EG Sundhed på vej
21. februar 2024

EG udvikler samlet kommunikationsløsning til presset sundhedsvæsen

Software skal udvikle sig i takt med tiden, og derfor samler EG tre løsninger, EG Netforvaltning Sundhed, EG Mediconnect og EG Mediconnect Forsikring.

"Tid og hænder er en mangelvare i sundhedsvæsenet. Så de værktøjer, som medarbejderne anvender, skal være enkle og hurtige at anvende i hverdagen. Derfor slår vi nu tre løsninger sammen til én, EG Sundhed, der fungerer bedre og mere smidigt", siger Product Manager, Andreas Rasmussen, EG Digital Welfare.

Samme pris for eksisterende kunder

Den nye løsning, EG Sundhed, er ikke dyrere for brugerne:

"Vi skylder at få opdateret løsningerne Mediconnect og Netforvaltning Sundhed, fordi vi kan tilbyde et langt mere moderne arbejdsflow end i dag, hvor brugerne skal klikke alt for meget rundt for at løse opgaverne.

De to løsninger har desuden begrænsede muligheder for konfiguration, så vi har besluttet at samle alle sundhedsløsningerne i en løsning uden ekstra omkostninger for brugerne.

Fordelen for EG er, at vi fremadrettet kun skal vedligeholde en og ikke tre løsninger, så vores arbejdsgange bliver også mere enkle og effektive", siger Andreas Rasmussen.

Optimerede workflows og integrerede processer

Hele ideen med EG Sundhed er at forenkle og styrke idalogen mellem alle involverede parter på sundhedsområdet, der får en samlet platform til:

  • Digital kommunikation mellem kommuner og regioner
  • Digital kommunikation mellem alle praktiserende læger, sygehuse og privathospitaler i Danmark
  • Adgang til database af 3000 speciallæger og psykologer, samt understøttelse sagsgange for indhentning af erklæringer

EG Sundhed er bygget på synergieffekten mellem de tre tidligere løsninger, og det åbner mulighed for tæt sammenhæng mellem de forskellige sagstyper, LÆ attester, speciallæge/psykologerklæringer og reformsager. Der vil desuden være mulighed for at trække statistik og lave udtræk på tværs af sager og sagstyper, lige som man kan journalisere alle sager til de rette dagsystemer.

Begynd at glæde dig

EG Sundhed er released, fyldt med ny optimeret funktionalitet uden ekstra omkostninger for de nuværende bruger af de tre løsninger, EG Mediconnect, EG Mediconnect Forsikring og EG NetforvaltningSundhed.