Ebbe Friis Holm, Frederiksberg Kommune
01. marts 2023

Frederiksberg Kommune er vital driver i udviklingen af EG Sensum One

Frederiksberg Kommune lægger mange kræfter og stor energi i arbejdet med at udvikle EG Sensum One. Men hvorfor gør kommunen det? For at få gjort op med fortidens sneglespor, sikre fagligheden og få maksimal indflydelse, lyder svaret.

"Vores nuværende set-up, hvor vi anvender EG Sensum til myndighed og EG Sensum Bosted til udfører på vores institutioner fungerer, men løsningen trækker også lange sneglespor tilbage til fortiden", forklarer Ebbe Friis Holm, der er systemadministrator og projektleder i Frederiksberg Kommune.

Ambition med pil op

Da kommunen for snart mange år siden indgik den første kontrakt med EG om levering af et socialfagligt dokumentationsværktøj, var fokus på, at de enkelte tilbud skulle have deres eget system, tilpasset deres speciale med en unikke opsætning, der understøttede deres særlig hverdag.

"Efterfølgende har vi haft en meget ambitiøs ledelse på det specialiserede socialområde, der nu i langt højere grad fokuserer på den fælles dokumentationsstrategi. Det arbejde er blevet styrket og aktualiseret med den seneste version af VUM 2.0 og rammeværktøjet FFB, Fælles Faglige Begreber", forklarer Ebbe Friis Holm.

Det betyder, at kommunen nu vægter fælles sprog, ensartet datagrundlag og fælles metoder i deres dokumentationssystem for at skabe grobund for langt større samarbejde mellem myndighed og udfører samt en højere grad af inddragelse af den enkelte borger i sagsbehandlingen.

"Derfor har vi haft et kraftigt behov og stor interesse i at påvirke udviklingen af EG Sensum One, blandt for at sikre, at VUM 2.0 bliver fuldt implementeret i den nye løsning", siger Ebbe Friis Holm.

Fælles om en vision

Han mener, at det er en klar fordel for begge parter at samarbejde tæt om udviklingen af EG Sensum One, ikke mindst fordi Frederiksberg Kommune og EG har en fælles ambition.

"Hele samarbejdet er centreret omring spørgsmålet: Hvordan får vi VUM 2.0 og FFB implementeret fagligt helt ud på de yderste niveau i hverdagen? For at besvare det spørgsmål trækker vi på alle vores erfaringer, og jeg oplever, at EG er god til at lytte og følge vores input".

Samtidig ligger der en underliggende præmis for samarbejdet om, at den færdige løsning ikke må blive en "Frederiksberg-model", men en ægte VUM 2.0-implementering, der kan anvendes af alle brugere af systemet.

"Når det er sagt, så er der enormt mange valg, der skal træffes i processen. For der findes jo ingen kravspecifikation eller en implementationsguide til VUM 2.0. I bund og grund er det helt op til leverandøren at fortolke, hvordan det skal ske, og her har EG gjort et stort arbejde for at involvere kunder som Frederiksberg Kommune i arbejdet.

Sammen har vi holdt utallige workshops og udviklingsmøder, hvor vi har bevæget os fra at se på helheden i helikopterperspektiv til at ende helt nede i det faglige nørderi, hvor vi har sammen har lyttet på medarbejderne fra de enkelte tilbud, når de har argumenteret for, hvorvidt overskriften på et konkret felt skal være "igangværende" eller "ikke færdig". Det er en rigtig spændende og tidskrævende proces, hvor jeg ser, at vi har stor indflydelse."

Uvurderlig samarbejdspartner

Hos EG kan Senior Product Manager Lars Sjøblom kun bekræfte, at Frederiksberg Kommune er en helt uvurderlig samarbejdspartner i arbejdet med at udvikle EG Sensum One:

"Selv om vi har trukket på al vores egen erfaring og de bedste elementer fra de "gamle" løsninger, så kan vi ikke lave EG Sensum One uden det faglige input fra både myndighed og medarbejdere i Frederiksberg Kommune.

De øser velvilligt af deres praksiserfaring og giver os dermed mulighed for at indbygge den størst mulige faglighed i systemet. Samtidig er de meget åbne over for at se ud over egen næsetip og sikre, at de løsninger, som vi i fællesskab når frem til, kan anvendes af alle andre på det specialiserede socialområde, og det har vi løbende fået bekræftet i samarbejdet med andre kommuner", siger Lars Sjøblom.