VUM 2.0 er blevet fælles sprog for myndighed og udfører
13. februar 2023

VUM 2.0 er en bunden opgave

Fra at være et underligt begreb med et mærkeligt navn er VUM nu et velkendt fagligt begreb inden for det specialiserede socialområde. Med opdateringen af metodeapparatet til VUM 2.0 er det i praksis blevet en bunden opgave at kunne dokumentere efter metoden.


"Da vi først introducerede VUM-tankegangen i vores socialfaglige løsning EG Sensum One var det lidt op ad bakke. For gennem årene havde stort set hvert eneste tilbud udviklet deres egen dokumentationspraksis. Med VUM 2.0 er det min opfattelse, at langt de fleste specialiserede socialtilbud nu godt ved, at de er nødt til at kunne anvende metoden for at være i dialog med sagsbehandlerne i kommunerne og regionerne", siger Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.

Fællessprog på voksenområdet

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en metode til sagsbehandling på myndighedsområdet for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden understøtter alle faser i et sagsbehandlingen, herunder også samarbejdet med udfører i leveringen af den sociale indsats.

VUM-metoden blev oprindelig udviklet i samarbejde mellem KL og det der dengang hed Ministerium for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Det skete i årene fra 2009-2011 med Deloitte som udfører. 

Videreudviklingen af VUM er foretaget i af Socialstyrelsen i 2018-2020 i samarbejde med KL’s projekt Fælles Faglige Begreber og med inddragelse af Ankestyrelsen. 

"Lige som en række kommuner har været involveret i udviklingen af metoden, har vi været med helt fra starten og sikret, at metoden var digitalt understøttet i vores løsning. Nu hvor VUM 2.0 rulles ud, har vi naturligvis også sikret, at det er nemt at anvende metoden i praksis".

Fokus på nye behov

I den nye udgave af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0, er der sat fokus på en række aktuelle behov og tendenser på det sociale område:

"Det gælder fx det faglige pres på området med krav om højere kvalitet i sagsbehandlingen og større retssikkerhed for borgeren, øget fokus på en recovery- og rehabilitering i sagsbehandlingen og ikke mindst større  inddragelse af borgeren og fokus på borgerens ressourcer, ønsker og mål", siger Lars Sjøblom.

VUM 2.0-metoden og den systematiske tilgan til socialfaglig dokumentation er fuldt integreret i EG's socialfaglige software, EG Sensum One.

"Vi har fra starten lagt os i selen for at være helt klar, når den nye udgave af metoden lå klar. Det har vi gjort, fordi den systematiske tilgang til dokumentation gør brugernes arbejdsgange langt mere effektive. VUM 2.0 sparer desuden tid for både sagsbehandlere og medarbejderne på dag- og døgntilbud, fordi medarbejderne slipper for at registrere de samme oplysninger flere gange på forskellig vis.

Vi kan også se, at det bliver meget nemmere for medarbejderne tæt på borgeren at forstå de oplysninger og den dokumentation, som myndigheden har lavet i forhold til borgeren" siger Lars Sjøblom.

Når et tilbud eller myndighed tager EG Sensum One i brug, konfigureres systemet, så det understøtter dokumentationspraksis. VUM 2.0-skabelonerne er lavet på forhånd, så de er lige til at tage i brug.

"Selv om der skal gøres en indsats i starten, så overskygger fordelene ved at anvende samme dokumentationspraksis langt ulemperne. Når myndighed og udfører taler samme sprog, er det langt nemmere at skabe en sammenhængende indsats omkring den enkelte borger og hurtigere at justere indsatsen, hvis det viser sig, at den er ønskede virkning udebliver. Det er godt både på de sociale budgetter og for den enkelte borger", siger Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.

Læs mere om VUM 2.0 på Socialstyrelsens hjemmeside