Fleksibel vagtplanlægning med EG Optima

 • Effektiv og brugervenlig personalestyring og arbejdstidstilrettelæggelse
 • Styrk kvaliteten i vagtplanlægningen
 • Fuld ressourceudnyttelse
 • Rummer vagtplanlægning, vikarstyring og tværsektoriel koordination.

 

Læs mere her på siden

Bosted webinar

Bedre ressourceudnyttelse og kompetencefokuseret vagtplanlægning

Udvid funktionalitet og indsigt med ekstra moduler

EG Optima rummer en omfattende kernefunktionalitet til personalestyring og arbejdstidstilrettelæggelse men kan udvides yderligere med en række moduler, der bl.a. øger funktionalitet og indsigt på udvalgte områder.

Modulerne er fuldt integreret med EG Optima.

Optima Medarbejder

Optima Medarbejder

Sikrer en intuitiv og brugervenlig løsning for medarbejdere. Gør det muligt at øge medarbejderinvolvering og at reducere registreringsopgaverne for både medarbejder, ledere og planlæggere. Medarbejdere kan fx se deres egne og kollegernes vagtplaner, afgive ønsker eller ændringer til vagtplan, booke ledige vikarvagter, foretage vagtbytte med kolleger samt kommunikere med vagtplanlægger m.m. Optima Medarbejder kan tilgås fra både pc, tablet og smartphone.

Optima Økonomi

Optima Økonomi

Understøtter planlægning på baggrund af den kliniske aktivitet i en enhed eller organisation og med koordinering på tværs af faggrupper og enheder. Optima Aktivitet giver mulighed for detailplanlægning af opgaver med inddragelse af specialistkompetencer, lokaler og udstyr, eksempelvis i forbindelse med planlægning af operationer eller komplekse forløb.

Optima Afløser

Optima Afløser

Optima Afløser understøtter effektiv og fleksibel håndtering af vikarer. Modulet sikrer et godt match mellem afdelingens behov og vikarens kvalifikationer, hvor der tages højde for de enkelte parters præferencer. Modulet Optima Afløser er fuldt integreret i EG Optima, så kommunikationen mellem planlæggeren i EG Optima og vikaren konstant er opdateret.

Optima Aktivitet

Optima Aktivitet

Understøtter planlægning på baggrund af den kliniske aktivitet i en enhed eller organisation og med koordinering på tværs af faggrupper og enheder. Optima Aktivitet giver mulighed for detailplanlægning af opgaver med inddragelse af specialistkompetencer, lokaler og udstyr, eksempelvis i forbindelse med planlægning af operationer eller komplekse forløb.

Optima Plantjek

Optima Plantjek

Støtter den daglige styring og giver overblik over personalefremmøde i forhold til patientantal og plejetyngde. Med Optima Plantjek er det muligt at foretage en løbende re-planlægning og koordinering på tværs af afdelinger og herved understøtte optimal udnyttelse af ressourcer og forbedring af patientsikkerheden på daglig basis. Registreringer og ændringer kan ske tidstro fra pc eller tablet alt efter behov.

Optima Analyse

Optima Analyse

Et analysemodul som giver overblik til ledere samtidig med at specialister får omfattende funktionalitet til detaljeret analyse og brugerdefineret sammenstilling af samtlige data produceret i forbindelse med vagtplanlægning og afvikling af vagtplaner. Optima Analyse indeholder over 160 målepunkter og er et robust fundament for at stille al ledelsesinformation til rådighed – både aktuelt og fremadrettet

Optima Indsigt

Optima Indsigt

Et ledelsesvendt modul, der fungerer i tæt samspil med Optima Analyse. Optima Indsigt er designet til at give et fyldestgørende og løbende overblik over brugerdefinerede målepunkter gennem enkle dashbord-løsninger og grafiske visninger. Derudover er Optima Indsigt særligt velegnet til at foretage detaljerede analyser på tværs af enheder i hele organisationen.

