Udvidet samarbejdsplatform skal samle alle tværgående borgerforløb
17. november 2023

Udvidet samarbejdsplatform skal samle alle tværgående borgerforløb

EG søger kommuner, der vil være med til at udnytte den fælleskommunale rammearkitektur til at udvide eksisterende samarbejdsplatform.

EG leverer i dag en samarbejdsplatform til den Kommunale Ungeindsats i 75 kommuner, som gør det muligt for uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet at samarbejde om de tværgående indsatser for borgere mellem 15-24.

"Den succes vil vi nu udvide betragteligt, så samarbejdsplatformen kan bruges til alle aldersgrupper. For det er jo ikke kun sagsbehandlere i den Kommunale Ungeindsats, der har travlt; det har alle sagsbehandlere, " siger Senior Product Manager, Karin Cecilie Bondgaard, EG:

"Ved at udnytte den fælleskommunale rammearkitektur kan vi trække data ind fra flere forskellige fagsystemer, og dermed blandt andet sikre en bedre dialog mellem fx borger og kommune," siger Karin Cecilie Bondgaard, der fremhæver tre gode grunde til at skabe en ny samarbejdsplatform:

 • Forbedring af kommunikationen mellem borgeren og de forskellige sagsbehandlere, der er involveret i borgerens sag. Borgeren vil slippe for at skulle gentage sin historie hver gang, og sagsbehandlerne vil få et bedre overblik over borgerens situation og behov – hvilket også mindsker informationstab ved skift af sagsbehandler.
 • Øge kvaliteten af de indsatser, der tilbydes til borgeren. Platformen vil gøre det nemmere at følge op på borgerens udvikling og tilpasse indsatserne efter borgerens ønsker og mål. Platformen ville også kunne understøtte videndeling og evaluering af de sociale indsatser, der virker og er meningsfulde for borgerne.
 • Bidrage til en mere effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer ved at reducere dobbeltdokumentation. Platformen ville også kunne give et bedre grundlag for at prioritere og fordele de sociale indsatser, der har størst effekt for borgerne og samfundet

EG er lige nu i dialog med kommunerne for at finde partnere, som vil indgå i udviklingssamarbejdet om udvidelsen af samarbejdsplatformen, så de behov der er i forhold til borgerforløb for andre aldersgrupper tilgodeses på lige fod med de unges.

Platform til samarbejde på tværs

På baggrund af erfaringerne med samarbejdsplatformen til unge ved EG allerede, hvad der bliver styrken i den udvidede platform.

I samarbejdsplatformen vil man sikkert og enkelt kunne samarbejde og koordinere borgerforløb, som går på tværs af flere områder – fra borgeren er 0-100+ år.

"De relevante data vil blive udstillet i overskuelige visninger, så det fx er nemt for en sagsbehandler at overskue borgerens samlede forløb og indsatser og dermed sammensætte en fælles plan, som giver mening for både borger og professionelle."

I løsningen skal man blandt andet kunne:

 • Indhente samtykker
 • Finde tilknyttede sagsbehandlere
 • Se igangværende og historiske indsatser
 • Se delte filer fra fagsystemerne
 • Sende beskeder til fagsystemerne
 • Opsætte samarbejdsdokumenter med rettighedsstyring af samarbejdsdokumenter på rolleniveau
 • Dele samarbejdsdokumenter med borgeren og forældre/værger
 • Indhente godkendelse af samarbejdsdokumenter
 • Få adviseringer, når der sker noget nyt i en borges sag
 • Login via Active Directory eller FK-adgangsstyring

"Data findes jo og er tilgængelige i dag. Desværre er det bare tidskrævende og besværligt for den enkelte sagsbehandler, de pårørende og borgeren selv at finde data og bruge data sammen i praksis. For data ligger spredt i mange fagsystemer uden en fælles platform, hvor man kan udveksle informationer," siger senior manager Jesper Bo Seidler, EG:

"Vi har allerede løst opgaven på ungeområdet, hvor alle involverede parter enkelt kan samarbejde om den unges sag. Nu tager vi næste skridt og gør det nemt for alle at samarbejde om borgeren, uanset borgerens alder."

Hvis din kommune er interesseret i at være med i samarbejdet om at udvikle platformen så kontakt kbond@eg.dk