EG On Helbredstillæg
19. november 2021

Hver 5. kommune bruger nu EG On Helbredstillæg

Flere og flere kommuner har nu digitaliseret sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om helbredstillæg.

- Senest har Syddjurs Kommune implementeret EG On Helbredstillæg, så vi nu er oppe på 20 kommuner, der anvender løsningen dagligt, siger Senior Product Owner, Joachim Winther Kjeldsen, EG.

Alene i 2021 har kommunerne, der anvender EG On Helbredstillæg behandlet over 65.000 ansøgninger og håndteret over 120.000 fakturaer digitalt.

For kommunerne er arbejdet med helbredstillæg en af hverdagens mange små opgaver, der samlet set tager tid.

En kommune som Roskilde Kommune med godt 87.000 indbyggere håndterer fx mere end 15.000 sager eller ca. 1.250 om måneden.

Ansøgningerne kommer fra borgerne, og fakturaerne kommer fra de sundhedsprofessionelle som tandlæger, optikere og fodterapeuter, der har leveret ydelser som proteser, briller og fodpleje til borgerne.

Netop de mange tilbagevendende sager og mange forskellige leverandører har skærpet kommunernes fokus på værdien af at digitalisere opgaven.

- Vi ser derfor en stigende interesse i at få digitaliseret arbejdet. Det er forståeligt, for kommunerne får jo frigjort tid til andre opgaver ved at forenkle en rutinepræget administrativ opgave, der ellers bare fylder i hverdagen, siger Senior Product Manager Gitte Rosenqvist, EG.

EG On Helbredstillæg gør det muligt for kommunernes sagsbehandlere at behandle ansøgninger om udvidet helbredstillæg digitalt, så borgeren får en bevilling elektronisk. Så alt fra ansøgning og bevilling til udbetaling af regninger foregår elektronisk i én samlet og brugervenlig løsning.

- Desuden opnår sagsbehandlerne en arbejdsmæssig fordel ved, at vi påtager os arbejdet med at vedligeholde de aktuelle takster fra Dansk Ortopædisk Selskab og Danske Fysioterapeuter i løsningen. Dermed slipper sagsbehandlerne for selv at holde styr på de aktuelle takstblade. Det gør både arbejdet med bevillingen og fakturakontrol langt nemmere, hvilket kommunerne er rigtigt glade for, siger Senior Product Manager Gitte Rosenqvist, EG.

Endelig kan den enkelte kommune selv oprette forskellige prisaftaler og brevskabeloner i EG On Helbredstillæg, så standardløsningen understøtter den enkelte kommunes procedurer og sagsbehandling.

- Med 20 kommuner på løsningen står vi med et stærkt kundegrundlag, og det kvitterer vi naturligvis for med en større opgradering af platformen i 2022, som vil fremtidssikre løsningen yderligere, siger Senior Product Owner, Joachim Winther Kjeldsen, EG.

Læs mere om EG On Helbredstillæg