Fleksibel vagtplanlægning med EG Optima

  • Effektiv og brugervenlig personalestyring og arbejdstidstilrettelæggelse
  • Styrk kvaliteten i vagtplanlægningen
  • Fuld ressourceudnyttelse
  • Rummer vagtplanlægning, vikarstyring og tværsektoriel koordination.

Læs mere her på siden

Bosted webinar

Bedre ressourceudnyttelse og kompetencefokuseret vagtplanlægning

Udvid funktionalitet og indsigt med ekstra moduler

EG Optima rummer en omfattende kernefunktionalitet til personalestyring og arbejdstidstilrettelæggelse men kan udvides yderligere med en række moduler, der bl.a. øger funktionalitet og indsigt på udvalgte områder.

Modulerne er fuldt integreret med EG Optima.

Optima Medarbejder

Optima Medarbejder

Sikrer en intuitiv og brugervenlig løsning for medarbejdere. Gør det muligt at øge medarbejderinvolvering og at reducere registreringsopgaverne for både medarbejder, ledere og planlæggere. Medarbejdere kan fx se deres egne og kollegernes vagtplaner, afgive ønsker eller ændringer til vagtplan, booke ledige vikarvagter, foretage vagtbytte med kolleger samt kommunikere med vagtplanlægger m.m. Optima Medarbejder kan tilgås fra både pc, tablet og smartphone.

Optima Økonomi

Optima Økonomi

Understøtter planlægning på baggrund af den kliniske aktivitet i en enhed eller organisation og med koordinering på tværs af faggrupper og enheder. Optima Aktivitet giver mulighed for detailplanlægning af opgaver med inddragelse af specialistkompetencer, lokaler og udstyr, eksempelvis i forbindelse med planlægning af operationer eller komplekse forløb.

Optima Afløser

Optima Afløser

Optima Afløser understøtter effektiv og fleksibel håndtering af vikarer. Modulet sikrer et godt match mellem afdelingens behov og vikarens kvalifikationer, hvor der tages højde for de enkelte parters præferencer. Modulet Optima Afløser er fuldt integreret i EG Optima, så kommunikationen mellem planlæggeren i EG Optima og vikaren konstant er opdateret.

Optima Aktivitet

Optima Aktivitet

Understøtter planlægning på baggrund af den kliniske aktivitet i en enhed eller organisation og med koordinering på tværs af faggrupper og enheder. Optima Aktivitet giver mulighed for detailplanlægning af opgaver med inddragelse af specialistkompetencer, lokaler og udstyr, eksempelvis i forbindelse med planlægning af operationer eller komplekse forløb.

Optima Plantjek

Optima Plantjek

Støtter den daglige styring og giver overblik over personalefremmøde i forhold til patientantal og plejetyngde. Med Optima Plantjek er det muligt at foretage en løbende re-planlægning og koordinering på tværs af afdelinger og herved understøtte optimal udnyttelse af ressourcer og forbedring af patientsikkerheden på daglig basis. Registreringer og ændringer kan ske tidstro fra pc eller tablet alt efter behov.

Optima Analyse

Optima Analyse

Et analysemodul som giver overblik til ledere samtidig med at specialister får omfattende funktionalitet til detaljeret analyse og brugerdefineret sammenstilling af samtlige data produceret i forbindelse med vagtplanlægning og afvikling af vagtplaner. Optima Analyse indeholder over 160 målepunkter og er et robust fundament for at stille al ledelsesinformation til rådighed – både aktuelt og fremadrettet

Optima Indsigt

Optima Indsigt

Et ledelsesvendt modul, der fungerer i tæt samspil med Optima Analyse. Optima Indsigt er designet til at give et fyldestgørende og løbende overblik over brugerdefinerede målepunkter gennem enkle dashbord-løsninger og grafiske visninger. Derudover er Optima Indsigt særligt velegnet til at foretage detaljerede analyser på tværs af enheder i hele organisationen.

Optima Integration

Optima Integration

Løsningen er designet med åbne og veldokumenterede grænsesnit, der muliggør integration med øvrige kernesystemer såsom omsorgssystem, patientadministrative systemer, BI-løsninger eller specialsystemer, der allerede anvendes eller på sigt ønskes anvendt. 

Optima Vagtplan Oversigt

Optima Vagtplan Oversigt

Kan vise aktuelle vagtplaner for en eller flere enheder eller teams på storskærme. Visningen opdateres løbende ved ændringer i EG Optima. Medarbejdere, ledere, patienter og borgere kan således få overblik over, hvem der er på vagt hvornår. Herved skabes gennemsigtighed internt i organisationen samt ud mod patienter og borgere.

Artikler

Nyhed
Fremtidens sundhedssektor: Behovet sætter holdet
Effektiv vagtplanlægning med EG Optima fra Silkeborg Data tager udgangspunkt i behovet, så ressourcerne anvendes optimalt, og flere opgaver kan løses bedre og billigere.
Nyhed
Vagtplanlægning er en kritisk disciplin for sundhed og velfærd
Nyhed
Bedre ressourceudnyttelse kræver nyt mindset

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen

Sales Executive

Elsebeth Larsen