Kundereference

Region Sjælland

Fik eget ICS-indikatorkatalog.

Region Sjælland først med komplet ICS-indikatorkatalog

 

Vi har arbejdet meget med, hvordan vi dokumenterer på regionens tilbud, og vi har haft et ønske om at gøre det på samme måde med et fælles udgangspunkt i ICS og Voksenudredningsmetoden. Konsulent Lisa Holck Andersen, Region Sjælland

 

Region Sjælland har i samarbejde med EG Team Online udviklet nye individuelle planer og et komplet ICS-indikatorkatalog til effektmåling af den specialpædagogiske indsats på børn og ungeområdet.  

Samtidig har regionen valgt at anvende en tilpasset version af Esbjerg Kommunes VUM-indikatorkatalog på voksenhandicapområdet.

 

Da Indikator 2.0 til EG Sensum Bosted kom på banen i efteråret 2013, var det oplagt at inddrage den mulighed. Lisa Holck Andersen, Region Sjælland

 

Del af strategi 
Den særlige indsats er resultatet af regionens strategi på socialområdet, hvor kvaliteten af dokumentation er et vigtigt fokusområde i perioden 2013-2016. 

 

ICS og VUM 
Regionen begyndte at diskutere brugen af ICS og VUM bredt i organisationen i april 2013 – blandt andet for at undersøge, hvordan det kunne implementeres i regionen.