Styrk sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen med EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret løsning til alt jeres arbejdsmiljø og  HR-arbejde. 

Book demo

Sagshåndtering

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kunderne siger ...

 • Kemisk risikovurdering i Hvidovre Kommune

  Sammen med EG har Hvidovre Kommune designet modulet EG SafetyNet – Kemistyring, der understøtter kommunens arbejde med kemisk risikovurdering.

 • Både Hoptimisten og Michael er fan af EG SafetyNet

  Sorø Kommune har valgt EG SafetyNet for at have et samlet arbejdsmiljøsystem til håndtering af både arbejds- og tingskader.

 • Skarpt fokus på arbejdsmiljø i Danish Crown

  EG SafetyNet er en medvirkende årsag til faldet i antallet af arbejdsulykker på Danish Crowns slagterier, der har vundet Arbejdsmiljøprisen for indsatsen.

 • Nyttige funktioner letter administrationen

  Bettina er glad for, at hun nu bruger EG SafetyNet til at administrere KAB’s kurser. Automatiseringen har lettet hendes hverdag, og hun er tryg ved, at der altid er hjælp at hente.

 • IST var første kunde på EG SafetyNet Kursusadministration

  Da IST skulle have nyt et system til kursusadministration ledte de uden held efter et sikkert, cloud-baseret system, der samtidig levede op til en lang række krav og behov.

 • CFD anvender EG SafetyNet til kursusadministration og arbejdsmiljøarbejde

  Når CFD arrangerer et kursus eller skal indberette en arbejdsskade, så anvender medarbejderne EG SafetyNet.

 • Faxe og Stevns Kommuner forebygger skader ved hjælp af EG SafetyNet

  Faxe og Stevns Kommuner har indgået et samarbejde på forsikringsområdet, som indebærer, at de har etableret en fælles forsikringsenhed.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk

Nyheder fra EG SafetyNet

 • Sundhedsstrukturkommissionen: Digitalisering og data spiller vital rolle for fremtidens sundhedsvæsen

  EG giver sit syn på Sundhedsstrukturkommissions seks tværgående anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal løse fremtidens opgaver og tre forvaltningsmodeller.

 • Mennesker, maskiner og magien imellem os – plus valide arbejdsmiljødata

  Når ArbejdsmiljøNET afholder sin årlige konference i Middelfart den 14. til den 16. juni 2024, er EG på pletten med EG SafetyNet.

 • Hvidovre Kommune knækker koden til kemisk risikovurdering

  Arbejdet med kemisk risikovurdering er i mange kommuner set som kompliceret og tidskrævende, men Hvidovre Komme har nu fundet en løsning.

 • Alle regioner bruger nu samme arbejdsmiljøplatform

  De danske regioners knap 130.000 medarbejdere håndterer nu deres centrale arbejdsmiljøopgaver i EG SafetyNet, og det åbner helt nye muligheder for alle.

 • Region Midtjylland udskifter sine arbejdsmiljøsystemer

  Efter en årrække med et eget udviklet arbejdsmiljøsystem og en række mindre løsninger har Region Midtjylland nu valgt EG SafetyNet som samlet arbejdsmiljøplatform.

 • EG SafetyNet Kemistyring: Er du også træt af forældede sikkerhedsdatablade?

  Sammen med kunderne vil EG SafetyNet skabe en solidarisk SDS-bank for at sikre lettere og billigere adgang til opdaterede datablade fra producenterne.

 • God risikostyring på forsikringsskader

  Opdaterede data om forsikringsskader er hjørnesten i effektiv risikostyring og skadesforebyggelse i alle forsikringsenheder, derfor indeholder EG SafetyNet Forsikringsskader en række stærke værktøjer til at opsamle og visualisere nøgletal.

 • Få hjælp til opgavestyringen i forbindelse med forsikringsskader

  Brugere, der arbejder med forsikringsskader i EG SafetyNet, har fået et dedikeret faneblad til opgavestyring og et forbedret påmindelsesoverblik.

 • Dashboards i EG SafetyNet: Se, forstå og brug dine data om skader aktivt

  Nye dashboards i EG SafetyNet gør det nemt at få overblik over historiske og aktuelle forsikringsskader, så man kan holde fokus på de vigtigste opgaver.

 • Opgradering giver forsikringskonsulenter nye tilkøbsmuligheder i EG SafetyNet

  Med en større opgradering har brugere, der arbejder med hændelser og forsikringsskader fået nye og forbedrede tilkøbsmuligheder.

 • Knopskydning fører til samlet aftale om EG SafetyNet i Region Syddanmark

  Flere afdelinger og arbejdspladser i Region Syddanmark har løbende taget EG SafetyNet til sig, og nu fører knopskydningen til en samlet aftale med regionen.

 • Slip for papir og kuglepen ved egenkontrol af brandmateriel

  Bygningsreglementets krav til gennemgang af brandslukningsmateriel er omfattende - EG SafetyNet gør det nemt at bevare overblikket.

 • Kemistyring er nu en del af EG SafetyNet

  EG SafetyNet er udvidet, så platformen nu også understøtter arbejdet med den kemiske risikostyring og dermed alle former for arbejdsmiljøarbejdet.

 • Arbejdet med kemisk risikovurdering kræver en ændret tilgang til farlige stoffer

  Selv om loven om kemiske risikovurderinger trådte i kraft i 2019 er det stadig nyt for mange virksomheder at fokus er flyttet fra produkt til proces.

 • Nu kan du lave din kemiske risikovurdering i EG SafetyNet

  Med udvidelsen Kemistyring til EG SafetyNet dækker løsningen nu alle arbejdsmiljørelaterede arbejdsopgaver, lige fra forebyggelse til forsikringsskader.

 • Kemisk risikovurdering er basis for instruktion af ansatte

  Den kemiske risikovurdering er afgørende for, at arbejdsgiveren kan leve op til den mundtlige og skriftlige instruktionsforpligtigelse for sine ansatte.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • Samarbejde mellem MEDST og EG: Sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering

  Et tæt udviklingssamarbejde mellem MEDST og EG sikrer digital understøttelse af den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

 • Vejle Kommune er gået all-in på EG SafetyNet til medarbejderne

  Kommunen valgte EG SafetyNet for at håndtere APV-handleplaner til en begrænset del af medarbejderne. Nu er løsningen bredt ud til alle 10.000 ansatte.

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.