EG Uno Ung

Komplet fagsystem til understøttelse af hverdagens opgaver i den kommunale ungeindsats.

Med EG Uno Ung får sagsbehandleren i den kommunale ungeindsats et fagsystem, der understøtter den kommunale uddannelsesvejledning, uanset om den er organiseret i tværkommunale enheder eller i enkelte kommuner.

 

Book demo

EG Uno Ung

EG Uno Ung har funktioner til alle hverdagens opgaver med vejledning

EG Uno Ung har en række integrationer og funktioner, som enten er nødvendige eller nyttige i kommunens sagsbehandling.

rapportafvikling

Sagsbehandling

Sagsbehandling

EG Uno Ung indeholder en række stærke og fleksible værktøjer til håndtering af sagsbehandlingen:

 • journalisering af notater, breve, SMS'er, vejledningsaktiviteter og dokumenter på kommunens unge.
 • adviseringer til kommunens vejlederne, når hændelser indtræder på kommunens unge, fx hvis en ung afbryder sin uddannelse.
 • fordeling af kommunens unge til de enkelte vejledere via opsætning af tildelingsregler.
 • administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen på STU- og specialområdet.
 • praktikformidling med udgangspunkt i systemets praktikvirksomhedsregister, som har snitflade til CVR.
 • virksomheder som har haft unge i praktik kan afgive evaluering af forløbet online. Evalueringen journaliseres automatisk på den unge.
 • praktikbreve kan dannes og sendes som digital post
 • vejledere kan sende og modtage SMS til og fra unge og forældre
 • automatisk journalisering af afsendte og modtagne SMS'er
 • breve kan dannes og sendes til unge, forældre og virksomheder som digital post direkte fra systemet.
 • henter dagligt seneste IUP/UP status fra optagelse.dk.
 • vejledere kan oprette vejledningsplaner på unge som er IUP, og efter eget ønske dele disse med elever, forældre og lærere.
 • adgang for elever, forældre og lærere kan ske via skolens elevplansystem, Aula eller Skoleintra.
Dokumentation

Dokumentskabeloner

Dokumentskabeloner

Uno Ung har en særlig implementering af dokumentskabeloner.

Dokumentskabeloner kunden bruger i sin sagsbehandling oprettes som særlige "aktive dokumenter" i systemet. Disse dokumentskabeloner har en række funktioner tilknyttet:

 • Vejleder kan dele dokumenter online med unge og deres forældre samt fx STU-udbydere, FGU-udbydere, grundskolelærere og andre professionelle i kommunen.
 • Dokumentskabelonernes tekstfelter kan opsættes mht. skriverettighed, så nogle felter kan udfyldes af fx unge, forældre eller STU-udbydere, mens andre kun kan udfyldes af vejledere.
 • Automatisk indhentning af underskrifter fra fx forældre eller den unge selv.
 • Nye dokumentskabeloner oprettes som en del af driftsaftalen. Kunder har ret til et ubegrænset antal skabeloner i systemet.
overfoersel af data

Søgninger og dataudtræk

Søgninger og dataudtræk

Med EG Uno Ung er det nemt at lave søgninger og udtræk af data til rapporter med mere

 • EG Uno Ung indeholder et brugervenligt søgevindue som benyttes af vejledere til at udsøge unge på forskellige kriterier. Systemet indeholder desuden et avanceret søgevindue som kan benyttes af superbrugere. Her kan komplekse søgninger og efterfølgende dataudtræk opsættes. Opsatte søgekriterier kan gemmes så de let kan benyttes i fremtiden.
 • EG Uno Ung indeholder en visning, hvor en række centrale statistikker allerede er opsat i systemet, så de kan dannes via et enkelt klik.
 • Uno Ung danner desuden en række rapporter automatisk hver måned, så kommuner kan få overblik over udviklingen blandt centrerets unge, på en række udvalgte områder, over tid.
 • Uno Ung kan levere udtræk til et kommunalt datavarehus. Udtræk til datavarehus opsættes gratis som en del af leverancen
sikkert-videokald

Rollebaseret adgangsstyring

Rollebaseret adgangsstyring

Uno Ung har rollebaserede login til borgere og forskellige personalegrupper hos kunden:

 • Vejlederindgang: https://uu.unoung.dk/ Her kan kommunens vejledere arbejde med systemets centrale funktionalitet.
 • Unge- og forældreindgang: https://ung.unoung.dk/ Her kan unge, og forældre til unge under 18 år, logge på systemet, se hvem deres vejleder er, arbejde med dokumenter som kommunen har delt, ønske brobygning, se vejledningsaktiviteter og kommunikere med deres vejleder.
 • Grundskolelærerindgang: https://skole.unoung.dk/ Her kan lærere logge på systemet og se oplysninger om elevers brobygning og praktik, samt arbejde med dokumenter vejledere har delt med læreren, fx vejledningsplaner. Adgang kan ske via skoleintra, skolens LMS-system eller Aula.
 • STU-udbyderindgang: https://stu.unoit.dk/ Her kan kommunens STU-udbydere se og udfylde dokumenter som vejledere har valgt at dele med STU'en, herunder STU-uddannelsesplaner.
 • FGU-udbyderindgang: https://fgu.unoit.dk/ Her kan STU-udbydere se og udfylde dokumenter som vejledere har valgt at dele med STU'en, herunder STU-uddannelsesplaner.
hængelås

Login og sikkerhed

Login og sikkerhed

Uno Ung understøtter forskellige typer af Login:

 • Borgere kan logge på med NemLogin eller UNI-Login.
 • Kommunens personale kan logge på med systemets eget login. Systemet kan indstilles til at benytte to-faktor sikkerhed.
 • Kommunen kan vælge at lade brugere logge på systemet gennem kommunens AD. Integration til AD udføres gratis som en del af aftalen.
 • Uno Ung kan indstilles, så systemet kun kan tilgås fra udvalgte IP-adresser.
 • Sikkerhedsniveau og udskiftningsfrekvens på adgangskoder kan indstilles af kunden.
Integration

Snitflader og systemintegrationer

Snitflader og systemintegrationer

EG Uno Ung integrerer blandt andet til:

 • CPR
 • Undervisningsministeriets Ungedatabase
 • Kommunale elevsystemer
 • Privat- og efterskolesystemer
 • Optagelse.dk
 • Doc2mail/Output management
 • CVR
 • Integration til kommunalt AD/ADFS
 • Integration til LMS/elevplansystemer som EasyIQ, og Meebook
 • Det Fælles Data Grundlag

EG stiller data til rådighed til alle formål kunden ønsker, fx indlæsning i kommunale BI/datawarehouse-løsninger, eller andet som kunden ønsker.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Thomas Brandt Madsen