Ejerkredsen vælger ØS Indsigt fra EG
10. juni 2022

Ejerkredsen ØS Indsigt giver genvalg til EG

En af landets ældste brugerklubber, Ejerkredsen ØS Indsigt fortsætter samarbejdet med EG om drift og udvikling af økonomisystemet ØS Indsigt.

Efter et EU-udbud har EG vundet opgaven med den fortsatte udvikling, support, vedligeholdelse og drift af økonomisystemet ØS Indsigt.

Der er tale om en 4-årig aftale med mulighed for forlængelse.

"Bag valget står en enig bestyrelse, og vi er glade for at kunne fortsætte samarbejdet med EG, og vi ser virkelig frem til en ny start og genstart af moderniseringsprogrammet, "Byg ovenpå og ved siden af", siger formanden for bestyrelsen for Ejerkredsen ØS Indsigt, Lars Vad Jensen, Holstebro Kommune.

Økonomisystemet er ejet af en af Danmarks ældste brugerklubber, Ejerkredsen ØS Indsigt, der i fællesskab administrerer, udvikler og vedligeholder økonomisystemet ØS Indsigt med de tilgrænsende løsninger og ydelser.

Den nuværende version af økonomisystemet er designet i 00’erne og skal moderniseres for at sikre, at ØS Indsigt også lever op til forventningerne i fremtiden som et moderne styringsredskab for kommuner og regioner.

En del af moderniseringsprogrammet indebærer, at ØS Indsigt i stigende grad automatiseres, lige som systemet i endnu højere grad skal kunne integrere effektivt med andre it-systemer for at understøtte arbejdsgange på tværs.

Ejerkredsen ønsker dermed både en funktionel og teknologisk modernisering af systemet, så ØS Indsigt kan udbredes til endnu flere end de 13 medlemmer fordelt på 11 kommuner og 2 regioner.

For EG, som har stået for opgaven i mere en 15 år, er tildelingen en stor glæde:

"Vi er utroligt glade for, at vi har vundet udbuddet, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har kæmpet for at bevare opgaven. ØS Indsigt er et helt centralt system i kommunerne og regionerne, og vi sætter en ære i at være med til at udvikle og vedligeholde løsningen - også i fremtiden," siger administrerende direktør, Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

"Det mangeårige samarbejde mellem Ejerkredsen ØS Indsigt og EG vil i fremtiden komme Ejerkredsen til gode, idet vi står med en stor viden om ejerkredsens organisering, samarbejdsmodeller og ønsker til den fremtidige økonomistyring hos medlemmerne. En viden og erfaring, som EG vil anvende konstruktivt og effektivt i et fremtidigt samarbejde, hvor ØS Indsigt fortsat vil bidrage til medlemmernes effektive og fremtidssikrede økonomistyring," siger administrerende direktør Allan Jepsen, EG Silkeborg Data.

Læs mere om Ejerkredsen ØS Indsigt

Læs mere om koncernøkonomisystemet ØS Indsigt