Digitale kørekortattester fra EG
29. april 2021

Digitale kørekortattester gør det hurtigere, nemmere og billigere at udstede kørekort

Hvert år sagsbehandler myndighederne mere end 200.000 kørekortssager, der kræver udarbejdelse af en lægeattest. Indhentningen af disse attester er ofte tidskrævende, besværlig og præget af fejl.

Nu starter fire danske kommuner, København, Frederiksberg, Århus og Mariagerfjord derfor en digital løsning, der letter opgaven med at udfylde, kontrollere og dele udvalgte sundhedsinformationer om borgeren i forbindelse med en ansøgning om kørekort.

Løsningen er udviklet af EG og digitaliserer arbejdsgangen i forbindelse med indhentningen af lægeattester fra praktiserende læger.

- Den nuværende arbejdsgang er administrativt tung og papirbåren, hvilket resulterer i en besværlig brugerrejse for ansøgeren og medfører ofte også en lang sagsbehandlingstid. Desuden er der fejl i en stor del af de nuværende lægeattester, så de skal rettes undervejs, og det koster både tid og penge for alle de involverede myndigheder, siger Product Owner, Nis Strømø Erichsen, EG.

Kørekortområdet har haltet efter

Jakob Skov, der er chefkonsulent og projektleder for den digitale lægeerklæring på vegne af pilotkommunerne, har store forventninger til løsningen:

- København og de øvrige pilotkommuner er super stolte over, at de i samarbejde med EG, nu tager et kæmpe skridt med hensyn til digitalisering og service overfor borgerne på kørekortområdet.

Kørekortområdet har længe haltet efter den udvikling, der er sket på andre offentlige ydelser, og digitaliseringen af lægeerklæringen er et fantastisk udgangspunkt for at digitalisere hele kørekortområdet.

Vi forventer, at vi med den digitale lægeattest kan eliminere 80% af alle de fejl, vi ser i den analoge lægeerklæring i dag, og hvor vi ofte er nødt til at sende borgerne tilbage til lægen. Det behov reducerer vi markant med den digitale lægeattest, så vi i stedet kan koncentrere os om at levere god service til borgerne.

Lægeattesten er en kendt flaskehals

Udfordringerne med de mange lægeattester er blandt andet grundigt beskrevet i en analyse af digitalisering af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocesser, Analyse af kørekortområdet, som er udarbejdet af Implement Consulting Group for Digitaliseringsstyrelsen og Arbejdsgruppen for Digitalisering af Kørekortområdet i 2020.

Her peger man blandt andet på, at den nuværende arbejdsgang ofte er skyld i fejl, der fordyrer og forhaler ansøgningsprocessen. I rapporten nævner man fx, at der i dag ofte er fejl i lægeattestens afsnit A, hvor borgeren ikke har udfyldt alle obligatoriske felter, hvilket sikres med den nye digitale blanket.

Borgerne må vente for længe

Borgerne selv oplever også, at lægeattesterne er en flaskehals i sagsbehandlingen:

- Jeg ventede omkring 1,5 måned på at høre noget. Jeg ringede selv til politiet undervejs, for at spørge til min sag. Da jeg modtog et brev fra dem stod der, at jeg skulle indhente en diabetesattest, som manglede i forlængelse af lægeattesten, som en yngre borger fortæller i analysen.

Eksemplet er et typisk problem i den nuværende arbejdsgang, mener Nis Strømø Erichsen:

- I den nuværende arbejdsgang er det fx ikke altid, at det bliver fanget fra starten, at en borger eksempelvis har diabetes og derfor skal udfylde en supplerende diabetesattest. I den digitale løsning vil borgeren automatisk blive præsenteret for de korrekte spørgsmål og skal ikke tage stilling til, hvilke blanketter de skal udfylde. Genereringen af disse sker automatisk baseret på deres svar.

Fra papir til digitalt flow

Den nye løsning er et rent digitalt flow, hvor borgeren udfylder sin del af blanketten online, hvorefter den automatisk sendes til lægens elektroniske lægesystem, som så kan færdiggøre og videresende attesten til borgerservice

Den digitale løsning indebærer en række fordele for såvel borger som de involverede myndigheder:

  • Borgeren får en smidigere brugerrejse i forbindelse med ansøgning om kørekort
  • Kommunens sagsbehandler får flere ”glatte sager” med mindre administration og færre tilbageløb i forbindelse med lægeattester
  • Lægen får adgang til borgerens oplysninger og kan forberede sig inden borger dukker op i praksis
  • Lægens arbejdsgang i forbindelse med attestudfyldelse ensartes, hvilket gør det lettere for de andre involverede myndigheder at fortsætte sagsbehandlingen
  • Alle sparer tid, samt penge til porto og papir
  • Hele ansøgningsprocessen går hurtigere med færre unødvendige stop og tilbageløb undervejs

Fra pilottest til national udrulning?

Endnu anvendes løsningen kun af de fire kommuner, men forventningen er, at den nu kan rulles ud i hele landet:

- Nu, hvor pilottesten er vel overstået, er vi i hvert fald klar til at rulle løsningen ud i hele landet til alle interesserede kommuner, for der er både tid og penge at spare for alle involverede, siger Product Owner, Nis Strømø Erichsen, EG.

I Analyse af kørekortområdet vurderer Implement Consulting Group, at en national udbredelse af digitale kørekortattester vil have en tilbagebetalingstid på fire år og derefter spare det offentlige for 2,7 millioner kroner om året i form af:

  • Reduceret kommunal sagsbehandlingstid til kontrol af lægeattest
  • Reduceret sagsbehandlingstid hos Politiets Administrative Center (bortfald af fejl)
  • Reduceret sagsbehandlingstid hos Styrelsen for Patientsikkerhed (bortfald af fejl)
  • Reducerede portoudgifter hos Politiets Administrative Center og Styrelsen for Patientsikkerhed

Løsningen, der digitaliserer sagsgangen omkring indhentning af lægeattester i forbindelse med kørekortsansøgninger, er udviklet af EG Digital Welfare for de fire kommuner.

Ud over den digitale kørekortattest er EG desuden på vej med en lignende løsning til håndtering af lægeattester til lokomotivførere og taxachauffører.

Læs mere hos MedCom 

Læs mere om projektet hos KL

Læs mere om projektet hos Digitaliseringsstyrelsen

Kender du EG's løsninger til det offentlige? Læs mere, og lad os digitalisere Danmark sammen.