Herning Ekspressen
07. juli 2020

Poul Venø: Selvbetjeningsløsninger skal være mere brugervenlige

Herning Kommune har i årevis haft fuld damp på digitaliseringstoget.

Køreplanerne i form af bølgeplanerne er fulgt seriøst uden forsinkelser, og den midtjyske kommune har loyalt investeret timer og kræfter i både selvbetjeningsløsninger og store administrative systemer, der håndterer kommunens løn- og økonomistyring.

Kommune-Ekspressen på heden har dog langt fra mistet damptrykket. For en digitaliseringsstrategi for 2017-2020 sikrer, at kommunen fortsat er med helt fremme.

– Fremover vil vi fx stille relevante data fra vores digitale løsninger til rådighed for borgere og virksomheder, i det omfang det giver mening og værdi, blandt andet igennem SAPA og diverse apps, forklarer kommunens it- og digitaliseringschef, Poul Venø.

It-løsninger skal skabe værdi og give mening

Når Poul Venø skal forklare hovedtankerne i kommunens digitaliseringsstrategi, dukker ordet værdi op – igen og igen: 

– Digitaliseringen betyder noget for os. Men vi har sat et klart fokus på de områder, hvor det skaber værdi for borgerne, for virksomhederne og for medarbejderne, når vi digitaliserer, forklarer Poul Venø.

Hernings digitaliseringsstrategi

Kommunens digitaliseringsstrategi for 2017-2020 bygger da også på fire grundlæggende principper, der alle tager sigte på værdiskabelse – eller som kommunen formulerer det:  

  • Vi inddrager borgere og virksomheder, når det er muligt og giver værdi.
  • Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt.
  • Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre.
  • Digitalisering skal altid give værdi.

Poul Venø ved godt, at pæne ord i velmente strategier alene ikke gør hele forskellen.

– Det afgørende har været, og er stadig, vores lederes og medarbejderes evne til at anvende digitalisering, hvor det giver værdi i praksis. For borgere og virksomheder er det som udgangspunkt ofte mere et spørgsmål om gode serviceoplevelser, end det er egentlige økonomiske fordele. 

Hvad ser du som barriererne for den digitale udvikling i Herning Kommune?

– Barriererne er faktisk få. Typisk er de opstået, fordi de første digitale løsninger ikke var særligt brugervenlige, hverken i forhold til borgere, virksomheder eller medarbejdere. Så barriererne er til at overkomme. Alle vil jo gerne bruge nye teknologiske løsninger. Ingen er modstander af forandringer. De nye løsninger skal bare give mening og værdi for brugerne.

Problemet er, at der slet ikke var tænkt på brugervenlighed i de første digitaliseringsstrategier. Derfor var leverandørernes løsninger opbygget helt traditionelt med masser af funktionalitet på hvert eneste skærmbillede i stedet for kun at vise og præsentere de data og oplysninger, der var behov for på skærmen. 

Hvad kan it-leverandørerne bidrage med for at skubbe på digitaliseringen i kommunen?

– Fremtidige it-løsninger fra leverandørerne skal være brugervenlige. Som bruger skal man guides igennem sine valgmuligheder, så man får de oplysninger, som man har behov i den givne situation. 

Og så skal leverandørerne udvikle it-løsninger, som let kan integreres med andre systemer, når behovet opstår. Selve teknologien skal kunne rumme løbende udvikling, så man hele tiden er på omgangshøjde med tidens mulige teknologi.

Hvordan skal samspillet mellem det offentlige og de private it-leverandører fungere for at understøtte Herning Kommunes mål?

– Vores dialog vil i hvert fald handle om, hvilken værdi vi sammen kan skabe for borgere, virksomheder og medarbejdere ved at udvikle, implementere og supportere en ny it-løsning.

Desuden bliver samarbejdet med KOMBIT meget mere vigtigt fremover, så det vil Herning Kommune understøtte.

Hvor Herning Kommune selv vil udvikle løsninger, tager vi udgangspunkt i vores fire digitale principper som grundlaget for dialogen med de private it-leverandører. De systemer, Herning Kommune vil udvikle selv, vil altid være i samarbejde med det private marked.

Hvordan ser du digitaliseringen af kommunen udvikle sig i de kommende år?

Udvikling i Herning Kommune vil tage udgangspunkt i den nye digitaliseringsstrategi. Derfor har vi fokus på at få etableret en "organisation, som kan navigere digitalt" – altså få en digital tænkning ind i dagligdagen og få det digitale ind i løsning af vores daglige opgaver i fagområderne.

Vi kommer også til at vælge fra – fravælge systemer, som ikke giver værdi, så vi kan skabe nye løsninger. For et mål i digitaliseringsstrategien er at få udviklet automatisering af bl.a. de interne økonomidata og andre data ved brug af robotics.

Derfor har vi fokus på at få etableret et formaliseret samarbejde med eksterne aktører som Open Data, der arbejder med områder som Smart City og Internet of Things (IOT).

Hvordan vil I nå i mål med jeres store ambitioner for fremtiden?

– Det er jo en løbende proces, hvor vi ikke har sat deadline på. Det er forandringer – nu bare med digitalisering som driver.

Forandring er et rammevilkår i det offentlige, der konstant må forandre sig for at imødekomme de skiftende forventninger til service fra borgerne, virksomhederne og ikke mindst vores egne medarbejdere i fagområderne.

Lige nu hedder forandringens årsag digitalisering. I tidernes morgen hed det EDB, så blev det it, og nu er det så digitalisering. Og ja – der er forskel. Nu anvender vi flere devices – smartphones, tablets, pc'er, her og nu-informationer, og vi er online 24-7-365. Vi skal hele tiden have evnen til at kunne forandre os – nu også med digitalisering som udgangspunkt.