EG Safetynet artikel Top X
24. oktober 2023

God risikostyring på forsikringsskader

Opdaterede data om forsikringsskader er hjørnesten i effektiv risikostyring og skadesforebyggelse i alle forsikringsenheder. Derfor indeholder EG SafetyNet Forsikringsskader værktøjer til at opsamle og visualisere nøgletal.


For forsikringskonsulenter og forsikringsenheder, der arbejder med forsikringsskader i kommuner, regioner og private virksomheder, er opdaterede og overskuelige data af afgørende betydning.

- Det hele starter med valide data og overblik over data. Først når de rigtige data er godt struktureret, bliver de potentielle risici synlige. Så kan man for alvor tage hul på arbejdet med at implementere strategier og initiativer for at minimere skader og reducere forsikringsomkostninger, siger Product Manager, Josias Sebastian Fagerland, EG SafetyNet.

Vigtigt at koble skadestyper med handling

Derfor indeholder EG SafetyNet Forsikringsskader en række stærke værktøjer til både at opsamle og visualisere nøgletal, der gør det lettere at se, hvor udfordringerne ligger og at træffe beslutningen om, hvad man så skal gøre. Der er fx et intuitivt dashboard, Top X, der viser de største risikoområder i organisationen, et skadesbarometer, der viser antal skader fordelt på sagstype eller status, samt en funktion til at sammenholde alle sager fordelt på x, hvor x kan være aktuel status, situationstype, tidspunkt eller lignende.

I EG SafetyNet er det desuden let at koble alle skadestyper til konkrete handlingsplaner, der både kan være forebyggende eller mitigerende.

- Koblingen mellem hændelsen, analyse og handling er vigtig. Vores kunders erfaringer viser, at skadesfrekvenser nedsættes markant ved systematisk opfølgning og gennemførsel af handlingsplaner. Når skader og handlingsplaner samtidig er i samme system, forenkles processen, hvilket ofte medfører endnu bedre resultater, tilføjer Josias Sebastian Fagerland.

Læs mere om Top X, skadesbarometer og fordeling af sager

 

Data skal bruges strategisk

Her er fire eksempler på, hvordan data om organisationens forsikringsskader kan bruges strategisk til forebyggelse:

Målrettet uddannelse og træning:
Brug data til at identificere områder, hvor medarbejdere har brug for ekstra uddannelse og træning for at minimere risikoen for skader.

Proaktiv vedligeholdelse:
Ved hjælp af data om udstyr og faciliteter kan forsikringsenhederne planlægge proaktiv vedligeholdelse for at undgå skader forårsaget af nedslidte eller defekte genstande.

Risikovurderinger:
Udfør regelmæssige risikovurderinger baseret på opdaterede data for at identificere og håndtere potentielle risikoområder i organisationen.

Skadeforebyggelseskampagner:
Brug data til at udvikle skadeforebyggelseskampagner, der er skræddersyet til de specifikke risici, organisationen står over for.

- Værdien af risikostyring er uomtvistelig. Ønsket om at undgå arbejdsskader gennem en øget risikostyring taler for sig selv. Ingen ønsker jo, at der sker skader med de konsekvenser, som det har i form af manglende udstyr, lokaler mm.

Når det så er sagt, så er en af de mest synlige fordele ved en effektiv risikostyring og skadesforebyggelse reduktionen i forsikringsomkostninger. Når der sker færre skader, falder behovet for erstatninger, og det kan naturligvis have en positiv effekt på organisationens økonomi, siger Sales Executive, Kurt Jepsen, EG SafetyNet.

Læs mere om EG SafetyNet Forsikringsskader 

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Kurt Jepsen

Tlf:  +45 2085 9937

Email:  kjeps@eg.dk