Digital medicinhåndtering

Til EG Sensum Bosted er der udviklet en række tillægsmoduler, der supplerer kernefunktionaliteten i løsningen med specialiserede værktøjer til digital medicinhåndtering. Disse moduler er:

  • Integration til Fælles Medicinkort
  • EG Sensum Bosted Mobile
  • Direkte adgang til promedicin.dk
  • EDIFACT - digital udveksling af informationer
Tilbage
Frem

Integration til Fælles Medicinkort

Modulet FMK er en integration til Fælles Medicinkort (FMK) – den nationale database, som indeholder alle informationer om danskernes ordinationer. En onlineadgang til FMK direkte fra EG Sensum Bosted sikrer tilbuddet en enkel og samlet oversigt over hver enkelt borgers aktuelle ordinationer og medicinkøb via integration til alle sygehussystemer og lægepraksissystemer.

Det samlede overblik styrker medicinhåndteringen ved at reducere risikoen for fejlmedicinering.

EG Sensum Bosted Mobile

Med appen EG Sensum Bosted Mobile får du nem og mobil adgang til de hyppigst brugte moduler i EG Sensum Bosted, herunder også medicinmodulet. Det betyder, at medarbejdere på hjemmebesøg eller på tilbud med flere matrikler kan dokumentere medicinudleveringen via smartphone, pc eller tablet, når det sker, og hvor det sker. Medarbejdere kan udlevere både receptpligtig medicin og PN-medicin og hente relevante oplysninger om borgerens medicin på stedet.

Ved at kontrollere og håndtere medicinudleveringen på stedet øges sikkerheden, idet registreringen sker samtidig med udleveringen. 

Direkte adgang til promedicin.dk

Modulet DLI giver dig direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system: pro-medicin.dk.

Med et enkelt klik på præparatets navn på borgerens medicinkort henter du oplysninger fra databasen, der rummer opdaterede informationer om alle ca. 2.300 godkendte lægemidler, fx billeder, oplysninger om virksomme stoffer i det enkelte præparat, anvendelse, dosering, substitution, advarsler og kendte bivirkninger.

Viden om og mulighed for at tjekke de præparater, der udleveres, reducerer risikoen for fejlmedicinering markant.

EDIFACT – digital udveksling af informationer

Modulet EDIFACT giver dig store administrative lettelser i forbindelse med den daglige medicinhåndtering. Du kan fx sende (og modtage) tilbuddets vigtige breve, fx recepter og korrespondancebreve, digitalt via Sundhedsdatanettets sikre linje til rette modtager. Ved receptfornyelse sender systemet receptfornyelsen via EDIFACT til borgerens læge, som udskriver en recept på præparatet i sit eget system, og apoteket gør medicinen klar til borgeren.

Arbejdet med medicinhåndtering effektiviseres, og sikkerheden øges, når informationerne går digitalt fra bestiller til modtager.

Moduloversigt

medicin

FMK

Vis mere

FMK

En certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne i EG Sensum Bosted med borgerens nationale medicinkort. Med integrationen har dag- og døgntilbuddets medicinansvarlige altid onlineadgang til en borgers opdaterede medicinkort, og den medicinansvarlige læge kan oprette både ordinationer og recepter.

Download faktaark

graf

Indikator 3.0

Vis mere

Indikator 3.0

Indikator 3.0 er et enkelt og overskueligt værktøj i Bosted System, der gør det muligt for medarbejderne at foretage indikator-registreringer på den enkelte borger.

Læs mere om Indikator 3.0

huse-window-computer

Fællesplan

Vis mere

Fællesplan

Optimér samarbejdet mellem kommune og bosted med Fællesplan. Alle aktører holdes opdateret om handlingsplaner og bruger tiden effektivt, og fejl i sagsbehandlingen undgås.

Download faktaark

tilsyn-loop-hus

Socialt Tilsyn

Vis mere

Socialt Tilsyn

Modulet gør det hurtigt og enkelt at opfylde Socialtilsynets dokumentationskrav. Du er sikret, at alle informationer er på plads og kan genfindes, hvis dit tilbud udtages til stikprøvekontrol.

Download faktaark

Nyheder og artikler - offentlig

12okt
Pressemeddelelse
EG køber studiesystemet LUDUS Suite fra DXC Technology