil du også gerne fortælle dine kunder, hvornår deres varer kommer frem?
Med ASPECT Transports nye ETA modul har du mulighed for at vise det.

Nu er der blevet muligt i ASPECT4 Transport at angive ETA og dele den med dine kunder. Ved at angive og dele giver i kunden en indikation af, at der er taget stilling til ankomsttidspunktet, så behøver kunden ikke at kontakte dig for at spørge, hvornår godset ankommer. 

Læs mere i denne brochure (pdf)


Lad os kontakte dig:

 

Ny ASPECT4 POD-Indskanning

POD-Indskanning

POD-Indskanning

For at lette og optimere din proces omkring POD’er er der lavet en ny POD
indskanningsløsning, og du kan nu lettere få dine POD’er ind i ASPECT4.

Få leverandøren til at maile POD direkte til en fast mailboks. Denne tømmes så automatisk af ASPECT4, og POD’er indlæses. Hvis der leveres på eget fragtbrev printet i ASPECT4, forsøger ASPECT4 at finde bookingnummer og arkiverer POD på bookingen. Hvis ikke bookingnummer findes, eller hvis der leveres på et ikke ASPECT4 fragtbrev, sendes POD videre til Workflow.

Læs mere i denne brochure (pdf)


Lad os kontakte dig:

Outlook

Mailinstruks

Mailinstruks

Mailinstruks instruerer biler via mail.
Når man vil oprette en instruks på en tur, kan man nu også oprette en mailinstruks. Det betyder, at man generer en mail til sig selv, eller de relevante brugere på bilerne.

Derudover kan man ved trækkerskifte sende mails til de forskellige trækkere, så der bliver generet en mail pr. trækker med de relevante positioner. Mailen omhandler alle de nødvendige informationer, som nemt kan kopieres og deles videre.

Kundereferencer

 • Next Transport: ASPECT4 Transport er nemt og overskueligt

  Next Transport: ASPECT4 er vigtig for driften, så vi tjener penge - ASPECT4 spiller bare. Især sammenhængen mellem transport og økonomi er god, siger Rasmus Jenner, Traffic Manager og ejer af Next Transport A/S.

 • East Logistics: Vi håndterer mere per medarbejder med ASPECT4 Transport

  - Alt er samlet ét sted, og vi kan håndtere mere per medarbejder. Vi har nedbragt de manuelle processer med ASPECT4.

 • H. P. Therkelsen: Softwarerobot giver korrekt afregning

  - Robotfakturering automatiserer arbejdet og forbedrer tydeligt driften, siger speditionschef Ivonne Søgaard Bodin, H. P. Therkelsen A/S

 • H. Daugaard A/S

  H. Daugaard: Chauffør-app sparer rigtig meget tid og har mega potentiale

  - Med chauffør-appen får vi vigtig information direkte ud til vores lastbiler, siger Lars Romsøe, Group IT Manager, H. Daugaard A/S.

 • ALPI Danmark

  ALPI har taget et stort skridt på vejen mod det rene elektroniske skrivebord, så visionen om at arbejde hurtigere og mere effektivt kan realiseres.

 • N&K Spedition

  N&K Spedition A/S gik fra en it-løsning til et strategisk samarbejde med EG med fokus på at effektivisere kendte udfordringer og arbejdsgange i branchen.

 • J. Chr. Koldkur Transport

  Hør mere om hvilke resultater J. Chr. Koldkur Transport A/S opnåede efter sit samarbejde med EG.

 • Vendelbo Spedition

  Se videocasen om Vendelbo Spedition.

Nyheder

 • EG Transport: Y24Q2-nyheder med nye smarte funktioner i EG's transport-løsning

  Nemmere fakturering og mulighed for at beregne CO2 efter EU-standarder: Det er nogle af de spændende nyheder i vores release Y24Q2 til transportløsningen. Få de største highlights her.

 • ASPECT4 Transport: Nye smarte funktioner til løsningen i release Y23Q3

  Et nyt modul, Fleet Assist og forbedret eService - vores seneste release Y23Q3 er fyldt med spændende nyheder til en allerede state-of-the-art TMS platform. Få flere highlights.

 • ASPECT4 Transport: En hel række nye medarbejdere styrker teamet, udviklingen og kundeservicen

  Hele fem nye medarbejdere er kommet til og skal hjælpe med at løse opgaverne, for der er gang i alle cylindre i ASPECT4 Transport.

 • Ny erfaren markedschef for ASPECT4 Fashion

  Per Nybo Nielsen er ny markedschef i ASPECT4 Fashion og overtager salgsansvaret for EG's brancheløsninger inden for mode og fashion.

 • ASPECT4 Transport: Ressource Planlægning er det næste

  Ressourcestyring, tracking med GPS-data og trailerdata i jeres nye disponeringscockpit er næste store projekt. Flere ting er undervejs, som gør det nemmere i hverdagen.

 • ASPECT4 Transport: Nyheder i fast release cyklus

  Med release Y23Q1 er der kommet flere nye funktionaliteter til disponeringscockpit, som gør det endnu mere brugervenligt. Også chaufførappen har fået nye funktioner.

 • EG Transport er med på Transportmessen 2023

  Mød ASPECT4 Transport på Transportmessen 2023 fra d. 20. – 22. april. Få præsenteret Future Planning, Chauffør-appen og CO2-beregning på storskærm.

 • ASPECT4 Transport for første gang på nordisk Logistik & Transport-messe

  EG's digitale transportløsninger bliver for første gang præsenteret på Nordens førende transportmesse, Logistik & Transport i Göteborg.

 • ASPECT4 Transport: Flere stærke moduler i NewPlanning

  Digitalisér din forretning med blandt andet ruteplanlægning, hvor du nu kan angive biltype og se omkostninger og CO2-tal, før vognmanden kører ud.

 • Ny medarbejder i ASPECT4

  I ASPECT4 har vi netop budt velkommen til en ny og erfaren medarbejder.

 • ASPECT4 Transport: Fremtidens disponeringscockpit er landet

  Nye funktioner med mere automatisering gør det endnu lettere at disponere ruter blandt andet med et forbedret interaktivt kort.

 • Automatisk indskanning af leverandørfaktura på vej

  Efter et langt tilløb har vi nu en leverandørfaktura indskanningsløsning undervejs, som vil basere sig på vores egen OCR-teknologi, der også er brugt til vores POD-indskanning.

 • Endnu en ny medarbejder i ASPECT4 Transport

  Tag godt imod vores nye konsulent Michael Pedersen

 • Ny release med NewPlanning

  Næste ASPECT4 Transport release er snart klar til at blive rullet ud til alle og bliver præsenteret tirsdag den 10. maj på Comwell i Kolding.

 • Ny medarbejder i ASPECT4 Transport-teamet

  Tag godt imod ny vores nye konsulent i teamet. Vi har travlt i ASPECT4 Transport og har glædet os til at kunne udvide teamet med en erfaren kollega. Velkommen til Bjarke Skaaning.

 • ASPECT4 Days '22 – sæt kryds i kalenderen

  Vores nyeste release til ASPECT4 er på trapperne, og vi glæder os til at præsentere den for dig - denne gang i fysisk form! Udover en række spændende nyheder i produktet vil vi også dele en anden særlig nyhed i ASPECT4. Nysgerrig? Kom og hør, hvad vi har fundet på.

 • EG underskriver aftale om at overtage transportsystemet Alystra

  EG har i dag underskrevet en aftale om at købe det svensk-baserede transportsystem Alystra fra ejeren, finske TietoEVRY.

 • De største highlights fra ASPECT4 Transport release 7.5

  Få fire højdepunkter fra ASPECT4 Transport release 7.5, som nu er frigivet. Der er nye funktioner til blandt andet ETA, PTV-kort og fakturering.

 • ASPECT4 Transport release 7.6 er frigivet - se nyhederne

  FuturePlanning, ressourcestyring på tværs af firmaer og mulighed for leads direkte til en sælger. Det er nogle af nyhederne i ASPECT4 Transport version 7.6.

 • Nyt modul: Assisted Planning i ASPECT4 Transport kan optimere din forretning

  Første modul af FuturePlanning hedder Assisted Planning og er nu klar. Modulet giver dig som disponent et helt nyt overblik over dine bookninger og mulighed for at forbedre disponeringen.

 • Mød ASPECT4 på Transportmessen 2021

  ASPECT4 Transport er med på 'Transport 2021' fra d. 16.- 18. september i Messecenter Herning.

 • Disponering med ASPECT4 giver fuldt overblik

  Er du også træt af at bruge for mange ressourcer på langsomme afregningsprocesser? Det kan du gøre noget ved.

 • Robotfakturering sparer 160 timer hver måned

  Lad en softwarerobot overtage arbejdet med jeres fakturaer. Det sparer tid og ressourcer.

 • ASPECT4 Transport - Vi ser frem til 2021

  Vi håber, at alt bliver lidt mere 'normalt' i 2021, for vi har rigtig mange tiltag i gang og endnu flere, vi gerne vil i gang med.

 • Nyt: Lav rute-forkalkulation direkte fra fordisponering

  Nu er det muligt at lave en ruteberegning og en forkalkulation direkte fra fordisponering, når man er kommet på Release 7 og bruger ASPECT4s nye PTV-integration med viapunkter.

 • iTICKET: Book billet direkte med ASPECT4 Transport

  Gør din billetbooking og afregning nemmere med iTicket Øresund. En ny funktion i ASPECT4 Transport, der sparer tid for disponenten eller speditøren.

 • ASPECT4 Transport: Business Intelligence giver overblik over forretningen

  Savner du det forkromede overblik over forretningen? Business Intelligence giver med enkle dashboards overblik over virksomhedens data og udvikling.

 • ASPECT4 Farlig Gods Håndtering sikrer lovlig kørsel

  Med modulet Farlig Gods Håndtering undgår du ulovlig kørsel med farligt gods og slipper for at udfylde papirer manuelt. Det sparer tid.

 • ASPECT4 Workflow til Transport gør din hverdag nemmere

  ASPECT4 Workflow Management giver dig oceaner af muligheder for at effektivisere processer og arbejdsgange i forretningen. Softwarerobotter er en del af udbygningen af Workflow i ASPECT4 Release 7, og gør din hverdag nemmere.

 • Sådan får du mere ud af den virtuelle ASPECT4 Day

  Den traditionelle ASPECT4 Day 2020 blev på grund af Corona en virtuel dag, hvor vi frigav den nyeste version af ASPECT4 Release 7 og præsenterede fremtidens ASPECT4.

 • Forbedret chauffør-app - nu med chat

  Den populære chauffør-app i ASPECT4 Transport er blevet endnu mere brugervenlig med nye features. Se eksempler på nogle af de nye muligheder.

 • ASPECT4 Transport: Ny eService til vognmænd sparer tid

  I ASPECT 4 har vi udviklet en ny eService for vognmænd. Med eService kan vognmænd, truckhandlere, oversættere og andre servicere sig selv og derved spare tid.

 • Tips & tricks

  Enkle tips & tricks kan gøre hverdagen nemmere. Vidste du fx, at du nemt kan justere gråtoner på dit skærmbillede eller tilpasse din skærm præcis til dine ønsker?

 • ASPECT4 Day 2020 blev virtuel succes

  ASPECT4 Day i Kolding blev forvandlet til en virtuel dag med video og online-møder. 17 videoer blev produceret i en intens uge lige op til dagen.

 • Francisco Partners køber EG af Axcel for 3,7 milliarder kroner

  Efter en succesfuld adskillelse af EG i en software- og servicevirksomhed, og et efterfølgende salg af serviceforretningen til DXC Technology, har Axcel indgået aftale om at sælge den markedsledende skandinaviske softwarevirksomhed EG til den amerikanske private equity fond Francisco Partners.

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores team af brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Director, EG Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk

Senior Support Consultant

Christian Lenz

Tlf:  +45 7260 2450

Email:  chlen@eg.dk