medicin
10. april 2019

Medicinhåndtering på bosteder kan sikres og optimeres digitalt

Hvert år indrapporteres der tusindvis af fejl med medicin fra sygehuse, bosteder, plejehjem og hjemmepleje. Men hvad skal der til, for at disse fejl kan undgås?

Det er menneskeligt at fejle. Alligevel er det svært at se til, mens de samme medicineringsfejl sker igen og igen. Det ved folkene bag medicindatabasen medicin.dk alt om.

I DLI, Dansk Lægemiddel Information, er informationsfarmaceut Christianna Marinakis ansvarlig for opsamling, strukturering og formidling af medicineringsfejl på hjemmesiden Medicin.dk – et arbejde hun udfører i en redaktion sammensat af risikomanagers og andre førende eksperter på området vedrørende medicineringsfejl.

I redaktionen ser de hver måned de samme fejl med de samme lægemidler begået igen og igen.

Mange fejl er administrationsfejl, som fx medicin, der er givet to gange eller slet ikke er givet. Eller medicin, der er givet til den forkerte borger. Andre fejl sker pga. manglende viden hos plejepersonalet. De fleste fejl er heldigvis harmløse, men der sker også fejl, som borgere dør af.

Integreret i fagsystemer

Dansk Lægemiddel Information A/S, der står bag Medicin.dk, har til opgave at informere borgere og personale om al medicin, der markedsføres i Danmark - via hjemmesiden Medicin.dk.

Medicin.dk eksisterer som selvstændig database og hjemmeside, men har siden 2013 også været mulig at integrere direkte ind i EG Sensum Bosted. En del kommuner gør desuden i dag brug af integrationen i plejesektoren via systemer som KMD Care, KMD Nexus, Columna Cura, CSC Vitae.

Integrationen betyder, at pædagoger og sygeplejersker med et enkelt klik fra borgerens medicinkort kan få den nødvendige information eller støtte, når de er i tvivl.

Læs artikel: Designsprint skabte opbakning til sundhedsmodul

Hvornår opstår tvivl om medicin?

Christianna Marinakis forklarer, at en typisk situation kan være, at en borgers medicin har skiftet udseende, og den medicinansvarlige bliver i tvivl om, hvorvidt der er tale om en fejl, eller om det blot skyldes substitution, det vil sige erstatning til billigere lægemiddel med samme indholdsstof, af den medicin, borgeren plejer at få:

– Når personalet klikker på lægemidlet, får man vist foto af medicinen, og man kan se hvilke lægemidler, der kan erstatte hinanden.

En anden typisk situation kan være en borger, der har ændret adfærd efter opstart af ny medicin. Her kan hjælperen hurtigt få information om, hvorvidt borgerens ændrede adfærd kan skyldes bivirkninger af den nye medicin.

En tredje udfordring kan være selve medicingivningen – fx at en borger ikke kan synke en hel tablet. Hvad gør man så? Knuser den og giver den på yoghurt? Undlader at give medicinen, eller hvad er det rigtige at gøre? Det kan være svære beslutninger at træffe nu og her – og ofte vil man kunne finde hjælp ved at klikke sig frem til informationen på Medicin.dk, forklarer Christianna Marinakis.

FAKTA om DLI A/S og Medicin.dk

• Medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information A/S (DLI A/S)
• DLI A/S har udarbejdet information om medicin i mere end 40 år
• Hjemmesiden Medicin.dk har ca. 5 mio. sidevisninger om måneden.
• DLI A/S er datterselskab af Lægemiddelindustriforeningen Lif.

Hvad siger brugerne om integrationen?

Analyseinstituttet Wilke gennemførte i sommeren 2017 en undersøgelse af brugen af integration med Medicin.dk i omsorgssystemer blandt danske kommuner – heriblandt de knap 40 kommuner, der i dag har tilkøbt integration med Medicin.dk i deres omsorgssystem.

Undersøgelsen talte sit meget tydelige sprog: De brugere, der har integrationen, kan ikke undvære den. 78% vil desuden anbefale andre kommuner integrationen – fordi de oplever, at det giver øget tryghed og øget effektivitet i medicinhåndteringen.

Wilkes analyse afslørede dog også, at hver tredje kommune slet ikke kender til muligheden for integration.

Samtidig viser undersøgelsen, at de kommuner, der ikke har integration med Medicin.dk, har svært ved at forestille sig den værdi, det skaber, fordi man ligesom skal have fornemmelsen i hånden, når man er i gang med medicinhåndteringen.

De kommuner, som har en integrationsløsning svarer fx, at de har en formodning om, at antallet af medicineringsfejl mindskes, når data er integreret. Det bliver simpelthen nemmere at lave det lille ekstra tjek, der gør at en fejl undgås.

Derimod er det kun 15 % af kommunerne uden en integrationsløsning, der tror, at den vil kunne hjælpe med at nedbringe antallet af medicinfejl.

Derfor vil jeg anbefale, at man i første omgang prøver integrationen en periode – måske man kan forhandle sig frem til en gratis prøveperiode for på den måde at undersøge, om man synes, det skaber den ønskede værdi for brugerne.

Læs artikel: Sundhedssystemer skal formes af danskerne selv

Læs mere: Download faktaark om FællesMedicinKort, FMK