Stine Brænder
06. juni 2024

Sygeplejerske: EG Sensum One gør det let at dokumentere den sundhedsfaglige dokumentation

I mere end seks år har landets bosteder slidt med at implementere kravene til sundhedsfaglig dokumentation. Tilbud, der anvender EG Sensum One, er godt stillet med et enkelt system, som gør den sundhedsfaglige dokumentation lettere at implementere.

"Det journalsystemet, som tilbuddene anvender, har stor betydning for overblikket og hvor godt arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation er implementeret. EG Sensum One er et enkelt system som hjælper og støtter op om medarbejdere i arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation".

Det mener sygeplejerske Stine Brænder, KeasCare, der ved næsten alt om, hvordan de sociale tilbud arbejder med sundhedsfaglig dokumentation i praksis.

Hun underviser nemlig flere gange om ugen medarbejdere på dag- og døgntilbud i hele landet. Hendes opgave er især at sikre, at lovgivningen implementeres korrekt, og at tilbuddet kan bestå et tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

"Vi hjælper medarbejderne helt i mål og viser konkret, hvad, hvor og hvordan de kan dokumentere i deres journalsystem, uanset hvilket system de bruger. Min oplevelse er, at EG Sensum One er et brugervenligt system til at håndtere sundhedsdokumentationen", siger Stine Brænder.

Sundhedsdokumentation udfordrer stadig

Og selv om det er seks år siden Styrelsen for Patientsikkerhed skærpede reglerne og skruede op for deres tilsyn, er det med sundhedsdokumentation stadig en vanskelig opgave for mange sociale tilbud.

Hvert tredje bosted får ved tilsyn fra Styrelsen For Patientsikkerhed et påbud med større eller kritiske problemer ift. patientsikkerheden. Det er en stigning fra tidligere år og et udtryk for, at den sundhedsfaglige opgave er en udfordring.

Primært omfatter påbuddet manglende sundhedsfaglige instrukser, medicinhåndtering eller mangelfuld sundhedsfaglig dokumentation.

“Jeg oplever at implementeringen af det sundhedsfaglige, kan være svært. Der er forskel på at se på mennesket med socialfaglige- og sundhedsfaglige briller. KeasCares opgave, når vi hjælper socialfaglige institutioner, består i at give dem viden og redskaberne til det sundhedsfaglige”.

Ingen krav til journalsystem, men…

Styrelsen for Patienssikkerhed stiller ikke krav om, at de sociale tilbud, som er underlagt tilsyn, skal bruge et bestemt dokumentationssystem. Til gengæld kræver tilsynet, at dokumentationen skal være systematisk, og at dokumentation skal være let at genfinde.

"I realiteten skal en vikar kunne træde ind ad døren og orientere sig om borgerens aktuelle sundhedstilstand inklusive medicin og gå i gang med arbejdet med det samme. Det er derfor vigtigt, at den sundhedsfaglige dokumentation er beskrevet systematisk og let at genfinde. Udfordringen opleves, hvis sundhedsfaglige informationer lagres i medarbejderens hukommelse, findes i forskellige mapper eller på gule post-it's”, forklarer Stine Brænder.

Det der adskiller de gode journalsystemer fra de dårlige er derfor i høj grad, hvor godt systemet understøtter medarbejdernes dokumentationsopgaver systematisk og enkelt.

"Jeg synes fx, at måden de 12 sundhedsfaglige områder er implementeret i EG Sensum One, hvor der bliver brugt rød, gul, grøn markering til at vise, hvad det er medarbejderne skal fokusere på i forhold til den konkrete borger, gør systemet både brugervenligt og overskueligt".

Et godt journalsystem skal ifølge Stine Brænder også gøre det nemt at se sammenhængen mellem borgerens almene sundhedstilstand, den medicin, som borgeren får og den effekt, som medicinen har på borgeren.

"Det samme gælder kommunikationen mellem sundhedssektoren som sygehus, praktiserende læge og hjemmeplejen. Både når det kommer til overblik over borgerens sundhedstilstand og kommunikationen mellem de involverede parter står EG Sensum One stærkt blandt de socialfaglige it-systemer, da denne er tilkoblet et korrespondancesystem til de behandlingsansvarlige læger og sundhedssektoren", siger Stine Brænder.

For Stine Brænder skal arbejdet med den sundhedsfaglige dokumentation ikke være en plage for tilbuddene i hverdagen.

"Selvfølgelig skal man vide, hvad man skal dokumentere, og hvad man skal fokusere på. På de tilbud, hvor journalsystemet ikke understøtter arbejdet, kan det dog være tidskrævende og udfordrende. Her oplever jeg grundlæggende, at de bosteder, som arbejder med sundhedsdokumentation i EG Sensum One, opnår et godt overblik, grundet den grundlæggende enkelhed som systemet er opbygget omkring", siger sygeplejerske Stine Brænder, KeasCare.

Om KeasCare

KeasCare tilbyder socialfaglige institutioner hjælp i hele landet, på offentlige og private institutioner. KeasCare tilbyder hjælp til at komme igennem risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed med både undervisning, udarbejdelse af instrukser og gennemgang af processer og arbejdsgange.

Læs mere om KeasCare