intelligent vagtplanlægning
07. maj 2020

Intelligent vagtplanlægning vil gøre Danmark sundere

Læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle varetager hver dag millioner af vagter rundt omkring i europæiske regioner og kommuner.

Ved i endnu højere grad at basere vagtplanlægning på teknologi, viden og samarbejde vil man rigtig mange steder kunne styrke patientforløbene og samtidig understøtte medarbejdernes trivsel. Det er det, man kalder sund vagtplanlægning. Og en dansk aktør er med længst fremme til at præge udviklingen. Nemlig Region Hovedstaden.

Inden for de sidste måneder er Region Hovedstadens arbejde med sund planlægning blevet nævnt stadig hyppigere. Især når talen er faldet på, hvordan man kan styrke sundhed og omsorg, uden at det nødvendigvis skal være dyrere eller kræve, at medarbejderne løber hurtigere.

EG har derfor spurgt regionens konstituerede HR-direktør Mette Keis Jepsen om, hvordan hun oplever sund planlægning lige nu.

I spirende fremdrift

- Når jeg er rundt på vores hospitaler og taler med fagforeninger og andre, oplever jeg, at der er flere og flere, som får øjnene op for det perspektivrige i sund planlægning. Efterhånden som vi får bedre systemer og får mulighed for at trække forskellige typer af data, efterspørger især ledere og vagtplanlæggere også, at vi skal kunne bruge det i vagtplanlægningsarbejdet, siger Mette Keis Jepsen.

HR-direktøren peger på, at de, der systematisk arbejder med sund planlægning, alle har fokus på, hvordan de understøtter gode patientforløb. Men samtidig er systemerne på området nu også ved at være så udviklede, at de helt generelt kan lette og kvalificere vagtplanlægning. I hvert fald når man har lært at bruge dem rigtigt.

Samtidig kan afdelingerne med sund planlægning tage toppen af det pres, der opleves mange steder i sundhedsvæsenet. Blandt andet ved, at det bliver meget tydeligt, hvilken ramme afdelingen har, og om de mål, der er formuleret politisk og ledelsesmæssigt, er realistiske i forhold til denne ramme.

- Erfaringer viser, at når der er flest på arbejde, dér hvor presset fra patienterne er størst, og når man gør det tydeligt, hvad man kan nå og ikke nå, med de ressourcer man har, så skaber man også nogle lidt bedre forhold at arbejde under.

Det tror jeg er en af de vigtige grunde til, at stadig flere går i gang med at arbejde med sund planlægning og prioriterer den tid, det tager at udvikle planlægningsdisciplinen fagligt og ledelsesmæssigt. Også selvom det altid i starten er lidt besværligt at gøre noget andet, end man plejer. Og også selvom sund planlægning naturligvis også rejser en række dilemmaer.

En tilgang og et tankesæt

Mette Keis Jepsen ser således ikke sund planlægning som et quick fix. Det kan heller ikke reduceres til et projekt, som bare skal implementeres, og som man er færdig med efter et stykke tid:

- Sund planlægning er mere en tænkning og en bevægelse, i måden vi vagtplanlægger og leder på, som tager sig forskelligt ud lokalt alt efter de udfordringer og dilemmaer, man fokuserer på. Man kan derfor heller ikke tale om, at sund planlægning har ét facit eller én bundlinje eller er en meget let måde at arbejde på. Faktisk kræver det ofte både planlægningsfagligt og ledelsesmæssigt et øget fokus. Så jeg ser sund planlægning som en systematisk måde at styrke hele vagtplanlægningsdisciplinen på.

Værktøjer vil blive videreudviklet

Ifølge HR-direktøren trækker sund planlægning på mange forskellige værktøjer og praksisser. Og hun betoner vigtigheden af, at man teknologisk og kompetenceudviklingsmæssigt skal understøtte den ambition, der er ude omkring på afdelingerne.

Det blev der også taget hensyn til, da man valgte det elektroniske planlægningsværktøj EG Optima, som Region Hovedstaden vil tage i brug, når det nuværende system udfases.

Mette Keis Jepsen understreger imidlertid, at selvom de teknologiske værktøjer er vigtige, så handler det også om meget mere end det, hvis man skal lykkes med sund planlægning.

- Vi har i regionen vurderet, at EG Optima lige nu er det bedste system på markedet til at understøtte det daglige arbejde med sund planlægning. Og systemet skal naturligvis fortsat videreudvikles og tilpasses i de kommende år, efterhånden som der opstår nye muligheder og behov.

Men for, at vi alle bliver bedre i arbejdet med sund planlægning, skal vi også styrke kulturen i den retning og klæde især ledere og vagtplanlæggere på med kompetencer inden for forandringsledelse og kommunikation.

Hidtil har det været virkelig inspirerende at opleve, hvordan folk går til det, og hvordan der skabes mange forskellige løsningsmodeller lokalt. Og så vil vi naturligvis løbende udvikle og udvide værktøjskassen, efterhånden som efterspørgslen stiger, siger Mette Keis Jepsen.

Du kan læse mere på www.sundplanlægning.dk eller deltage i debatten på www.facebook.com/groups/sundplanlaegning.