hospital
08. december 2023

Alle regioner bruger nu samme arbejdsmiljøplatform

De danske regioners ca. 130.000 medarbejdere håndterer nu alle deres centrale arbejdsmiljøopgaver i EG SafetyNet, og det åbner for helt nye muligheder. 

Nu, hvor Region Midtjylland som den sidste af de fem regioner har sat sin underskrift på en seks-årig SKI-kontrakt på EG SafetyNet, åbner det for helt nye muligheder på arbejdsmiljøområdet. 

"Med alle fem regioner på samme arbejdsmiljøplatform, får både regionerne og vi som leverandør en række unikke muligheder. Sammen kan vi sikre en yderligere professionalisering og udvikle arbejdsmiljøarbejdet i hele det offentlige", siger Steffen Rugtved, EG Digital Welfare. 

 

Samarbejde om fælles brug af data 

Hidtil har regionerne fx kun har haft et begrænset samarbejde og været nødt til at udveksle en række data manuelt. Nu er vejen banet for, at regionerne i fremtiden automatisk kan udveksle og sammenligne anonymiserede data om fx APV og trivsel på tværs af regionerne. 

Benchmarking på udvalgte områder vil fx også kunne give regionerne svar på en række spørgsmål om, hvor arbejdsskaderne typisk sker og hvornår, og om der er særlige områder, hvor der er få eller mange trivselsudfordringer, så det er muligt at målrette arbejdsmiljøindsatsen.

EG har derfor etableret et ERFA-netværk for de regionale brugere, hvor de kan mødes og udveksle erfaringer om, hvordan regionerne får mest ud af arbejdet med EG SafetyNet, der indeholder en lang række moduler, der understøtter vidt forskellige dele af arbejdsmiljøopgaven, lige fra håndtering af forsikringsskader til kemistyring. 

 

Det offentliges foretrukne løsning 

Med alle fem regioner og 40 kommuner som kunder er EG SafetyNet i praksis den fælles arbejdsmiljøplatform for det fælleskommunale område. 

"Med godt 500.000 offentlige brugere kan vi holde fingeren på pulsen og sikre os, at vores løsning lever op til de ønsker, behov og krav, der er til en moderne arbejdsmiljøplatform på tværs af alle sektorer", siger direktør Steffen Rugtved, EG Digital Welfare. 

 

Om de fem regioner 

De fem regioners hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, lige som de varetager en række opgaver inden for socialområdet og regional udvikling. 

De fem regioner; Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, og Region Midtjylland har tilsammen knap 137.000 ansatte fordelt på en lang række administrative enheder samt sygehuse, tilbud og institutioner.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk