Kundereference

ALPI Danmark

ALPI har taget et stort skridt på vejen mod det rene elektroniske skrivebord, så visionen om at arbejde hurtigere og mere effektivt kan realiseres.

ALPI Danmark

ALPI Danmark

Indførelsen af elektronisk dokumenthåndtering har betydet, at ALPI kunne fjerne et stort antal reoler, så der bl.a. blev plads til de kommende medarbejdere. Derudover har indscanningen af bilag gjort arbejdet meget mere fleksibelt. Det har betydet, at medarbejderne fra ALPI har fået mulighed for at arbejde meget mere effektivt, og at de hjemmefra kan koble sig på systemet, der kører med samme hastighed som på arbejdspladsen.

Elektronisk chartek

Den elektroniske tilgang til dokumenter har givet ALPI mange fordele. Virksomheden kan give bedre service, da bookinger via mail og øvrige relevante interne og eksterne dokumenter ryger ind i det elektroniske chartek. ALPI bruger derfor mindre tid på arkivering og papirhåndtering.

Onlineselvbetjening for kunderne

Implementering af webbooking/e-service har vist sig at være en kæmpesucces. Det er let for ALPI's kunder at finde frem til en tidligere booking og fx blot ændre data om volumen.

Effektivisering med flerleddet disponering

Ydermere har projektet med flerleddet disponering givet effektiviseringsmuligheder på flere områder. Det har givet ALPI et bedre overblik over de forsendelser, ALPI håndterer, og dermed også mulighed for at styre overdragelser mellem afdelingerne bedre. Man kan også søge på postnumre og se andres bookinger og ture, så man fx kan undgå, at forskellige afdelinger sender biler til samme afhentningssted.

Samlet set har ALPI sparet meget tid på den interne afregning. Den kører nu automatisk ind som indtægt på den nationale afdelings konti og udgiftsføres automatisk i de andre afdelinger. ALPI sparer således tid både hos speditørerne og i bogholderiet, der nu stort set ikke håndterer interne bilag.

Læs hele casen om ALPI's erfaringer

Læs vores andre cases - Delta Spedition

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om vores produkter og services? Kontakt vores team af brancheeksperter, og fortæl os om din virksomheds behov, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Director, Transport & Logistics

Søren Grodt-Andersen

Tlf:  +45 7220 7908

Email:  sotgr@eg.dk