Styrk arbejdsmiljøet med EG SafetyNet

EG SafetyNet giver dig overblik over arbejdsmiljøet og værktøjer til målrettet forbedringer: Du kan bl.a. 

 • Gennemføre APV'er
 • Registrere arbejdsskader
 • Oprette handlingsplaner

 

Book demo

arbejdsmiljø

Moduler til EG SafetyNets arbejdsmiljøløsning

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Arbejdsmiljø

Hændelser

Hændelser

De vigtigste funktioner: 

 • Nem hændelsesregistrering
 • Sagsbehandling af hændelser
 • Integration med EASY
 • Ulykkeskortlægning
 • Rapportering

EG SafetyNet Hændelser, en del af EG SafetyNets arbejdsmiljø- og kvalitetsløsninger, gør administrationen forbundet med arbejdsskader og andre hændelser enkel. Registrér og følg op på arbejdsskader, nærvedulykker, afvigelser og forbedringsforslag i ét centralt system.

Det er enkelt at registrere skader og nærvedhændelser i EG SafetyNet. Registreringer kan foretages på få minutter enten via EG SafetyNet online eller via EG SafetyNet appen, som også fungerer offline. Registrerede hændelser kategoriseres efter type. Det er muligt at vedhæfte billeder, hændelsesplacering og mange andre detaljer.

En skade kan rapporteres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) EASY-system samtidig med at den registreres i EG SafetyNet. Følg efterfølgende med i sagens EASY-status direkte i EG SafetyNet. Sager, der er sendt til EASY, får et særligt symbol i overblikslisten. Det er også muligt at søge på sager baseret på deres status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag. Det forenkler administrationen af sagen betydeligt. I dag bliver 60% af skaderne registreret i EASY-systemet sendt ind via EG SafetyNet.

Med central registrering følger forbedret overblik. Overblikket giver mulighed for at kortlægge skaders type og hyppighed, samt hvor i organisationen, skaderne sker. EG SafetyNet har en serie standardrapporter, der hurtigt genererer statistik over registrerede skader og viser eventuelle mønstrer i disse.

Hændelser kan knyttes til en handlingsplan direkte i EG SafetyNet. Det giver mulighed for systematisk, kvalificeret opfølgning på registrering af forskellige typer af hændelser.

Når det er nemt at registrere arbejdsskader, er medarbejderne mere tilbøjelige at gøre det. Når skaderne bliver registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på. Det har resulteret i, at flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejdsskader.

Udvidet dokumentoverblik

APV

APV

De vigtigste funktioner:

 • Fleksibel opsætning af spørgeramme
 • Enkel udsendelse
 • Overbliksstatistik

‍EG SafetyNets APV-system muliggør enkel opsætning, udsendelse og analyse af arbejdspladsvurderinger (APV’er) og andre arbejdsmiljørelaterede spørgeskemaundersøgelser. Ud over den lovpligtige APV, kan du gennemføre ugentlig arbejdsmiljømålinger, pyskiske APV’er og meget mere. Du kan vælge at tage udgangspunkt i en af vores færdige skabeloner, virksomhedens tidligere gemte skabeloner, eller opsætte din egen. Der er mulighed for omfattende tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder.

EG SafetyNet kan integreres til virksomhedens stamdata, hvilket gør udsendelse til specifikke afdelinger eller stillinger hurtigt og nem. Arbejdsmiljøorganisationen kan desuden monitorere, hvor mange medarbejdere, der mangler at svare, samt udsende automatiske påmindelser, når svarfristen nærmer sig.

Besvarelserne indsamles via e-mail, og på baggrund af svarene kan du oprette og uddelegere handlingsplaner og opfølgning direkte i systemet. EG SafetyNet APV indeholder også mange forskellige rapporteringsmuligheder og svaroversigter.

Business Intelligence

Handlingsplaner

Handlingsplaner

De vigtigste funktioner: 

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍I EG SafetyNet Handlingsplaner kan du oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt, samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kurser og arrangementer

Excel-udtræk i EG SafetyNet

Kursus

Få indsigt i opsætningen af avanceret søgning og Excel-skabeloner til oversigten.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Brugerkursus i EG SafetyNets spørgeskemamodul onlinekursus

Kursus

Dan dig effektivt et overblik over besvarelser i en undersøgelse udsendt fra EG SafetyNet og få indblik i bedste praksis.

Online

Brugerkursus i EG SafetyNets handlingsplansmodul onlinekursus

Kursus

Føl dig tryg i brugen af EG SafetyNets handlingsplaner, og lær generelle funktioner og principper i løsningen. På dette kursus får du indblik i bedste praksis i brugen af handlingsplaner.

Online

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk