Hold styr på medicinen med digital medicinhåndtering

Digital medicinhåndtering styrker borgernes sikkerhed og gør det lettere for dig at styre og håndtere den daglige udlevering af medicin.

 

Læs mere om Digital medicinhåndtering

Styrk sikkerheden med digital medicinhåndtering

Digital medicinhåndtering

Til EG Sensum One er der udviklet en række tillægsmoduler, der supplerer kernefunktionaliteten i løsningen med specialiserede værktøjer til digital medicinhåndtering. Disse moduler er:

  • Integration til Fælles Medicinkort
  • EG Sensum One Mobile
  • Direkte adgang til promedicin.dk
  • EDIFACT - digital udveksling af informationer
Tilbage
Frem

Integration til Fælles Medicinkort

Modulet FMK er en integration til Fælles Medicinkort (FMK) – den nationale database, som indeholder alle informationer om danskernes ordinationer. En onlineadgang til FMK direkte fra EG Sensum One sikrer tilbuddet en enkel og samlet oversigt over hver enkelt borgers aktuelle ordinationer og medicinkøb via integration til alle sygehussystemer og lægepraksissystemer.

Det samlede overblik styrker medicinhåndteringen ved at reducere risikoen for fejlmedicinering.

EG Sensum One Mobile

Med appen EG Sensum One Mobile får du nem og mobil adgang til de hyppigst brugte moduler i EG Sensum One, herunder også medicinmodulet. Det betyder, at medarbejdere på hjemmebesøg eller på tilbud med flere matrikler kan dokumentere medicinudleveringen via smartphone, pc eller tablet, når det sker, og hvor det sker. Medarbejdere kan udlevere både receptpligtig medicin og PN-medicin og hente relevante oplysninger om borgerens medicin på stedet.

Ved at kontrollere og håndtere medicinudleveringen på stedet øges sikkerheden, idet registreringen sker samtidig med udleveringen. 

Direkte adgang til promedicin.dk

Modulet DLI giver dig direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system: pro-medicin.dk.

Med et enkelt klik på præparatets navn på borgerens medicinkort henter du oplysninger fra databasen, der rummer opdaterede informationer om alle ca. 2.300 godkendte lægemidler, fx billeder, oplysninger om virksomme stoffer i det enkelte præparat, anvendelse, dosering, substitution, advarsler og kendte bivirkninger.

Viden om og mulighed for at tjekke de præparater, der udleveres, reducerer risikoen for fejlmedicinering markant.

EDIFACT – digital udveksling af informationer

Modulet EDIFACT giver dig store administrative lettelser i forbindelse med den daglige medicinhåndtering. Du kan fx sende (og modtage) tilbuddets vigtige breve, fx recepter og korrespondancebreve, digitalt via Sundhedsdatanettets sikre linje til rette modtager.

Ved receptfornyelse sender systemet receptfornyelsen via EDIFACT til borgerens læge, som udskriver en recept på præparatet i sit eget system, og apoteket gør medicinen klar til borgeren.

Arbejdet med medicinhåndtering effektiviseres, og sikkerheden øges, når informationerne går digitalt fra bestiller til modtager.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk