OFFDig 2019
11. februar 2019

Få en sund dialog med EG på OffDig 2019

Sundhedsvæsenets opgaver skal fordeles mest økonomisk og løses så tæt på patienten som muligt. Det kræver øget digitalt samarbejde mellem sygehus, kommune, den praktiserende læge, speciallæger og den private sundhedssektor.

Derfor sætter EG fokus på digitale værktøjer til sundhedsområdet på digitaliseringskonferencen OffDig 2019 i Aarhus den 13. og 14. marts 2019.

Sund og digital planlægning

Den 13. marts inviterer vi til et oplæg om "Sund – og digital – planlægning" med enhedschef Mette Keis Jepsen, Center for HR i Region Hovedstaden og seniorrådgiver Tobias Bøggild-Damkvist, Rato.Blue ApS. Oplægget bliver afholdt i kammermusiksalen klokken 12.05.

Mette Keis Jepsen og Tobias Bøggild-Damkvist sætter fokus på, hvordan Region Hovedstaden arbejder med sund digital planlægning. Her belyses det bl.a., hvordan de takket være helt nye teknologiske muligheder i langt højere grad kan træffe datadrevne beslutninger i forbindelse med arbejdet med vagtplanlægning.

I oplægget får du desuden svar på spørgsmål som:

  • Hvad er i dag teknisk muligt på ressourceplanlægningsområdet, og hvorfor er det af afgørende betydning for sundhedsvæsenet at gå nye veje?
  • Hvad sker der med produktivitet, kvaliteten og fagligheden, når teknologien kan stille real-time planlægningsdata til rådighed for alle relevante medarbejdere, så de kan agere på fakta frem for fornemmelser?
  • Hvordan sikrer vi etikken i planlægningen, når algoritmerne skal vurdere emner som fairness, økonomi og patientsikkerhed?

Læs artikel: Region Hovedstaden vil optimere patientforløb 

Mød os i udstillerområdet

Under hele konferencen kan du møde EG's eksperter i udstillerområdet. Her kan du få svar på, hvordan vi arbejder med implementering af digitale økosystemer, der faciliterer dialogen mellem sundhedsområdets aktører.

Kom forbi Stand 17, og få en sund dialog med EG's eksperter.