Gør hverdagens administration enkel med EG Uno STU

EG Uno STU er et komplet elevsystem til skoler, der udbyder særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, der fx gør det let at registrere elevernes fravær og kompetenceudvikling samt føre logbog.

Book demo

EG Uno STU

Udvalgte funktioner

EG Uno STU indeholder en række smarte funktioner, der letter administrationen på skolen.

rapportafvikling

Sagsbehandling

Sagsbehandling

Skolens administration får en række fordele ved at benytte EG Uno STU, fx

 • Elektronisk elevkartotek med automatisk afhentning af CPR-oplysninger.
 • Enkel journalisering af notater, breve, SMS’er, aktiviteter og dokumenter på skolens elever
 • Central kompetenceregistreringer på skolens elever
 • Digital fremmøderegistrering, hvor elever og personale kan checke ind og ud via trykfølsom skærm
 • Adgang til fælles infoskærme med oplysninger om, hvilke elever og personale, der er i ”huset” og hvilke elever, der er ude af ”huset”, herunder hvilke elever der er i praktik
 • Understøttelse af de administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen på specialområdet
 • Digital støtte til arbejdet med praktikformidling med udgangspunkt i systemets praktikvirksomhedsregister, som har snitflade til CVR
 • Dokumentarkiv, hvor I kan opbevare dokumenter, som mødereferater
 • Rettighedsstyring på alle mapper
 • Fri support via telefon og e-mail
 • Sikker opbevaring af data
Hjælp træning

Underviser

Underviser

EG Uno STU giver både undervisere og administrativt personale en høj grad af støtte og fleksibilitet i sagsbehandlingen,

 • Indbyggede skabeloner til udarbejdelse af uddannelsesplaner og undervisningsplaner, der kan deles online med kommunen og med ”eksterne” brugere
 • Logbogsregistrering på henholdsvis den enkelte elev og for flere elever ad gangen.
 • Brugerrettigheder og distribution af adviser kan indstilles i systemet
 • Kontaktlærere kan vælge at modtage adviser ved sagsbehandling på ”egne” elever.
 • Fraværsregistrering på skolens elever som enten lektionsbaseret fravær eller heldagsfravær
 • Personalet kan sende SMS’er til eleven og forældre
 • SMS’er kan besvares af eleven og forældre.
 • Både modtagne og afsendte SMS’er journaliseres automatisk i systemet.
lager

Virksomheder

Virksomheder

Virksomheder, der er praktikværter for de unge, bliver knyttet tættere på både skole og elev med EG Uno STU:

 • Virksomheder, som har haft eleven i praktik, kan afgive evaluering af forløbet online.
 • Evalueringen journaliseres automatisk på eleven.
 • Praktikbreve fra skole til virksomhed kan dannes og sendes som digital post fra Uno STU.
 • Breve kan dannes og sendes til elev, forældre og virksomheder som digital post direkte fra systemet.
Dokumentation

Dokumentskabeloner

Dokumentskabeloner

EG Uno STU indeholder en række praktiske dokumentskabeloner med en række tilknyttede funktioner.

 • Personalet kan dele dokumenter online med eleven og deres forældre samt med f.eks. UU og eksterne brugere.
 • Dokumentskabelonernes tekstfelter kan opsættes mht. skriverettighed så nogle felter kan udfyldes af f.eks. eleven og forældre, mens andre kun kan udfyldes af vejledere.
 • Underskrifter fra f.eks. forældre eller eleven kan indhentes elektronisk.

EG opretter nye dokumentskabeloner som en del af driftsaftalen. Kunden har ret til et ubegrænset antal skabeloner i systemet.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Thomas Brandt Madsen