11. april 2018

KRAP: Digital version løser sikkerhedsudfordringer

KRAP: KRAP-metoden findes nu i en digital version. Metoden er udviklet og tilpasset til en lang række forskellige fagområder og består derfor af en stor mængde målgruppespecifikke værktøjer og skemaer, fx ressourceblomsten.

- Metoden kan anvendes alle steder, hvor man arbejder med menneskelig udvikling og læring, uanset alder og udfordringer. Metoden er let at anvende, når først man har lært at bruge metoden, men nu er der behov for at gå fra papir til en digital version, forklarer psykolog og administrerende direktør på PsykologCentret Lene Metner, der sammen med sine kolleger har udviklet metoden:

- I dag er der et øget krav om, at borgerens data skal være samlet ét sted, og det kan vi gøre med en digital løsning. Ved at udfylde skemaer og arbejde med værktøjerne fra KRAP direkte i EG Sensum Bosted bliver det også lettere for medarbejderne at følge op på de konkrete mål, som er sat for den enkelte borger.

Målene vil stå lige for næsen af medarbejderne, når de åbner systemet, så de får meget mere fokus på de enkelte mål, end når skemaet sidder i et ringbind i reolen, mener Lene Metner.

Om KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og tager bl.a. udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle ressourcer og situation. Øjebliksbilleder registreres i faste skemaer, som personalet udfylder i hånden, scanner og lagrer. Det er normalt tidskrævende og gør det svært fx at søge og genfinde viden fra tidligere registreringer.

Læs mere om KRAP på Socialstyrelsens hjemmeside

Med den digitale version EG KRAP arbejder man 100 % digitalt med skemaer og forløb, hvilket gør det nemt at gemme og genfinde viden.

Følg op på delmål, og sæt videndelingen i centrum

EG KRAP rummer de gængse KRAP-skemaer som fx ressourceblomsten. Derfor kan man hurtigt udfylde alle nødvendige informationer digitalt og arkivere dem korrekt under deres respektive forløb – helt uden behov for tidskrævende papirarbejde.

Det letter samarbejde, koordination og videndeling mellem pædagoger, faglige konsulenter, støttepersoner og alle andre fagpersoner med kontakt til borgeren på tværs af fx institution, kommune og region.

Den digitale version gør det også nemmere at definere delmål – og følge op på dem – og at udtrække og sammenligne tekstfelter over tid i øjebliksbillederne af den enkelte borger.

EG KRAP giver alle parter bedre overblik

Løsningen er et vigtigt element i bestræbelserne på at undgå dobbeltarbejde, fejl og misforståelser i den strukturerede KRAP-indsats. Den giver samtidig markant bedre overblik og effektivitet for alle parter – og kommer borgeren til gavn i form af muligheden for en mere målrettet indsats.

Første version af EG KRAP er udviklet til det socialfaglige it-værktøj EG Sensum Bosted, der anvendes bredt på landets dag- og døgntilbud. I efterfølgende versioner vil KRAP blive tilgængelig som standalone-løsning eller som integration til eksisterende fagsystemer.

Vil du vide mere om den digitale udgave EG KRAP?