EG Sensum One tilbyder både særligt datawarehpuse og fuld understøttelse af VUM 2.0
14. februar 2023

To stærke nyskabelser i EG Sensum One

Det dedikerede socialfaglige dokumentationsværktøj EG Sensum One er meget mere end en samlet version af EG Sensum, EG Sensum Bosted og EG Sensum Shareplan. Løsningen byder også på to store nyheder.


"Ved at lægge vores eksisterende løsninger sammen til en stærk fælles platform for både myndighed og udfører har vi været i stand til samtidig at udvikle hele nye stærke moduler, der ændrer måden at dokumentere og anvende data på", siger Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.

Han fremhæver to områder, hvor EG Sensum One fremover vil gøre en forskel, Sensum Datawarehouse, og VUM 2.0.

Sensum Datawarehouse

"Sideløbende med arbejdet med EG Sensum One har vi fortsat udviklingen af et decideret datawarehouse til løsningen", forklarer Lars Sjøblom:

"Sensum Datawarehouse anvendes, hvis man har brug for avancerede ledelsesinformationsrapporter. Vores datawarehouse henter hver aften de relevante data fra løsningens kildetabeller, hvorefter data bliver bearbejdet og lagt klar i en datamart. Datamarten kan så anvendes af kunden til at opbygge egne modeller og kuber.

Vi tilbyder også at udstille data i IBM Cognos Analytics, hvor man kan sammensætte de enkelte rapporter og dashboards. På den måde er der næsten ingen grænser for, hvor avancerede rapporter man kan sammensætte med udgangspunkt i de mange data, som  løsningen håndterer", siger Lars Sjøblom.

Integrerede VUM 2.0-flows

Den anden og måske vigtigste feature er den fulde integration af  VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber.

"Vores nye VUM 2.0 modul er specialudviklet til fuld understøttelse af FFB – VUM 2.0 kravsspecifikationerne og med fuld understøttelse af FFB datamodellen (UUID).

I EG Sensum One får brugerne derfor et effektivt procesflow, som anvender de standardiserede VUM 2.0 sagsredskaber, lige fra sagsåbning til opfølgning på tværs af myndighed og udfører. Samtidig har vi oprettet de enkelte VUM 2.0 temaer, som selvstændige dataobjekter, så der er sammenhæng mellem temaer, undertemaer, mål og delmål", forklarer Lars Sjøblom.

De nye VUM 2.0 flows overholder kravene i forhold til den fælleskommunale uddata-specifikation, FFB-klassifikationerne og det fælleskommunale Indsatskatalog, funktionsevnekataloget samt funktionsevneguiden.

"Alt i alt betyder det et styrket grundlag for læring, benchmarking og styring af socialområdet med fokus på understøttelse af systematisk dokumenteret viden om indsatsernes effekt på borgernes situation", siger Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.