EG ShowMyDay: digitale hjælpermidler
14. september 2023

Digitale hjælpemidler fortjener samme respekt som kørestole og lifte

Digitale hjælpemidler som EG ShowMyDay bør nyde samme status som andre hjælpemidler som kørestole og sengelifte, men det kræver viden og ændret mindset.


Det mener Lilja Snorradottir, der er lærer og pædagogisk IT medarbejder, SOSU Esbjerg.

Jeg synes, det er ærgerligt, at digitale hjælpemidler som EG ShowMyDay ikke har samme status som mere håndgribelige hjælpemidler, det vil sige kørestole og lifte. Der er stadig et stykke vej, før det sker, for det kræver både mere viden om mulighederne og en ændret holdning til anvendelse af hjælpemidlerne. Lilja Snorradottir, lærer og pædagogisk IT medarbejder , SOSU Esbjerg

 

Som underviser på SOSU Esbjerg er hun selv aktiv i arbejdet med at introducere sine studerende for en palette af digitale værktøjer, der kan gøre livet lettere for udsatte borgere.

Undervisning i struktur-app i faget Digital Kultur

Et af værktøjerne er struktur-appen'en EG ShowMyDay, der er udviklet til udsatte borgere med særligt behov for struktur i hverdagen.

De studerende på den pædagogiske assistent-uddannelse bliver præsenteret for app'en flere gange under studietiden, blandt andet i faget Digital Kultur, hvor Lilja Snorradottir selv underviser:

"I faget Digital Kultur får de studerende mulighed for at arbejde med en række digitale hjælpemidler som EG ShowMyDay, så de kan forholde sig til, hvordan redskaberne kan anvendes, hvor det giver mening at anvende dem og hvad brugen betyder for både dem selv som medarbejder og for de borgere, der kan have gavn af dem. Den giver en viden om digitale hjælpemidler, som de ikke kan erhverve sig, mens de er i praktik, fordi der ikke er samme tid til fordybelse ude i praksis", siger Silja Snorradottir og nævner som eksempel den kritiserede brug af tablets på institutioner og sociale tilbud:

"Næsten alle har fundet penge til at indkøbe tablets, men de færreste steder har man haft tid elle råd til at sætte sig ind i, hvordan de kan bruges fornuftigt. Det er ærgerligt, for digitale hjælpemidler burde nyde samme respekt som fysiske hjælpemidler".

Mange gode digitale hjælpemidler

Ifølge Lilja Snorradottir findes der nemlig rigtig mange gode apps, der fx skaber struktur i hverdagen, understøtter sprogudvikling hos dårligt hørende børn eller på anden vis er kulturskabende og dannende.

"Hvis de skal finde anvendelse i praksis, er vi nødt til at lære de studerende at bruge de teknologiske værktøjer, så de bliver brugt med kvalitet. Skærmtid kan ikke erstattet den pædagogiske indsats, men vi kan sikre os, at den ikke bare bruges til at surfe på YouTube eller se danse-videoer på TikTok.

Den viden skal vi udstyre de studerende med, så de kan tage den med ud på arbejdspladserne, så de får øjnene op for det potentiale, der ligger i digitale hjælpemidler".

Behov for større udbredelse

Hun ser desuden et stort uopdyrket potentiale for at få udbredt brugen af digitale hjælpemidler på blandt andet ældreområdet.

"På SOSU-uddannelserne har de ikke et faget Digital Kultur som på PAU-uddannelsen. Så de SOSU-studerende bliver kun i begrænset omfang præsenteret for de mange digitale apps og programmer, der findes – også i forhold til ældre. De får derfor heller ikke samme mulighed for at fordybe sig og reflektere over betydningen af hjælpemidlerne, både den værdi, som de kan tilføre området, og de faldgruber der findes, så som hvornår må jeg tage billeder af de ældre, og kan man bruge en app til at få småt-spisende til at huske måltiderne?"

Kontakt os

EG ShowMyDay er et digitalt pædagogisk hjælpemiddel med særligt fokus på struktur, genkendelighed og forudsigelighed for den enkelte bruger.

Senior Consultant

Betina Carstens

Tlf:  +45 7260 1586

Email:  becar@eg.dk