guide
28. februar 2020

Guidet tur gennem junglen af digitale begreber på socialområdet

Begreber og forkortelser som DHUV, FFB, FSIII og VUM 2.0 nævnes i flæng, når talen falder på digitalisering af det specialiserede socialområde. Det gør digitaliseringsjunglen næsten umulig at trænge igennem for ikke-indfødte.

Så her er et forsøg på at skabe en smule overblik. Populært sagt kan man sige, at digitaliseringen på det sociale område foregår ad en række mere eller mindre adskilte spor, der alle fører samme sted hen.

De væsentligste spor er

  • Implementeringsprojektet: Fælles Faglige Begreber implementeringsprojektet
  • Værktøjet: DHUV, Digitalisering af handicap og udsatte voksne - værktøjet
  • Metoden: VUM 2.0
  • Koblingen: FSIII og FFB

Det store implementeringsprojekt

FFB eller Fælles Faglige Begreber er et digitaliserings- og dokumentationsprojekt på det specialiserede socialområde for voksne.

Formålet med dette projekt, der drives af KL, er digitalt at understøtte en mere ensartet og struktureret dokumentationspraksis.

En af forudsætningerne for, at det skal lykkes, er, at de faglige metoder og it-understøttelsen på området anvender fælles faglige begreber, i en ensartet dokumentationspraksis hos myndighed og udfører og på tværs af kommunerne – både i visitationen og i opfølgningen på effekten af indsatserne på socialområdet.

Projektet er faseopdelt, hvor hovedleverancen i fase 1-2 har været udvikling af et sæt fælles faglige begreber for funktionsevne og indsatser.

Projektet er nu igang med fase 3-4, pilot, test og implementering, der løber frem til december 2021.

Læs mere: KL's faktaark om FFB

Det socialfaglige værktøj

Arbejdet med de fælles faglige begreber skal understøttes digitalt. Her spiller de Fælles Faglige Begreber sammen med DHUV-projektet. De fire bogstaver, DHUV, står for Digitalisering af handicap og udsatte voksne.

Det er et begreb, der stammer fra et KOMBIT udbud, hvor målet var at etablere et samlet fagsystem til it-understøttelse og procesoptimering af den kommunale sagsbehandling på det specialiserede socialområde.

Læs mere: KL om DHUV-projektet

Den faglige metode

VUM 2.0 er til gengæld den samlede faglige metode, Voksenudredningsmetoden, som sagsbehandlerne anvender, når de skal udrede og visitere en borger til et socialt tilbud. Tanken er, at de Fælles Faglige Begreber skal forankres i Voksenudredningsmetoden (VUM).

Læs mere: Her er Socialstyrelsens DHUV-metodehåndbog

Hold tungen lige i munden

En af de leverandører, som har været med i hele arbejdet med it-understøttelse af det specialiserede socialområde er EG, der i 2014 vandt KOMBIT's DHUV-udbud.

- EG har siden borgerne fik ret til en skriftlig handleplan i 1989 været en del af hele udviklingsarbejdet, og vi forsøger hele tiden at være på forkant, så alle metoder og tilgange til dokumentation og datadeling er en integreret del af vores løsning, EG Sensum, forklarer Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.

Han erkender dog, at det gælder om at holde tungen lige i munden, når man skal forstå de mange begreber og udviklingsspor.

- Det vigtigste er nok at forstå, at de mange spor peger i samme retning, og målet er, at skabe grundlag for et fælles begrebsapparat, så vi samlet set, på tværs af tilbud, myndigheder og leverandører, kan generere bedre data.

Det kræver it-systemer, der understøtter et fælles begrebsapparat og konkrete standardiserede metoder, som Voksenudredningsmetoden, som medarbejderne på landets dag- og døgntilbud kan anvende i deres helt praktisk hverdag.

Resultatet af deres dokumentation skal så - via de forskellige socialfaglige it-værktøjer som EG Sensum - i sidste ende kunne samles op og sammenlignes på tværs af tilbud og kommuner, så vi opnår en større og bedre viden om, hvilke indsatser, der virker og gerne hvorfor, siger Lars Sjøblom, EG.

Læs artikel: Fælles Faglige Begreber: Meningsfuld og brugbar dokumentation

Sammenkobling af FFB og Fælles Sprog III

FFB-projektet indeholder ligeledes en sammenkobling mellem FFB begreber på socialområdet og FSIII-begreber, Fælles Sprog III på ældre- og omsorgsområdet.

- FSIII-begreberne som anvendes i forhold til ældre- og omsorgsområdet er alle oprettet med de såkaldte SNOWMED CT koder. Når vi får gjort det samme med FFB-begreberne får vi mulighed for at sammenligne data mellem FFB og FSIII, idet data fra FFB og FSIII vil komme til at ligge på samme server, forklarer Lars Sjøblom.

- Derfor satser vi på at videreudvikle vores egen EG Sensum-løsning, for vi kan godt se, at vi på den måde får en mere sammenhængende udredning på en borger, når vi kan forene data fra det socialfaglige område bygget på FFB og fra ældre- og omsorgsområdet bygget på FSIII som har et mere sundhedsfagligt fokus.

Men jeg skal da ikke lægge skjul på, at der sker meget på området lige nu, og det er ikke kun os som leverandører, der skal holde tungen lige i munden for at følge med.

Jeg forventer, at kommunerne vil komme under et vist pres for at få implementeret alle nye metoder og værktøjer i de kommende måneder.

Vi skal nok hjælpe med den digitale understøttelse, men de metodemæssige, forståelsesmæssige og organisatoriske udfordringer for kommunerne vil formentlig vise sig at være store, mener Senior Product Manager, Lars Sjøblom, EG Digital Welfare.

Læs artikel: Hvorfor Fælles Faglige begreber?

Se videoen: KL: Sociale data skal kunne forstås og deles digitalt