Kemisk risikovurdering er basis for instruktion af ansatte
13. april 2023

Kemisk risikovurdering er basis for instruktion af ansatte

Den kemiske risikovurdering er afgørende for, at arbejdsgiveren kan leve op til den mundtlige og skriftlige instruktionsforpligtigelse af sine ansatte.

Af beskæftigelsesministeriets vejledning fremgår det klart, at "arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte får effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt".

Instruktion og oplæring skal desuden baseres på arbejdspladsvurderingens del om stoffer og materialer og andre let tilgængelige kilder, det vil sige den kemiske risikovurdering.

"Dermed får den kemiske risikovurdering en helt central plads i arbejdsmiljøarbejdet, fordi den griber ind i alle andre dele af arbejdsmiljøarbejdet og stiller store krav til oplæring og instruktion", siger Josias Sebastian Fagerland, Product Manager, EG SafetyNet.

Både mundtlig og skriftlig instruktion

Af vejledningen fremgår det, at oplæring og instruktion skal gennemføres, før arbejdet påbegyndes og/eller der er risiko for udsættelse for de farlige stoffer. Oplæringen og instruktionen skal desuden gentages jævnligt.

Derudover er der også krav om, at oplæring og instruktion skal understøttes af skriftligt materiale, når medarbejdere arbejder med eller udsættes for fx særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, samt i de tilfælde, hvor den kemiske risikovurdering tilsiger det.

"Det kan være arbejdsprocesser, hvor der går et stykke tid imellem, at man bruger et farligt stof eller materiale, eller hvis der arbejdes med mange forskellige farlige stoffer og materialer, der kræver forskellige sikkerhedsforanstaltninger.

Ingen krav til formen

Selve den kemiske risikovurdering skal også være skriftlig og tilgængelig for de ansatte. Til gengæld er der ingen krav til hvordan risikovurderingen skal se ud, og hvordan man gør den tilgængelig for de ansatte.

"Jeg vil alligevel anbefale tre ting, når man ser efter et digitalt system til understøttelse af oplæring og instruktion", siger Josias Sebastian Fagerland:

"For det første skal risikovurderingen og de tilhørende instrukser være lettilgængelige for medarbejderne, så her er det vigtigt, at medarbejderne har direkte og let adgang til materialer, når og hvor de har brug for dem fx via pc, tablets eller smartphones.

For det andet er det vigtigt, at dokumentationen understøtter brugen af billeder og piktogrammer. For der er mange, som har brug for visuel støtte, når de skal forstå informationerne, der ikke altid er lige nemme at tage ind.

Endelig er det vigtigt med et arbejdsmiljøsystem, hvor al dokumentation er samlet; hvor det er let at se, hvad der mangler, hvornår materialerne skal revideres og ikke mindst, hvem der har set og kvitteret for, at de har læst og forstået instruktionerne" siger Josias Sebastian Fagerland:

"Det kan lyde kompliceret, men det er det ikke nødvendigvis. Vi har i hvert fald gjort det nemt at understøtte arbejdet med kemisk risikovurdering med EG SafetyNet Kemistyring, og vi hjælper gerne med at vise, hvor nemt man kan komme i gang med en systematisk tilgang til både udarbejdelse af den skriftlige dokumentation og ikke mindst formidlingen til medarbejderne", siger Josias Sebastian Fagerland, Product Manager, EG SafetyNet.

Læs mere om arbejdet med stoffer og materialer

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring