Hverdagens software til det specialiserede socialtilbud

EG Sensum One er Danmarks mest social- og sundhedsfaglige software, udviklet til hverdagens komplekse opgaver på det specialiserede socialområde.

 • Styrker faglighed gennem videndeling og dokumentation
 • Passer til både små og store sociale tilbud
 • Skaber bedre liv gennem målbar udvikling

Book demo

Sociale tilbud

Moduler til sociale tilbud

EG Sensum One indeholder en række fagmoduler, der understøtter de komplekse faglige opgaver på såvel offentlige som private specialiserede socialtilbud for børn, unge og voksne.

mobil-tablet

EG Sensum Mobile

EG Sensum Mobile

Sensum Mobile er en app til smartphone og tablets, der giver de social- og sundhedsfaglige medarbejdere adgang til de mest anvendte og relevante funktioner i EG Sensum One.

Læs mere om EG Sensum Mobile

sikkert-videokald

Sikkert videokald

Sikkert videokald

Modulet Sikkert Videokald gør det muligt at holde kontakten med udsatte borgere i eget hjem via sikkert videokald. Løsningen er hurtig at installere hos jer og hos den enkelte borger.

Læs mere om Sikkert Videokald

KRAP

KRAP

KRAP

EG KRAP er en digital understøttelse af den anerkendte KRAP-metode, der fjerner det meste papirarbejde og styrker samarbejde, koordinering og videndeling på tværs af faggrupper og interessenter.

Læs mere om EG KRAP

sundhed

Sundhed

Sundhed

Modulet Sundhed er designet til at sikre overblik over de 12 sygeplejefaglige fokusområder, idet der systematisk tages stilling til hvert enkelt punkt med løbende historik. Ved et aktuelt problem angives vurdering, handleanvisning etc.

Læs mere om Sundhedsmodulet

sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation

Sundhedskommunikation

Modulet Sundhedskommunikation gør det muligt at sende krypteret kommunikation direkte til sundhedsvæsenet, herunder læger, sygehuse og apoteker.

Læs mere om EG Sensum Sundhedskommunikation (pdf)

kørestol

Hjælpemidler

Hjælpemidler

Modulet Hjælpemidler håndterer ind- og udlån af hjælpemidler. Brugeren kan hurtigt skabe sig et overblik over alle hjælpemidlerne, foretage ind- og udlån, samt få overblik over hvilke ind- og udlån der er fortaget på en borger. Der er integration til Hjælpemiddelbasen og ind- og udlån kan foretages fra EG Sensum One Mobile.

Kontakt os for yderligere information

Storskærm

Infoskærm

Infoskærm

Modulet Infoskærm gør det muligt at vise relevante data på infoskærme. Det kan fx være billeder fra en udflugt, hvad der sker af aktiviteter i huset eller dagens ret. Det kan også være, hvem der er planlagt til at komme på arbejde.  

Kontakt os for yderligere information

beboerøkonomi

Kontantbeholdning

Kontantbeholdning

Modulet Kontantbeholdning giver brugeren mulighed for nemt at administrere en række kontantbeholdnings konti på borgere, der kan være øremærket til specifikke formål.  

Kontakt os for yderligere information

medicinhåndtering

Medicin

Medicin

Modulet Medicin indeholder de grundlæggende værktøjer til medicinhåndtering, som fx at oprette medicin på borgeren, udlevere medicin og styre lager af medicin. Samtidig er det muligt at synkronisere ordinationer med FMK samt tilgå informationer fra DLI. 

Kontakt os for yderligere information

sundhed

NAB/SE12

NAB/SE12

Modulet NAB/SEI2 håndterer arbejdet med indberetning af alkoholmisbrugere i behandling og understøtter arbejdet med SEI Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem.

Kontakt os for yderligere information

faktura

Ydelser

Ydelser

Modulet Ydelser gør det muligt at registrere tilbuddets leverede ydelser til borgeren i EG Sensum One samt muligheden for at fakturere ydelserne til den enkelte borger eller den betalende myndighed.

Kontakt os for yderligere information

Integrationer til EG Sensum One

Se alle de integrationer vi kan tilbyde med EG Sensum One.

Dansk Lægemiddel Informationssystem

DLI

DLI

Modulet DLI giver direkte adgang til Dansk Lægemiddel Informations system, pro-medicin.dk. Klik på præparatets navn på borgerens medicinkort og hent oplysninger om 2.800+ godkendte medicinpræparater.

Læs mere om EG Sensum DLI (pdf)

Digital post

DynamicTemplate

DynamicTemplate

DynamicTemplate er en integration til produktet med det samme navn fra leverandøren Dania Software A/S. Grundlæggende anvendes DynamicTemplate til håndtering af brevskabeloner. Herunder både udvikling og vedligeholdelse af brevskabeloner, samt til at gemme og anvende en række standardvendinger, som opbygges i såkaldte fraser. I brevskabelonerne er desuden også den mulighed for at trække værdier fra systemet, som anvendes til at udfylde oplysninger i dokumentet. 

Kontakt os for yderligere information

FMK

Fælles MedicinKort (FMK)

Fælles MedicinKort (FMK)

Modulet Fælles MedicinKort (FMK) er en certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne med borgerens nationale medicinkort, og hvor lægen kan oprette både ordinationer og recepter.

Læs mere om FMK

Outlook

Outlook 365 Mail

Outlook 365 Mail

Modulet Outlook 365 Mail gør det muligt at journalisere mails med vedhæftninger fra Microsoft Outlook i borgerens dokumentmappe. Integrationen kræver installation af plug-in i Outlook-klienten.

Kontakt os for nærmere information.

EG Sigma: Fuld tilpasning og integration - åben API

SAPA

SAPA

Modulet SAPA er en integration til KOMBIT Sags, Dokument og Ydelsesindeks: SF1470 og SF1490. 

Kontakt os for yderligere information

Integration

SMDB

SMDB

Integrationen SMDB understøtter system-til-system indberetning til Stofmisbrugsdatabasen.

Kontakt os for yderligere information

Kundereferencer

 • Syddjurs Kommune samler myndighed og udfører i EG Sensum One

  400 medarbejdere i Syddjurs Kommune arbejder nu med VUM 2.0 og FFB i EG Sensum One efter en velplanlagt og vellykket implementering.

 • Melius Husene har valgt EG Sensum One

  Det højt specialiserede tilbud, Melius Husene, anvender EG Sensum One til arbejdet med både social- og sundhedsfaglig dokumentation.

 • VUM 2.0 og EG Sensum One er fremtiden i Syddjurs Kommune

  Syddjurs Kommune implementerer både EG Sensum One og fælles faglige metoder på det specialiserede socialområde.

 • Større sammenhæng mellem opgavestyring og dokumentation

  Med sammensmeltningen af EG Shareplan og EG Sensum Bosted i EG Sensum One har OK-Fonden Psykiatri fået opfyldt en række ønsker til ny funktionalitet og større sammenhæng i dokumentationen.

 • Randers Kommune bruger EG Sensum og EG Sensum Bosted

  Randers Kommune har implementeret EG Sensum og EG Sensum Bosted hurtigt og enkelt på kommunens socialområde.

 • Kanstrupgaard Forsorgshjem

  Vi har fået en all-in-one-løsning, der både optimerer vores arbejde med dokumentation og medicinhåndtering, forklarer Magnus Bo Kanstrup, der er administrativ medarbejder på Kanstrupgaard.

 • Bostedet Viljen

  Bostedet Viljen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen indeholder veludbygget medicimodul, integrationen til Fælles MedicinKort og digital korrespondance med Edifact.

 • Bostedet Fjordstjernen

  Bostedet Fjordstjernen anvender EG Sensum Bosted, fordi løsningen understøtter såvel den nødvendige sundhedsfaglige som socialfaglige dokumentation.

 • Esbjerg Kommune

  EG Sensum Bosted er vigtigt for Esbjerg Kommune, fordi løsningen er fordelagtig, når man har mange tilbud.

 • Bostedet Svennebjerggaard

  Svennebjerggaard anvender EG Sensum Bosted, fordi der har de det hele samlet, og det gør det en del nemmere at lave de daglige opfølgninger.

Nyheder

 • Voksende interesse for kommunelicenser til EG ShowMyDay

  Hidtil er EG ShowMyDay fortrinsvis solgt som digitalt hjælpemiddel til den enkelte bruger, men flere og flere kommuner køber nu licenser i bundter.

 • Udrulningen af EG Sensum One går helt efter planen

  Danmarkshistoriens største, samlede udrulning af EG Sensum One, der understøtter VUM 2.0, går foreløbigt helt efter planen og får stor betydning.

 • Sønderjyske Fønikscare vælger EG Sensum One

  Vikarbureauet Fønikscare i Haderslev satser nu på det socialfaglige it-system, EG Sensum One til deres arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • Udvidet samarbejdsplatform skal samle alle tværgående borgerforløb

  EG søger kommuner, der vil være med til at udnytte den fælleskommunale rammearkitektur til at udvide eksisterende samarbejdsplatform.

 • Digitale hjælpemidler fortjener samme respekt som kørestole og lifte

  Digitale hjælpemidler som EG ShowMyDay bør nyde samme status som andre hjælpemidler som fx en kørestol, men det kræver viden og ændret mindset.

 • Sådan øger du selvstændigheden og mindsker angst hos børn med visuel struktur

  Visuel struktur kan hjælpe børn med ADHD, autisme og andre opmærksomhedsforstyrrelser til at få mere ro, mindre angst og større selvstændighed.

 • Fagfolk, forældre og pårørende: EG ShowMyDay gør borgeren mere selvhjulpen

  Manglende struktur i hverdagen skaber usikkerhed hos børn og unge med autismeudfordringer - og dermed et større behov for hjælp.

 • Autismecenter Storstrøm: Velfærdsteknologi kræver ledelse og vilje

  En ting er at indkøbe ny velfærdsteknologi. Noget andet er at få den brugt. Den kode har Autismecenter Storstrøm knækket.

 • Rikke: Måske er det bedre med billeder end tekst?

  Hvordan oplever en ny bruger EG ShowMyDay? Vi har talt med Rikke på Autismecenter Storstrøm, der deler sine erfaringer.

 • Bland jer i debatten: Find EG på Folkemødet

  Du kan altid finde EG i hverdagen, for viores software er alle vegne, uanset om du skal bygge et hus eller bestille tid hos lægen. På Folkemødet kan det være sværere at finde os, men vi er der!

 • Bornholm: Vi er så klar til Folkemøde 2023

  EG deltager også i år, når det traditionsrige Folkemøde afholdes i Allinge på Bornholm i dagene fra den 15. til den 17. juni, og vi er så klar til at møde kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

 • Sæt ansigt på EG på Folkemødet 2023

  Har du ikke bare vild lyst til at møde Johnny, Rasmus, Steffen, Jesper og Per fra EG i Allinge? Få en snak med dem i solen?

 • ShowMyDay bliver en del af EG Sensum One

  Den populære app ShowMyDay til udsatte med autisme eller autismelignende udfordringer bliver fremadrettet en del af EG Sensum One.

 • Borgerinddragelse på nyt niveau med VUM 2.0 og EG Sensum One

  Frederiksberg Kommune har en meget ambitiøst ønske om at inddrage den enkelte borger mere i både sagsbehandlingen og arbejdet med mål og del mål for de konkrete indsatser.

 • Frederiksberg Kommune er vital driver i udviklingen af EG Sensum One

  Frederiksberg Kommune lægger mange kræfter og stor energi i arbejdet med at udvikle EG Sensum One. Men hvorfor gør kommunen det? For at få gjort op med fortidens sneglespor, sikre fagligheden og få maksimal indflydelse, lyder svaret.

 • To stærke nyskabelser i EG Sensum One

  Det dedikerede socialfaglige dokumentationsværktøj EG Sensum One er meget mere end en samlet version af EG Sensum og EG Sensum Myndighed. Løsningen byder på to store nyheder.

 • VUM 2.0 er en bunden opgave

  Fra at være et underligt begreb med et mærkeligt navn er VUM nu et velkendt fagligt begreb inden for det specialiserede socialområde. Med opdateringen af metodeapparatet til VUM 2.0 er det i praksis blevet en bunden opgave at kunne dokumentere efter metoden.

 • Selv robotten glemmer at tænke digitalisering

  Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem borger, pårørende og medarbejdere på det specialiserede socialområde? Det spørgsmål har fire kommuner stillet sig selv i forbindelse med Fremfærd-projektet "Samskabt styring på det specialiserede socialområde".

 • ”Man kan altså godt være kreativ i IT-branchen”

  ”Man kan altså godt være kreativ i IT-branchen” I denne serie kan du møde nogle af de kvinder, der arbejder for EG. Her er det Kathrine Lindequist Beyer fra EG Digital Welfare i Danmark.

 • Levefællesskabet MerVib har valgt EG Sensum One

  Levefællesskabet MerVib i Grevinge har valgt at indføre it-systemet, EG Sensum One til det daglige arbejde med social- og sundsfaglige dokumentation.

 • Jesper Bo Seidler tiltræder som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare

  Den 1. november 2022 tiltræder den 56-årige Jesper Bo Seidler som Head of Sales & Product Management i EG Digital Welfare.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • EG og 2021.AI går sammen om AI-løsninger til socialområdet

  Potentialet for sagsbehandling og beslutningsstøtte understøttet af kunstig intelligens er stort og kan være med til at løse fremtidens mangel på varme hænder i det offentlige, især inden for det specialiserede socialområde.

 • Norsk demenslandby vælger EG Sensum One

  Demenslandsbyen Carpe Diem i den norske kommune Bærum Kommune har valgt at implementere EG Sensum One.

 • EG Sensum One: Region Nordjylland har samlet dokumentation af den sociale indsats

  EG Sensum One er nu hverdagens socialfaglige dokumentationssystem for knap 1500 medarbejdere på 20 specialiserede socialtilbud i Danmarks nordligste region.

 • Sæt det digitale skruelåg på: Sådan bliver dit socialtilbud medicinsikkert

  Sikkerheden i forbindelse med medicingivning skal øges, og antallet af medicinfejl skal reduceres. Det er formålet med projektet ”Medicinsikre botilbud”.

 • Socialområdet er omkostningstungt - og du er en del af prisen!

  Det specialiserede socialområde har med rette og urette fået ryet, at det er både omkostningstungt og svært at styre. Området koster da også samfundet milliarder hvert år men husk; Du er en del af prisen!

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.

 • Region Nordjylland fortsætter langvarigt samarbejde med EG på specialområdet

  Specialsektoren i Region Nordjylland fortsætter det mangeårige samarbejde med EG, der i de næste mindst seks år skal levere den samlede digitale understøttelse af regionens specialtilbud.

 • Analyse: Regionerne bør gøre op med siloerne, når de planlægger medarbejdernes arbejde

  Strategisk vagt- og ressourceplanlægning er en kunstart. Vagtplanlægningsekspert og CEO Tobias Bøggild-Damkvist fra Rato.Blue ApS har analyseret arbejdet med vagtplanlægning i de nordiske lande. Få hans vigtigste pointer her.

 • Effektivitet baner vejen for bedre kvalitet i botilbud

  Mere effektive botilbud kan yde borgerne en bedre service for samme penge

 • Effektivitet baner vejen for bedre kvalitet i botilbud

  Mere effektive botilbud kan yde borgerne en bedre service for samme penge.

 • EG bidrager sammen med hele IT-Branchen med COVID-19 katalog

  IT-Branchen har udarbejdet et særligt COVID-19 katalog med løsninger, der har været til stor hjælp for det offentlige under krisen.

 • Guidet tur gennem junglen af digitale begreber på socialområdet

  Digitaliseringen på det sociale område drives igennem i højt tempo og fra mange angrebsvinkler. Så her får du en forklaring på sammenhængen mellem de centrale projekter og begreber, der er i spil

 • Guidet tur gennem junglen af digitale begreber på socialområdet

  Digitaliseringen på det sociale område drives igennem i højt tempo og fra mange angrebsvinkler. Så her får du en forklaring på sammenhængen mellem de centrale projekter og begreber, der er i spil

 • Køb trygt EG's løsninger på SKI uden at komme på glatis

  EG er godkendt på tre centrale SKI-rammeaftaler, som offentlige og halvoffentlige organisationer kan benytte med stor fordel, når de ønsker at købe software direkte af EG eller ønsker at gennemføre mini-udbud.

 • InnoRun19 i Odense skal slippe innovationskraften løs

  Hvad sker der, når 200 studerende får to døgn til at finde på nye digitale løsninger på konkrete udfordringer på social- og sundhedsområdet? Det tester EG på InnoRun19.

 • Mød EG på KL's Handicap- og Psykiatrikonference

  I hvilken retning skal vi arbejde i, hvis vi også i fremtiden skal kunne tilbyde borgerne indsatser af høj kvalitet? Det spørgsmål stiller KL som optakt til årets Handicap- og Psykiatrikonference, der afholdes den 20.november 2019 i Aarhus.

 • EG styrker sin profil på offentlig it

  EG styrker nu sin profil på offentlig it. Det sker ved at samle to af sine egne selskaber, EG Social Care og EG Admin Solutions i en ny virksomhed, EG Digital Welfare, der skal levere software til selvbetjening, automatisering, digital sagsbehandling, samt faglig dokumentation og effektmåling.

 • Ingen Digitaliseringsmesse uden EG

  På Digitaliseringsmessen19 i Odense Congress Center den 3. oktober 2019 byder EG deltagerne på guld og grønne skove!

 • Medicinhåndtering på bosteder kan sikres og optimeres digitalt

  Integration til medicindatabase kan øge viden om medicinen

 • Kofoedsminde vandt "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen 2019

  Det sociale tilbud, Kofoedsminde i Region Sjælland blev den første vinder af EG's "Let's Go Further"-digitaliseringsprisen for deres arbejde med digitalt understøttet risikovurdering.

 • Fornyet aftale om elektronisk fagsystem på socialområdet

  Efter et udbud har Region Sjælland genvalgt EG som leverandør af et elektronisk fagsystem på socialområdet.

 • Herbergerne på Frederiksberg går all in på beboer-statistik

  Tusindvis af data om brugerne er nu viden til handling.

 • EG skal levere samlet socialløsning til Silkeborg Kommune

  Silkeborg Kommune har indgået kontrakt med EG om at udvikle en unik, samlet it-løsning til fire afdelinger i kommunen. Det sker for at skabe en samlet løsning, til fordel for både borgere og personale.

 • eTavler sparer tid og sikrer kommunikationen

  Borgerne på Poulstruplund har behov for ro og struktur på hverdagen. Da tilbuddet gik fra gammeldags opslagstavler til digitale whiteboards, blev det lettere at skaffe sig overblik over dagens opgaver og de individuelle aftaler med den enkelte borger. Samtidig sparer tilbuddet penge og øger sikkerheden vedrørende persondata.

 • Gå planken ud for din kommune – og mød EG på Digitaliseringsmessen

  På Digitaliseringsmessen 2018 den 27/9-2018 i Odense er der mulighed for at gå planken ud for sin kommune eller blot hente gode råd om digitalisering hos EG.

 • KRAP: Digital version løser sikkerhedsudfordringer

  Den faglige metode KRAP har eksisteret og fungeret upåklageligt i en papirbåren version i mange år. Nu har Lene Metner, som står bag KRAP, imidlertid besluttet at få digitaliseret metoden. Se interview med psykolog og administrerende direktør på PsykologCentret Lene Metner. Her forklarer hun, hvorfor hun traf valget, der giver nye digitale muligheder for blandt andet socialpædagoger og lærere samt omsorgspersonale og sagsbehandlere over hele landet.

 • Digital udgave af KRAP sælger sig selv

  KRAP-metoden har nu gået sin sejrsgang i mere end 15 år, så nu er det på tide, at metoden også understøttes digitalt. PsykologCentret, der har udviklet og underviser i metoden, har valgt EG til at levere den digitale version af metoden.

 • Tryg medicinhåndtering på bosteder – hvad skal der til?

  Alene i 2016 blev der fra sygehuse, bosteder, plejehjem og hjemmepleje indrapporteret ca. 90.000 fejl med medicin. Heraf sker ca. 75.000 i den kommunale sektor. Men hvad skal der til, for at disse fejl kan undgås?

 • Digitalisering: Mere effektive botilbud kan yde bedre omsorg

  Her skal pengene findes

 • Vollsmose Sekretariatet: Vi kan nu dokumentere vores værdi

  Siden 2013 har Vollsmose Sekretariatet digitaliseret sine beboersager i EG Sensum for at sikre sig en ensartet og professionel dokumentation af henvendelser fra borgere.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Senior Sales Executive

Martin Clemmensen Nielsen

Tlf:  +45 7260 1062

Email:  macni@eg.dk