Optima Integration

Optima Integration

Løsningen er designet med åbne og veldokumenterede grænsesnit, der muliggør integration med øvrige kernesystemer såsom omsorgssystem, patientadministrative systemer, BI-løsninger eller specialsystemer, der allerede anvendes eller på sigt ønskes anvendt. 

Optima Vagtplan Oversigt

Optima Vagtplan Oversigt

Kan vise aktuelle vagtplaner for en eller flere enheder eller teams på storskærme. Visningen opdateres løbende ved ændringer i EG Optima. Medarbejdere, ledere, patienter og borgere kan således få overblik over, hvem der er på vagt hvornår. Herved skabes gennemsigtighed internt i organisationen samt ud mod patienter og borgere.

Optima Medarbejder Loop

Optima Medarbejder Loop

Optima Medarbejder Loop er en brugervenlig app, hvor medarbejderne nemt kan se egen og kollegers arbejdsplan, kommunikere med kolleger via chats og grupper samt modtage notifikationer.

Medarbejderne kan få indflydelse på egen arbejdsplan ved at ønske fravær, afgive vagtønsker, stille sig til rådighed for vagter, registrere afvigelser og booke ledige vikarvagter.

Optima Medarbejder Loop leveres som en app, der kan downloades i App Store og Google Play med en tilhørende webside, der gør det nemt at bruge løsningen fra både pc, tablet og smartphone.

 

Nyheder

 • Sundhedsstrukturkommissionen: Digitalisering og data spiller vital rolle for fremtidens sundhedsvæsen

  EG giver sit syn på Sundhedsstrukturkommissions seks tværgående anbefalinger til, hvordan sundhedsvæsenet skal løse fremtidens opgaver og tre forvaltningsmodeller.

 • Vagtplanlægning skal sætte behovet i fokus

  Behovsstyret vagtplanlægning optimerer brugen af arbejdskraftressourcerne ved at lægge vagtplanen efter arbejdspladsens aktuelle behov.

 • Lev op til kravet om tidsregistrering enkelt og hurtigt

  Når den nye lov om tidsregistrering træder i kraft, er der god hjælp at hente hos EG Silkeborg Data, der har sikret, at relevante løsninger understøtter de nye krav.

 • Silkeborg Kommune vil bruge vagtplandata for at undgå A og B-tilbud på socialområdet

  Med vagtplandata fra EG Optima har Silkeborg Kommune skabt sig et overblik over bemandingssituationen på det specialiserede socialområde.

 • Automatiseret vagtplanlægning er en del af EG Optima

  Automatiseret vagtplanlægning og ønskeplaner er en integreret del af vagtplansystemet EG Optima, så man slipper for add-onsystemer.

 • Kunden skal allerhelst ende med et smil på læben

  Mere end 23 år som supporter er det blevet til for Jan Dalgaard Farving, der hver dag møder på arbejde med ønsket om at give kunderne et smil på læben.

 • Aarhus Kommune: Vi skal gøre det så nemt som muligt

  Lønsystemet SD Løn og vagtplansystemet EG Optima bliver en vigtig del af hverdagen for næsten alle 30.000 medarbejdere og ledere i Aarhus Kommune, når de fremover skal registrere ferie, kørsel, udlæg m.m.

 • Aarhus Kommune vælger EG som ny leverandør af løn- og vagtplansystem

  Efter en grundig udbudsproces har Aarhus Kommune valgt EG som ny leverandør af de nøgle-systemer, der skal håndtere lønudbetalingen for ca. 30.000 medarbejdere og vagtplaner til 10.000 af kommunens medarbejdere.

 • Danmarks største kommunale implementering af EG Optima ruller derudad

  Danmarks tredje største kommune, Aalborg, er ved at gøre sig klar til Go-live på deres nye vagtplansystem EG Optima, og det giver travlhed i kursuslokalerne.

 • Digitaliseringsmessen22: Følsomme sensorer kan skabe sorte og grønne tal på kommunens bundlinje

  EG inviterer deltagerne ind i sin digitale bygning, hvor man bl.a. kan se, hvordan EG Omega kan reducere omkostninger og optimere CO2-regnskabet.

 • Region Nordjylland vælger SD Løn og EG Optima på SKI-aftale

  Region Nordjylland indgår SKI-aftale med EG Silkeborg Data om løn- og vagtplansystem

 • Tysk sundhedsudbyder udskifter vagtplansystem: Optima gør det lettere at tiltrække og fastholde medarbejdere

  Den tyske sundhedsudbyder ATEGRIS GmbH er i fuld gang med at udskifte sit nuværende vagtplansystem med Optima, der fra midten af 2022 rulles ud på organisationens 13 faciliteter til ca. 3.000 medarbejdere.

 • Tid er din mest knappe ressource – så brug 10 minutter med EG på Digitaliseringsmessen 2021

  Digitaliseringsmessen21 er Danmarks største platform for videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne og et centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering. Mød os på messen.

 • Bedre ressourceudnyttelse på danske hospitaler kræver nyt mindset

  På regionernes hospitaler er der mange gode visioner om at sætte patienten i centrum. Men hvad betyder det egentlig, når vi taler arbejdstidsplanlægning?

 • Analyse: Kommuner bør gøre op med siloerne, når de planlægger medarbejdernes arbejde

  CEO Tobias Bøggild-Damkvist fra Rato.Blue ApS har haft lejlighed til at analysere arbejdet med vagtplanlægning i de nordiske lande i forbindelse med udarbejdelse af en række rapporter om emnet. Få hans vigtigste pointer her.

 • Strategisk vagtplanlægning i kommunen medfører mindre sygefravær, mere overskud hos personalet og gladere patienter

  Vagtplanlægning i sundhedsvæsenet er ikke et administrativt bijob. Det er en vigtig opgave, der, hvis udført rigtigt, medfører optimeret drift, højere medarbejdertilfredshed og gladere patienter.

 • EG køber Altiplan

  EG's datterselskab Silkeborg Data A/S køber den danske it-virksomhed Altiplan Aps. Virksomheden har udviklet løsningen HosInfo, der benyttes på mere end 70 hospitalsafdelinger i Danmark.

 • Nye tider kræver nye vagtplansystemer

  Vagtplansystemer skal kunne kunne håndtere store ændringer i arbejdsmarked, økonomi og kompetencerbehov.

 • Se på vagtplanerne med friske øjne

  Vi er nødt til at planlægge mere effektivt

 • Intelligent vagtplanlægning vil gøre Danmark sundere

  Med sund vagtplanlægning vil Region Hovedstaden fremme både bedre patientforløb og medarbejdernes trivsel.

 • Fremtidens sundhedssektor: Behovet sætter holdet

  Effektiv vagtplanlægning med EG Optima fra Silkeborg Data tager udgangspunkt i behovet, så ressourcerne anvendes optimalt, og flere opgaver kan løses bedre og billigere.

 • Danmarks femtestørste kommune vælger EG Optima

  Esbjerg Kommune har i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med EG valgt at ud-skifte sit vagtplansystem med EG Optima og får samtidig flere løsninger og mere funktionalitet for færre penge.

 • Vagtplanlægning er en kritisk disciplin for sundhed og velfærd

  Vagtplanlægning og styring af personaleressourcerne i sundhedsvæsenet og de kommunale velfærdsområder er mere aktuelt end nogensinde.

 • Bedre ressourceudnyttelse kræver nyt mindset

  Vi er nødt til at sætte patienten i centrum for personaleplanlægningen.

 • Bedre ressourcestyring i Region Hovedstaden skal optimere patientforløb

  Bedre planlægning af aktiviteter og ressourcer på regionens sygehuse skal i de kommende år styrke samarbejdet mellem faggrupper og optimere den enkelte patients forløb.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen