Ledelsesevaluering styrker hele virksomheden

Med en ledelsesevaluering fra EG SafetyNet kan både den enkelte leder og ledergruppen som helhed blive mere bevidst om deres performance og få indsigt i, hvad der skal til for at forbedre den – til gavn for hele virksomheden.

Læs mere om EG SafetyNet Ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering

Moduler til EG SafetyNets HR-løsning

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere kombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Arbejdsmiljø

HR

HR

 • Dokumentation af udviklingssamtaler
 • Rapportering
 • Kompetencestyring

‍Med EG SafetyNet HR kan brugere indtaste noter og beslutninger fra MUS-, LUS-, GRUS- eller TUS-forløb. Således bliver det muligt at sammenligne spørgsmål og svar både fra tidligere år og på tværs af afdelinger.

EG SafetyNet HR bidrager til, at det bliver lettere at danne et fyldestgørende billede af en medarbejder, da informationerne fra udviklingssamtaler bliver let at søge frem. Inden samtalen kan deltagere trække rapporter med deres egne resultater fra tidligere år. Ledere har adgang til alle udviklingssamtaler, de har afholdt, og andre medarbejdere har kun adgang til at se deres egne udviklingssamtaler.

Hvis en organisation benytter EG SafetyNets øvrige HR-løsninger, kan informationerne fra udviklingssamtalen desuden let sammenholdes med medarbejderens eller afdelingens andre HR-relaterede data.

Det er også muligt at registrere medarbejderes kompetencer, kompetenceniveau og kursushistorik.

disponering

Trivselsundersøgelser

Trivselsundersøgelser

 • Fleksibel opsætning af spørgeramme
 • Enkel udsendelse
 • Overbliksstatistik

EG SafetyNet Trivselsundersøgelser gør det nemt at oprette, udsende, analysere og handle på trivselsundersøgelser. EG SafetyNet Trivselsundersøgelser kan integreres med organisationens stamdata, så det er enkelt at udsende dem til forskellige afdelinger og ledelsesniveauer.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt trivselsundersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det nemt og hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Ligeledes kan gemte spørgeskemaer og respondent- og svaroverblik tilgås af relevante medarbejdere. Brugere kan skabe rapporter på baggrund af en bestemt undersøgelse, afdeling eller tema. Sammenlign resultater på tværs af forskellige afdelinger eller forskellige år.

CPR-integration

Ledelsesevaluering

Ledelsesevaluering

‍EG SafetyNet Ledelsesevaluering gør det nemt at oprette, analysere og handle på ledelsesevalueringer.

 • Flere respondentgrupper
 • Fleksibel spørgeskemaudsendelse
 • Enkel udsendelse med stamdataintegration
 • Simple statistiske oversigter
 • Gode rapporteringsmuligheder

Ledelsesevalueringsmodulet kan integreres med virksomhedens stamdata, så det er hurtigt at sikre, at de rigtige medarbejdere modtager det rigtige skema til udfyldelse.

Det er muligt at bruge en færdiglavet eller tidligere gemt undersøgelsesskabelon eller bygge en ny op. Det visuelle indtryk kan tilpasses den enkelte organisation, og ligeledes kan svarkategorierne tage den form, der giver bedst mening for den givne undersøgelse. Den simple brugerflade gør det hurtigt at oprette og udsende spørgeskemaer.

Administratorer kan til enhver tid se, hvilke spørgeskemaer er åbne, samt hvor mange der har svaret. Påmindelser kan sendes automatisk til dem, der mangler at svare.

Læs mere om Ledelsesevaluering

Business Intelligence

Handlingsplaner

Handlingsplaner

 • Skab målrettede handlingsplaner
 • Uddel ansvarsposter
 • Prioriter opgaver
 • Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍EG SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk