Region Nordjylland
09. april 2021

Region Nordjylland fortsætter langvarigt samarbejde med EG på specialområdet

Specialsektoren i Region Nordjylland fortsætter det mangeårige samarbejde med EG, der i de næste mindst seks år skal levere den samlede digitale understøttelse af regionens specialtilbud.

Efter et EU-udbud har Region Nordjylland valgt at fortsætte samarbejdet med EG på det socialfaglige område. Dermed skal EG i de næste mindst seks år fortsat stå for at levere den sammenhængende digitale forretningsmæssige understøttelse af regionens tilbud på det specialiserede socialområde.

Vi har valgt at fortsætte samarbejdet med EG og EG Sensum One, fordi EG i udbuddet blev vurderet bedst til at leve op til vores opstillede kriterier for en målrettet og brugervenlig løsning, der understøtter medarbejderne i deres faglige arbejde med de udsatte borgere på vores tilbud. Martin Bjørn Jensen, administrationschef i Specialsektoren, Region Nordjylland

EG Sensum One bliver dermed hverdagens socialfaglige dokumentationssystem for knap 1500 medarbejdere på 20 specialiserede socialtilbud i regionen.

Løsningen omfatter ud over standardfunktionalitet til den daglige dokumentation og videndeling om den borgerrettede sociale indsats en lang række specialiserede moduler til fx sikker medicinhåndtering og en integreret funktionalitet til planlægning og overblik, lige som løsningen erstatter KMD Kingo.

Syv grunde til valget af EG Sensum One
I sit udbud har Region Nordjylland på forhånd defineret syv helt grundlæggende principper, som er lagt til grund for deres valg af løsning.
Regionen valgte EG Sensum One, fordi løsningen:

  • er fleksibel, så implementeringen kan tilpasses de forskellige dele af organisationen
  • kan tilpasses individuelle behov på Specialsektorens områder og tilbud, samt for den enkelte medarbejder
  • kan anvendes på brugernes mobile enheder som smartphones og tablets
  • sikrer at man i videst muligt omfang undgår dobbeltregistreringer
  • understøtter medarbejdere, der arbejder på flere afdelinger
  • er automatiseret, så den fx automatiske sender relevante adviseringer til forskellige aktører
  • understøtter opgaveadministration og opgavedeling med digital kommunikation mellem medarbejdere.

- For os har det været helt afgørende, at få en løsning, der medvirker til at kvalificere og effektivisere vores arbejde med vores kerneopgave som leverandør for kommunerne af specialiserede socialydelser, siger administrationschef Martin Bjørn Jensen, Administrationen i Specialsektoren, Region Nordjylland.
 

Langvarigt samarbejde kan fortsætte

I EG Digital Welfare er der stor tilfredshed med, at Region Nordjylland har valgt at fortsætte samarbejdet:

- Jeg er meget glad for, at Region Nordjylland har valgt EG Sensum One til det specialiserede socialområde. Vi kommer i tæt samarbejde til at videreudvikle den bedste faglige understøttelse af socialområdet i Danmark med understøttelse af planlægning og overblik over daglige opgaver direkte i løsningen, siger direktør Steffen Rugtved, EG Digital Welfare:

- Medarbejderne vil opleve et betydeligt løft i kvaliteten af deres arbejde i hverdagen og det vil være med til at skabe mere tid til omsorg for regionens udsatte borgere.

Den seks årige-kontrakt med mulighed for forlængelse er resultatet af et EU-udbud og med kontraktstart i 2022.