EG Sensum Bosted

Markedets mest udbyggede socialfaglige løsning til specialområdet:

 • Styrk ledelse, videndeling og dokumentation
 • Velegnet til både små og store sociale tilbud
 • Skaber bedre liv med målbar udvikling

 

Se video om EG Sensum Bosted

EG Sensum Bosted

Moduloversigt

FMK

Fælles MedicinKort (FMK)

Fælles MedicinKort (FMK)

Modulet Fælles MedicinKort (FMK) er en certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne med borgerens nationale medicinkort, og hvor lægen kan oprette både ordinationer og recepter.

Læs mere om FMK

medicinhåndtering

EG Sensum Digital Medicinhåndtering

EG Sensum Digital Medicinhåndtering

Modulet Digital Medicinhåndtering indeholder de grundlæggende værktøjer til medicinhåndtering, som fx at oprette medicin på borgeren, udlevere medicin dagligt og styre lager.

Læs mere om Digital Medicinhåndtering her

mobil-tablet

EG Sensum Mobile

EG Sensum Mobile

Sensum Mobile er en app til smartphone og tablets, der giver de social- og sundhedsfaglige medarbejdere adgang til de mest anvendte og relevante funktioner i EG Sensum One.

Læs mere om EG Sensum Mobile

sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation

Modulet Sundhedskommunikation gør det muligt at sende krypteret kommunikation direkte til sundhedsvæsenet, herunder læger, sygehuse og apoteker.

Læs mere om EG Sensum Sundhedskommunikation (pdf)

socialtilsyn

EG Sensum Bosted Socialtilsyn

EG Sensum Bosted Socialtilsyn

Modulet Socialtilsyn understøtter registrering og levering af al påkrævet dokumentation til det Sociale Tilsyn, fx driftsdata, resultatdokumentation og årsrapport med mulighed for løbende egenkontrol på tilbud.


Læs mere her (pdf)

indikator 3.0

Indikator 3.0

Indikator 3.0

Modulet Indikator 3.0 gør det muligt at dokumentere effekten af indsatsen, med kobling til borgerens plan, mål og delmål, samt kontinuerligt overblik på borgerens almindelige trivsel i den daglige dokumentation.

Læs mere om Indikator 3.0

Dansk Lægemiddel Informationssystem

DLI

DLI

Modulet DLI giver direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system, pro-medicin.dk. Klik på præparatets navn på borgerens medicinkort og hent oplysninger om 2.800+ godkendte medicinpræparater.

Læs mere om EG Sensum DLI (pdf)

beboerøkonomi

EG Sensum Bosted Beboerøkonomi

EG Sensum Bosted Beboerøkonomi

Modulet Beboerøkonomi gør det enkelte at håndtere borgerens økonomi, herunder lommepenge, huslejeberegning- og afregning samt servicepakker. Modulet kan generere PDF faktura og afregne via PBS eller KMD Regnings-debitor-fil.

Kontakt os for yderligere info

faktura

Ydelser

Ydelser

Modulet Ydelser gør det muligt at registrere tilbuddets leverede ydelser til borgeren i EG Sensum One samt muligheden for at fakturere ydelserne til den enkelte borger eller den betalende myndighed.

Kontakt os for yderligere information

sikkert-videokald

Sikkert videokald

Sikkert videokald

Modulet Sikkert Videokald gør det muligt at holde kontakten med udsatte borgere i eget hjem via sikkert videokald. Løsningen er hurtig at installere hos jer og hos den enkelte borger.

Læs mere om Sikkert Videokald

VUM

EG Sensum Bosted VUM 2.0

EG Sensum Bosted VUM 2.0

EG har udviklet tre pakker, der gør det let at implementere og anvende alle KL´s og Socialstyrelsens faglige begreber og definitioner i VUM 2.0 i den daglige dokumentation.

Læs mere om VUM 2.0 her

digital-post

Digital Post

Digital Post

Modulet Digital Post gør det muligt at sende og modtage mails sikkert i form af en direkte integration til MS Outlook. Al sendt og modtaget post genfindes let på borgerens sag.

Læs mere om Digital Post

sundhed

Sundhed

Sundhed

Modulet Sundhed er designet til at sikre overblik over de 12 sygeplejefaglige fokusområder, idet der systematisk tages stilling til hvert enkelt punkt med løbende historik. Ved et aktuelt problem angives vurdering, handleanvisning etc.

Læs mere om Sundhedsmodulet

rapportafvikling

Rapportafvikling

Rapportafvikling

Modulet Rapportafvikling tilbyder en række avancerede rapporter, der løbende leverer den data og information, der er forudsætningen for at træffe de bedst mulige ledelsesmæssige, administrative og faglige beslutninger.

Kontakt os for yderligere information

serviceeftersyn

EG Sensum Bosted Serviceeftersyn

EG Sensum Bosted Serviceeftersyn

Med et serviceeftersyn af jeres EG Sensum Bosted system, sikrer I, at systemet efterses i sømmene - både når det gælder jeres daglige dokumentation, samt muligheder for optimering af nuværende arbejdsgange.

Læs mere om Serviceeftersyn her

Outlook

Outlook 365 Mail

Outlook 365 Mail

Modulet Outlook 365 Mail gør det muligt at journalisere mails med vedhæftninger fra Microsoft Outlook i borgerens dokumentmappe. Integrationen kræver installation af plug-in i Outlook-klienten.

Kontakt os for nærmere information.

cpr-kort

CPR-opslag

CPR-opslag

Modulet CPR-opslag gør det muligt at oprette borger via CPR-opslag og indhente oplysninger om borgeren via CPR-nummer. Følgende felter opdateres: Fornavn, mellemnavne, efternavn, adresse, postnummer, by, køn, CPR, og opholdskommune.

Kontakt os for yderligere information

Fællesplan

Plan

Plan

Modulet Plan er den fælles plan, hvor myndighed og udfører arbejder med samme sæt konstant opdaterede informationer.

Læs mere her (pdf)

KRAP

KRAP

KRAP

EG KRAP er en digital understøttelse af den anerkendte KRAP-metode, der fjerner det meste papirarbejde og styrker samarbejde, koordinering og videndeling på tværs af faggrupper og interessenter.

Læs mere om EG KRAP

Kundereferencer

 • Nerocenter Bytoften: Langt hurtigere at lægge vagtplanen med EG Optima

  Tidligere var der to vagtplanlæggere til 160 medarbejdere på Neurocenter Bytoften. Nu klarer én vagtplanlægger opgaven med EG Optima.

 • Randers Kommune bruger EG Sensum og EG Sensum Bosted

  Randers Kommune har implementeret EG Sensum og EG Sensum Bosted hurtigt og enkelt på kommunens socialområde.

 • Kanstrupgaard Forsorgshjem

  Vi har fået en all-in-one-løsning, der både optimerer vores arbejde med dokumentation og medicinhåndtering, forklarer Magnus Bo Kanstrup, der er administrativ medarbejder på Kanstrupgaard.

 • Bostedet Viljen

  Bostedet Viljen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen indeholder veludbygget medicimodul, integrationen til Fælles MedicinKort og digital korrespondance med Edifact.

 • Bostedet Fjordstjernen

  Bostedet Fjordstjernen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen understøtter såvel den nødvendige sundhedsfaglige som socialfaglige dokumentation.

 • Esbjerg Kommune

  EG Sensum Bosted er vigtigt for Esbjerg Kommune, fordi løsningen er fordelagtig, når man har mange tilbud.

 • Bostedet Svennebjerggaard

  Svennebjerggaard anvender EG Sensum Bosted, fordi der har de det hele samlet, og det gør det en del nemmere at lave de daglige opfølgninger.

 • Frøjkgården

  Frøjkgården tog imod tilbuddet om et serviceeftersyn og børstede støvet af filerne og fik nye ideer til, hvordan man kan anvende EG Sensum Bosted.

 • Horisonten

  Nystartet døgntilbud havde brug for dokumentationssystem.

 • Region Sjælland – fik eget ICS-indikatorkatalog

  Nu skal der effektmåles over hele linjen!

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk