Hvidovre Kommune knækker koden til kemisk risikovurdering
05. april 2024

Hvidovre Kommune knækker koden til kemisk risikovurdering

Arbejdet med kemisk risikovurdering er i mange kommuner set som kompliceret og tidskrævende, men Hvidovre Komme har nu fundet en løsning.

 
"Selv om alle gjorde, hvad de kunne, var arbejdet med kemisk risikovurdering både administrativt tungt og bøvlet. Så noget måtte vi gøre", siger arbejdsmiljøkonsulent Lasse Stie Andersen, Hvidovre Kommune.

Sammen med kollegaen, René Duris Knudsen, undersøgte de uden held, om der fandtes et it-system, der kunne understøtte mere optimale arbejdsgange.

Derfor gik de i dialog med EG for at få udviklet modulet EG SafetyNet – kemistyring, der matcher kommunens behov.

Arbejdet med kemisk risikostyring er nu it-understøttet og fordelt hensigtsmæssigt på centralt og lokalt niveau, så opgaverne fremover kan løses nemmere og hurtigere.

Fælles database med sikkerhedsdatablade

På centralt hold indsamler og bearbejder arbejdskonsulenterne nu producenternes sikkerhedsdatablad (SDS) på de kemi-produkter, som medarbejderne skal bruge.

SDS'erne indlæses i en database, hvor indholdet er organiseret, så det er søgbart og brugbart.

Når en medarbejder på en afdeling ønsker at anvende et produkt, kan arbejdsmiljørepræsentanten slå produktet op i databasen.

Hvis det er et kendt og godkendt produkt med et sikkerhedsdatablad, får arbejdsmiljørepræsentanten et spørgeskema, hvor man skal svare på nogle få spørgsmål, fx hvad produktet skal bruges til.

Hvis produktet skal bruges til et godkendt formål og anvendes efter foreskrifterne for sikker anvendelse, får arbejdsmiljørepræsentanten en "grøn" risikovurdering retur, der angiver hvad produktet kan bruges til, og om der er evt. forholdsregler som man skal træffe.

Disse oplysninger kan arbejdsmiljørepræsentanten let bearbejde til en lokal instruktion til medarbejderne. Instruktionen kan tilgås både via pc eller mobil.

Hvis der er tale om et ukendt produkt eller et formål der ikke er godkendt, får arbejdsmiljørepræsentanten et andet spørgeskema, hvor man fx skal tage stilling til, at om det kan erstattes med et andet. Resultatet kan blive en såkaldt "rød" risikovurdering, der kan gøre det nødvendigt at indhente særlig sagkyndig bistand, før produktet tages i anvendelse.

"Ved at tage udgangspunkt i det enkelte produkt og sikkerhedsdatabladene, hvor producenten allerede har gjort det meste af arbejdet, kan vi hurtigt ekspedere de mindst 95 procent af tilfældene, hvor produktet er godkendt til formålet i Danmark, og hvor der findes en instruktion i korrekt anvendelse", siger Lasse Stie Andersen.

Kompleks lovgivning

Lovgivningen vedr. kemisk risikovurdering er i udgangspunktet kompleks og netop vigtigheden af at reducere kompleksiteten har været afgørende for arbejdsmiljøkonsulenterne.

"Sikkerhedsdatablade kan være svære at forstå, og den menige medarbejder har ikke brug for at skulle læse hele SDS’en igennem. De skal vide om produktet må bruges, og hvordan det i givet fald skal anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hele formålet er jo at minimere risikoen for at medarbejderne kommer til skade, når de arbejder med kemi i hverdagen. Det gør vi kun ved at have en løsning som er effektiv og nem at bruge for de mere end 100 arbejdsmiljøgrupper og i sidste ende for de knap 4.000 medarbejdere rundt omkring på de mange forskellige arbejdspladser. Derfor har vi prioriteret at løsningen først og fremmest skal reducere risikoen for uheld med kemi, leve op til lovgivningen og sidst men ikke mindst være så brugervenligt at det bliver benyttet helt ude på den enkelte arbejdsplads.

Færre uheld og mindre tidsforbrug

Med den nye løsning forventer Hvidovre Kommune både at reducere risikoen for uheld og spare tid for mange medarbejdere.

"Derudover giver det nye setup os en række andre fordele. Det bliver fx nemmere at udarbejde instruktioner til medarbejderne, der samtidig får lettere ved at finde instruktionerne, når de skal bruge dem. Nu står de ikke bare i mapper på kontoret, men ligger på deres pc eller mobil. Den søgbare database betyder også, at det er hurtigt at lave et tjek på kemien i afdelingen, hvis man fx ansætter en ung under 18 eller en medarbejder bliver gravid. Så kan man hurtigt se, hvilke stoffer den pågældende ikke må arbejde med, om der er behov for særlig oplæring eller om der kræves andre særlige foranstaltninger.

Når det hele er søgbart så kan vi også både lokalt og centralt tage forskellige forebyggende initiativer fx se nærmere på bestemte produkter for at undersøge, om det giver anledning til nye forebyggende initiativer.

Nu skal det "bare" rulles ud

Nu glæder arbejdsmiljøkonsulenterne Lasse Stie Andersen og René Duris Knudsen sig bare til at implementere de nye arbejdsgange:

"Det bliver en kæmpe stor fordel for alle, og det vil forhåbentlig være med til at reducere risikoen for uheld med kemi i Hvidovre Kommune".

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk