Hold fokus på trivsel med EG SafetyNet HR

EG SafetyNet samler dine HR-relaterede data centralt, så du kan administrere dem effektivt.

Du kan bl.a. udarbejde:

 • spørgeskemaundersøgelser
 • trivselsundersøgelser
 • ledelsesevaluering
 • udviklingssamtaler

Book demo

Human Ressources

Moduler til EG SafetyNets HR-løsning

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere kombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Arbejdsmiljø

HR

HR

De vigtigste funktioner:

 • Dokumentation af udviklingssamtaler
 • Rapportering
 • Kompetencestyring

‍Med EG SafetyNet HR kan brugere indtaste noter og beslutninger fra MUS-, LUS-, GRUS- eller TUS-forløb. Således bliver det muligt at sammenligne spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af afdelinger.

EG SafetyNet HR bidrager til, at det bliver lettere at danne et fyldestgørende billede af en medarbejder, da informationerne fra udviklingssamtaler bliver let at søge frem. Inden samtalen kan deltagere trække rapporter med deres egne resultater fra tidligere år. Ledere har adgang til alle udviklingssamtaler, de har afholdt, og andre medarbejdere har kun adgang til at se deres egne udviklingssamtaler.

Hvis en organisation benytter EG SafetyNets øvrige HR-løsninger, kan informationerne fra udviklingssamtalen desuden let sammenholdes med medarbejderens eller afdelingens andre HR-relaterede data.

Det er også muligt at registrere medarbejderes kompetencer, kompetenceniveau og kursushistorik.

disponering

Trivselsundersøgelser

Trivselsundersøgelser

De vigtigste funktioner:

 • Fleksibel opsætning af spørgeramme
 • Enkel udsendelse
 • Overbliksstatistik

EG SafetyNet Trivselsundersøgelser gør det nemt at oprette, udsende, analysere og handle på trivselsundersøgelser. EG SafetyNet Trivselsundersøgelser kan integreres med organisationens stamdata, så det er enkelt at udsende dem til forskellige afdelinger og ledelsesniveauer.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det nemt og hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer og respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema. Sammenlign resultater på tværs af forskellige afdelinger eller forskellige år.

CPR-integration

Ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering

‍EG SafetyNet Ledelsesevaluering gør det nemt at oprette, analysere og handle på ledelsesevalueringer:

  • Flere respondentgrupper
  • Fleksibel spørgeskemaudsendelse
  • Enkel udsendelse med stamdataintegration
  • Simple statistiske oversigter
  • Gode rapporteringsmuligheder

Ledelsesevalueringsmodulet kan integreres med virksomhedens stamdata, så det er hurtigt at sikre, at de rigtige medarbejdere modtager det rigtige skema til udfyldelse.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt undersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Læs mere om Ledelsesevaluering

Business Intelligence

Handlingsplaner

Handlingsplaner

De vigtigste funktioner:

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍EG SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kurser og arrangementer

Excel-udtræk i EG SafetyNet

Kursus

Få indsigt i opsætningen af avanceret søgning og Excel-skabeloner til oversigten.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Brugerkursus i EG SafetyNets spørgeskemamodul onlinekursus

Kursus

Dan dig effektivt et overblik over besvarelser i en undersøgelse udsendt fra EG SafetyNet og få indblik i bedste praksis.

Online

Brugerkursus i EG SafetyNets handlingsplansmodul onlinekursus

Kursus

Føl dig tryg i brugen af EG SafetyNets handlingsplaner, og lær generelle funktioner og principper i løsningen. På dette kursus får du indblik i bedste praksis i brugen af handlingsplaner.

Online

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk