Spar tid med Robotfakturering
05. marts 2021

Robotfakturering sparer 160 timer hver måned

Lad en softwarerobot overtage arbejdet med jeres fakturaer. Det sparer tid og ressourcer.

Robotfakturering i ASPECT4 automatiserer de arbejdsopgaver, som I manuelt bruger tid på, når I danner og sender fakturaer ud af huset.

160 timer sparet og bedre kvalitet

Det tager i gennemsnit 2,75 minutter at danne og sende én faktura manuelt. Når robotten danner ca. 175 fakturaer per dag, svarer det minimum til en besparelse på 160 timer per måned. Med en robot opnår man desuden en bedre kvalitet og sikkerhed, når man sender fakturaer ud.
 

Færre kontroller

Med robotfakturering kan du automatisere og styre processen. Eneste krav er, at kundens tilbud er oprettet korrekt i systemet eller at du husker at indtaste en aftalt spotpris på bookningen.
'Kunde for kunde' kan du bestemme, hvilke kunder, der skal tilføjes robotten. Det giver den fordel, at man som ansvarlig for fakturering derefter kun har en mindre kontrolopgave.

Faktureringsrobotten arbejder med to forskellige processer eller jobs hver aften: Ét job, som danner fakturaer og ét, som bogfører og sender fakturaerne fra første proces.
Du styrer handlingerne ved løbende at vælge de kunder, der skal indgå i robotten samtidig med, at du via en årskalender bestemmer, hvor mange arbejdsdage der skal gå, før robotten starter fakturering. Det kan fx ske per afdeling eller destination.


billede.png

Efter hvert job fra robotten kan du næste arbejdsdag se en online statusliste, der viser dagens afvigelser. Ud fra listen kan du justere i forhold til den manglende data i booking eller i kundens tilbud. Dernæst vil robotten den følgende aften genkende de samme fakturaer med afvigelser (status 1) og forsøge at gendanne fakturaerne ud fra den nu opdaterede statusliste.

billede.png


Følg med via robot-ID

Statuslisten kan du filtrere på forskellige niveauer og således følge med i det, der afviger og det, der går godt.

Hver faktura, der bliver dannet, 'stemples' med et robot-ID. Derfor kan du nemt både følge og måle på transformationen.

Robotfaktureringen reagerer udover oprettede tilbud på registrerede bookingvariabler og booking-spotpriser som tillæg eller med overstyring af et aktuelt tilbud.

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores team af brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Director, Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk