Randers fortsætter på SD Løn med EG Optima
29. januar 2020

Randers forlænger aftale med Silkeborg Data om løn- og vagtplansystem

Randers Kommune fortsætter i de kommende år med EG som leverandør af it-understøttelse på løn- og vagtplanområdet på en selvstændig kontrakt.

Det fortsatte samarbejdet indebærer, at SD Løn udvides med integration til Opus Økonomi, lige som kommunen går over til at anvende EG Optima til vagtplanlægning.

Den nye kontrakt betyder, at kommunen skifter til EG Optima som vagtplansystem, mens lønsystemet SD Løn får en integration til Opus Økonomi.

Også efter 2020 vil det fortsat være Silkeborg Data, der bidrager til, at lønsedlerne i Randers Kommune er korrekte og kommer til tiden, og at de ansattes vagtplaner kan udarbejdes digitalt.

- Vi har valgt at fortsætte med EG som leverandør, fordi SD Løn er et velfungerende IT-system, som vi allerede kender rigtig godt. Systemet er brugervenligt og understøtter på en god måde de arbejdsgange og procedurer vi i Randers Kommune har valgt på lønområdet. Samtidigt oplever vi EG som en samarbejdspartner, der er meget lydhør overfor videreudvikling af løsningen, så den i endnu højere grad bidrager til effektiv lønadministration i høj kvalitet.

Det samarbejde ser vi frem til at fortsætte de kommende år, siger økonomidirektør Lars Sønderby, Randers Kommune.

Randers skifter til EG Optima

Den nye kontrakt med Randers Kommune betyder, at kommunen udskifter sin nuværende vagtplanløsning med Silkeborg Data's nye løsning, EG Optima.

Dermed får kommunen adgang til den nyeste teknologi med avancerede funktionalitet til både ledere og planlæggere med en langsigtet og en dag-til-dag oversigt over bemanding og arbejdsbelastning på tværs af faggrupper og enheder/centre, der sikrer, at de rette kompetencer er til stede på rette tid og sted, samt reducerer unødvendige omkostninger til spildtid, overtid og vikarer.

- Med EG Optima får vi en række nye spændende muligheder for at forbedre vagtplanlægningen ude på de enkelte arbejdspladser. Økonomien er stram på vores serviceområder, så vi er naturligvis meget optaget af, hvordan systemet kan hjælpe os med at optimere vores planer og derigennem minimere unødvendige omkostninger.

Samtidigt er vi også opmærksomme på, at det er et nyt system, som vi skal bruge kræfter på at implementere og lære at kende, siger Lars Sønderby, Randers Kommune.

Integration til Opus Økonomi

Aftalen med EG rummer også en anden spændende udfordring, idet kommunen har valgt at udskifte sit økonomisystem:

- Vi har hidtil været underleverandør til Fujitsu, der har stået for økonomisystemet, mens vi har leveret en samlet løn- og vagtplanløsning til Randers Kommune. Efter et mini-udbud har kommunen imidlertid valgt KMD som deres fremtidige samarbejdspartner på økonomiområdet.

Det betyder, at vi nu indgår i en ny spændende konstellation i samarbejdet med kommunen, da vores aftale indebærer en integration mellem KMD's system Opus Økonomi og vores eget lønsystem, SD Løn, fortæller Senior Key Account Manager, Caspar Bergstrøm, Silkeborg Data:

- Vi har længe ønsket en integration til Opus Økonomi, så vi ser frem til at skulle løse denne opgave for Randers Kommune i samarbejde med KMD, siger Caspar Bergstrøm.

Direkte tildeling på SKI 02.19

Kontrakten med Randers Kommune er indgået via en direkte tildeling på SKI 02.19.

Med den nye kontrakt står kommunen til at få flere og bedre it-løsninger til en lavere pris:

- Vi har valgt at anvende direkte tildeling på SKI’s rammekontrakt til EG, idet udbudspligten dermed er løftet, og vi samtidigt vurderede, at den tilbudte løsning levede op til vores behov og var indenfor den økonomi vi havde afsat. Da den beslutning først var truffet, så er det naturligvis også positivt, at vi får en afledt procesgevinst, når vi undgår et ressourcekrævende skift af lønsystem, siger Lars Sønderby, Randers Kommune.

Aftalen er en win-win-situation

Hos CEO Allan Jepsen, Silkeborg Data, er der også stor tilfredshed med den fortsatte aftale med Randers Kommune:

- Det er en rigtig god aftale for begge parter. Kommunen sparer penge og får en lang række nye digitale muligheder, som de vil få stor glæde af i de kommende år.

EG får mulighed for at udvide vores lønsystem med en integration til Opus Økonomi, lige som vi kan glæde os over, at endnu en af vores kunder vælger at fortsætte med vores nye vagtplanløsning, EG Optima, som er fremtidens produkt. Det er samlet set en win-win-situation, som jeg venter mig meget af, siger CEO, Allan Jepsen, Silkeborg Data.