Levestedet MerVib vælger EG Sensum One som social- og sundhedsfagligt dokumentationssystem
10. november 2022

Levefællesskabet MerVib har valgt EG Sensum One

Levefællesskabet MerVib i Grevinge har valgt at indføre det socialfaglige it-system, EG Sensum One til det daglige arbejde med social- og sundhedsfaglige dokumentation.


- Vi har især valgt EG Sensum One, fordi vi i vores tidligere system havde begrænsede muligheder for at dokumentere korrekt på den sundhedsfaglige dokumentation, siger direktør Niels Christian Vibholm, Levefællesskabet MerVib og tilføjer:

- Vi har nu fået et system, hvor vi kan følge op og evaluere på både den socialfaglige indsats, pleje og behandling. For os er det vigtigt, for korrekt journalføring sikrer kontinuitet i plejen og behandlingen og ikke mindst den nødvendige faglige kommunikation mellem de involverede sundhedspersoner om den enkelte borgers forløb.

Stærkt fokus på det hele barn

Levefællesskabet  MerVib arbejder med børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende psykiatriske diagnoser.

- Børn skal være børn – lige meget om man har en diagnose eller ej. MerVib er sat i verden for at skabe rammerne om et godt liv børneliv, forklarer Niels Christian Vibholm:

- Alt for ofte er der fokus på diagnosen alene, men i Levefællesskabet ser vi på det hele menneske. Vores vigtigste opgave er at se mennesket for derigennem at forstå, hvordan den enkelte interagerer med diagnosen. Vi sætter rammen om børnene ud fra, hvem de er. Derfor er Levefællesskabet organisk.

I Levefællesskabet har vi altid hjertet med. Viljen til at ville børnene, vores menneskesyn og tilgang står ikke til forhandling, siger Niels Christian Vibholm.

Satser på langvarigt samarbejde

I EG Digital Welfare er der stor tilfredshed med, at Levefællesskabet MerVib har valgt EG Sensum One:

- Med valget af EG Sensum One får Levefællesskabet  MerVib de relevante værktøjer som fx vores modul til dokumentation af den sundhedsfaglige indsats, der på sikker vis understøtter tilbuddets opgaver.

Vi ser derfor frem til et fortsat godt og langvarigt samarbejde med Levefællesskabet MerVib om såvel nuværende som fremtidige behov, siger Sales Executive Martin Clemmensen,  EG Digital Welfare.

Om EG Sensum One

EG Sensum One er EG's socialfaglige software til både myndighed og udfører. Løsningen sætter struktur på den socialfaglige indsats på specialområdet med fokus på automatisering, overblik og samarbejde.

Læs mere om Levefællesskabet MerVib

Læs mere om EG Sensum One

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Levefællesskabet MerVib: Direktør Niels Christian Vibholm, +4531790745, ncv@mervib.dk

EG Digital Welfare: Sales Executive Martin Clemmensen, +45 2240 0048, macni@eg.dk