Optimér processerne med digitale værktøjer til kvalitetsstyring

EG SafetyNets kvalitetsstyringsværktøjer holder styr på både interne og eksterne certificeringsprocesser, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Book demo

EG SafetyNet Kvalitet

Moduler til EG SafetyNet Kvalitet

Du vælger selv, hvad du har brug for. Vælg en eller flere modulkombinationer, eller sammensæt din helt egen SafetyNet-løsning.

Arbejdsmiljø

Hændelser

Hændelser

EG SafetyNet Hændelser giver jer:

 • ‍Nem hændelsesregistrering og sagsbehandling
 • Integration med EASY
 • Ulykkeskortlægning
 • Rapportering, fx afvigelser

EG SafetyNet Hændelser, en del af EG SafetyNets arbejdsmiljø- og kvalitetsløsninger, gør administrationen forbundet med arbejdsskader og andre hændelser enkel. Du kan registrere og følge op på arbejdsskader, nærved-ulykker, afvigelser og forbedringsforslag i ét centralt system.

Registreringer kan foretages på få minutter enten online via EG SafetyNet eller via appen, som også fungerer offline. Registrerede hændelser kategoriseres efter type, og det er muligt at vedhæfte billeder, hændelsesplacering og mange andre detaljer.

En skade kan rapporteres til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) EASY-system samtidig med at den registreres i EG SafetyNet. Du kan efterfølgende følge sagens EASY-status direkte i EG SafetyNet. Det er også muligt at søge på sager baseret på deres status i EASY. Når dokumentation til internt brug samt EASY-relateret information er samlet, er der kun ét sted, det er nødvendigt at kigge efter en bestemt sag. Det forenkler administrationen af sagen betydeligt. I dag bliver 60% af skaderne registreret i EASY-systemet sendt ind via EG SafetyNet.

‍Med central registrering følger et forbedret overblik. Overblikket giver dig mulighed for at kortlægge skaders type og hyppighed, samt hvor i organisationen, skaderne sker. EG SafetyNet har en serie standardrapporter, der hurtigt genererer statistik over registrerede skader og viser eventuelle mønstrer i disse.

Du kan knytte ‍Hændelser til en handlingsplan direkte i EG SafetyNet. Det giver mulighed for systematisk, kvalificeret opfølgning på registrering af forskellige typer af hændelser.

I vores afvigelsesstyringssystem sikrer du, at både individuelle og systematiske fejl bliver hurtigt identificeret og rapporteret, så alle berørte personer kan inddrages. Når fejlene er rettet, kan du nemt følge op.

‍Når det er nemt at registrere arbejdsskader, er medarbejderne mere tilbøjelige til at gøre det. Når skaderne bliver registreret konsekvent, er de nemmere at følge op på. Det har resulteret i, at flere af vores kunder har vundet Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris for at nedbringe antallet af arbejdsskader.

Tilsynsmand

Tilsyn

Tilsyn

EG SafetyNet gør det muligt, at:

 • ‍Opbygge og udfylde skemaerne på få minutter
 • Trække rapporter over resultater

‍EG SafetyNet Tilsyn gør det enkelt at opbygge og udfylde skemaer til brug ved tilsyn (fx brandtilsyn), kortlægninger, runderinger, kontroller, audits og lignende. Skemaerne kan i høj grad tilpasses den enkelte organisation, og der er mulighed for tilpasning af spørgsmål og spørgsmålstyper, layout, svarkategorier og afhængigheder.

Besvarelser kan eksporteres til Excel, og det er også enkelt at generere PDF-rapporter. Rapporterne kan fx sammenligne svar fra forskellige afdelinger eller fra samme afdeling over tid.

EG SafetyNet Tilsyn kan integreres med organisationens stamdata, så de rette personer har adgang til de rette tjeklister og besvarelser. Rollestyring sikrer, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Tilsyns modulet indeholder også strategiske kontrolværktøjer, der giver forretningen viden om, at de krav, der stilles til virksomheden, er opfyldt. I EG SafetyNet foregår registreringen digitalt, og dermed undgår I manuel duplikering, kvaliteten bliver sikret og informationer samles ét sted.

EG SafetyNet Tilsyn letter også arbejdet med brandeftersyn og understøtter aktiviteter som fx brandsikringsregler, brandsikringsbeskrivelser, drifts- og vedligeholdelsesrutiner. I kan registrere udført kontrol, resultater, nødvendige tiltag og lign.

Dokumentation af inspektionsrunder kan udføres direkte i værktøjet eller ved hjælp af appen. Resultaterne af regelmæssigt udførte brandtilsyn rapporteres på en letforståelig måde og kan sammensættes til attraktive rapporter. Formålet er at kunne afklare systemfejl eller tilbagevendende fejl og lette indberetningen til de ansvarlige.

Dokumentation

Dokumentation

Dokumentation

EG SafetyNet Dokumentation giver jer:

 • Dokumentorganisering
 • Dokumentdeling
 • Versionsstyring

‍EG SafetyNet Dokumentation samler de dokumenter, som brugerne skal have adgang til. Det gælder dels projekter, som medarbejdere skal samarbejde om (fx en ISO-certificering), og dels dokumenter, der relaterer sig til sager i et af EG SafetyNets andre moduler, fx en forsikringspolice eller en APV-rapport.

‍Flere versioner af samme dokument kan løbende tilføjes i takt med, der sker ændringer af kladder, eller forhold opdateres. Tidligere versioner kan søges frem ved at klikke ind på det enkelte dokument. Dokumenter tilknyttes særlige områder eller afdelinger, så de er lette at søge frem.

Det er muligt at styre hvilke medarbejdere der kan se og redigere hvilke dokumentmapper. Selve mappestrukturen kan også sættes op præcis, som det giver mening for den enkelte organisation.

handlingsplaner

Handlingsplaner

Handlingsplaner

EG SafetyNet Handlingsplaner gør det muligt for jer, at:

 • Skabe målrettede handlingsplaner
 • Uddele ansvarsposter
 • Prioritere opgaver

Tilknyt handlingsplanerne til registrerede hændelser eller spørgeskemaresultater

‍EG SafetyNet Handlingsplaner lader dig oprette handlingsplaner for at følge op på sager identificeret i et andet modul eller nye sager. Handlingsplansmodulet kan bruges til små opgaver for at dokumentere, at de bliver udført, eller til store opgaver med mange delopgaver.

I Handlingsplansmodulet kan du lægge en plan for, hvordan opgaver skal løses på kort og lang sigt samt angive deadlines og ansvarlige personer for disse. Det er også muligt løbende at registrere, hvor langt man er nået i en given sag, samt om der ved afslutning er behov for opfølgning. Man kan også at trække en sagslog over alle ændringer i en bestemt handlingsplan samt over, hvem der har foretaget ændringerne.

EG SafetyNet gør det enkelt at trække både igangværende og behandlede handlingsplaner på baggrund af titel, emne, beskrivelse, ansvarlige personer, dato og mere. Brugere præsenteres for et overblik over forskellige handlingsplaner og har mulighed for at sortere i dem baseret på de forskellige parametre.

EG SafetyNet giver desuden et visuelt overblik over, hvilke typer af handlingsplaner og sager der er registrerede, så det er muligt at spotte tendenser i din organisation. Det er også muligt at trække rapporter over, hvilke handlingsplaner er i gang i forskellige afdelinger.

I EG SafetyNet har hver bruger forskellige roller, som afhænger af den enkelte brugers stilling i organisationen. De forskellige roller giver adgang til at se og ændre forskellig information. I EG SafetyNet Handlingsplaner betyder det eksempelvis, at en overordnet leder har mulighed for at se flere handlingsplaner end en afdelingsleder. Gennem rollestyring sikres det altid, at kun de rigtige personer har adgang til følsomme data.

Administrationsløsninger fra EG SafetyNet

EG SafetyNet er en samlet, cloudbaseret administrationsløsning til arbejdsmiljøarbejde, HR, forsikringsadministration, kvalitetsstyring og kursusadministration. Se alle løsninger her:

EG SafetyNet

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Lav APV'er, registrer arbejdsskader og opret handlingsplaner med EG SafetyNet Arbejdsmiljø.

Læs mere om EG SafetyNet Arbejdsmiljø her

Forsikringsskade

Forsikringsskader

Forsikringsskader

Registrer aktiver og forsikringer med EG SafetyNet Forsikringsskader. Modulet forenkler administration forbundet med tingsskader.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader her

HR

HR

HR

Lav spørgeskemaundersøgelser og tilhørende rapporter og opfølgning med EG SafetyNet HR.

Læs mere om EG SafetyNet HR her

kvalitet

Kvalitet

Kvalitet

EG SafetyNet Kvalitet kan bruges til certificering, tilsynsopgaver, dokumentation og processtyring.

Læs mere om EG SafetyNet Kvalitet her

kursusadministration

Kursusadministration

Kursusadministration

EG SafetyNet Kursusadministration hjælper med alt fra planlægning til evaluering af kursus- eller events.

Læs mere om EG SafetyNet Kursusadministration her

Kemistyring

Kemistyring

Kemistyring

EG SafetyNet Kemistyring gør det let at identificere farlige kemikalier og arbejdsprocesser og stille relevant dokumentation til rådighed for medarbejdere og tilsyn.

Læs mere om EG SafetyNet Kemistyring

Kurser og arrangementer

Excel-udtræk i EG SafetyNet

Kursus

Få indsigt i opsætningen af avanceret søgning og Excel-skabeloner til oversigten.

Der er ingen aktuelle datoer, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Brugerkursus i EG SafetyNets spørgeskemamodul onlinekursus

Kursus

Dan dig effektivt et overblik over besvarelser i en undersøgelse udsendt fra EG SafetyNet og få indblik i bedste praksis.

Online

Brugerkursus i EG SafetyNets handlingsplansmodul onlinekursus

Kursus

Føl dig tryg i brugen af EG SafetyNets handlingsplaner, og lær generelle funktioner og principper i løsningen. På dette kursus får du indblik i bedste praksis i brugen af handlingsplaner.

Online

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk