EG ShowMyDay - Brug visuel struktur
31. august 2023

Sådan øger du selvstændigheden og mindsker angst hos børn med visuel struktur

Visuel struktur kan hjælpe børn med ADHD, autisme og andre opmærksomhedsforstyrrelser til at få mere ro, mindre angst og større selvstændighed.

Når et barn har en opmærksomhedsforstyrrelse - eksempelvis autisme eller ADHD - kan det være svært for barnet at skabe rytme, overblik og struktur i hverdagen.

Manglende struktur skaber usikkerhed, hvilket igen skaber et større behov for, at pædagoger, lærere og forældre hjælper barnet med opgaver, aktiviteter og gøremål.

Det er i sig selv ikke nødvendigvis et problem. I hvert fald på den korte bane. Men på den lange bane betyder det, at barnet bliver mere afhængigt af andres hjælp til at kunne få hverdagen til at fungere.

Visuelle dagsstrukturer er derimod et redskab, som både hjælper barnet på den korte og den lange bane. Barnet får nemlig tryghed i, at det ved, hvad det skal og hvornår. Samtidig får det en følelse af selvstændighed og mestring.

Der findes to måder at bruge visuel struktur på: Fysisk og digitalt.

I dette indlæg får du tips til begge dele.

Fysiske, visuelle dagsstrukturer: Nemt at komme i gang med

Når vi arbejder med visuel struktur med fysiske medier, vil du ofte skulle have gang i lamineringsmaskinen og håndelaget.

Du skal have lavet:

 • Et uge- eller dagsskema, hvor der er plads til at sætte laminerede kort på.
 • Laminerede kort med piktogrammer over barnets (mest almindelige) aktiviteter - eksempelvis skoleopgaver, fritidsaktiviteter, pauseaktiviteter, personlig hygiejne og andre gøremål.
 • Et arbejdssystem, hvor du eksempelvis har en kasse til piktogrammerne og en kasse til afsluttede opgaver, som barnet kan lægge piktogrammerne i, når opgaven er udført.

Hvordan du konkret bruger systemet, afhænger af barnet

Nogle børn med særlige behov trives bedst med at få én opgave ad gangen. Andre har behov for at have et overblik over, hvad det skal efter den næste opgave. Atter andre har brug for at se sammenhængen i løbet af dagen.

Der findes desuden børn, som har gavn af konkreter. Det vil sige, at den visuelle afbildning af en aktivitet ikke er nok. De har brug for at få for eksempel klipsemaskinen eller saksen i hånden for at forstå sammenhængen mellem den og aktiviteten.

Fordele ved fysisk, visuel struktur

 • Du kan hurtigt komme i gang med at gøre dagen og aktiviteterne overskueligt med barnet, hvis du har papir, piktogrammer og en lamineringsmaskine.
 • Investeringen er din tid: Til at lave et system, producere elementerne og sætte barnet ind i det.

Ulemper ved fysisk, visuel struktur

 • Piktogrammer og fysiske skemaer er svære at flytte rundt på. Derfor er det svært for barnet at “tage strukturen med sig”.
 • Piktogrammer kan forsvinde, blive ødelagt eller slidte. Derfor er der et vis vedligehold ved systemet.
 • Fysisk, visuel struktur er meget synligt for kammeraterne og omgivelserne. Derfor kan det være med til at give barnet følelsen af at være anderledes.

Digital, visuel dagsstruktur: Gør barnet mere mobilt

I dag findes der en række digitale systemer, som EG ShowMyDay, der kan skabe den samme dagsstruktur for børnene.

Ligesom med den fysiske visuelle struktur skal der laves skabeloner til aktiviteter med piktogrammer og billeder.

Derefter skal aktiviteterne sættes ind i dagsstrukturen for det enkelte barn, som kan følge aktiviteterne på en smartphone eller tablet.

Fordele ved digital, visuel struktur

 • Dagsstrukturen følger barnet. Det betyder, at fagfolk og forældre kan have hver deres indgang til skemaet, som så kan bruges både i skolen/på institutionen og i fritiden.
 • Du kan oprette skabeloner, som kan genbruges, og piktogrammer bliver ikke væk, ødelagt eller slidt.
 • Du kan lettere tilføje valgmuligheder i aktiviteterne. Det hjælper barnet til større selvstændighed, når det eksempelvis kan vælge mellem at høre musik på værelset eller lege i haven i en pause.
 • Barnets hjælpemiddel er usynligt. Det giver en følelse af at være mere “normal”, når ens redskab er en app på smartphonen eller tabletten.

Ulemper ved digital, visuel struktur

 • Der er en økonomisk investering i et system for at komme i gang. Flere kommuner tilbyder digitale løsninger som EG ShowMyDay som hjælpemiddel efter Servicelovens §112 til personer med behov.
  Der er en tidsmæssig investering i at komme i gang.
 • Lærere, pædagoger og forældre skal lære systemet at kende, så de kan sætte dagsstrukturen op.
 • Når man først har gjort det én gang, er det dog let at genbruge strukturen og aktiviteter, så vedligeholdet af systemet er minimalt.