SafetyNet Region Midtjylland
21. marts 2024

Vagtplanlægning skal sætte behovet i fokus

Vagtplanlægning spiller en afgørende rolle i det offentlige, især på afdelinger og tilbud med døgnbemanding, hvor behovet for medarbejdere er konstant og komplekst.

Behovsstyret vagtplanlægning er derfor en strategi, der sigter mod at optimere arbejdskraftressourcerne ved at tilpasse personalets tilstedeværelse efter arbejdspladsens aktuelle behov.

Hvad er behovsstyret vagtplanlægning?

Behovsstyret vagtplanlægning er en metode, hvor arbejdstider og bemanding tilpasses i realtid i overensstemmelse med institutionens øjeblikkelige behov. Dette involverer en nøje overvågning af aktiviteter, patientpleje eller andre tjenesteydelser, der kræver personale og tilpasning af vagtplanen for at sikre optimal dækning.

Eksempel fra en institution med døgnbemanding

Forestil dig en sygehusafdeling, hvor antallet af indlagte patienter varierer betydeligt. Ved hjælp af behovsstyret vagtplanlægning kan institutionen reagere dynamisk på ændringer i belægningen.

Hvis antallet af patienter pludseligt stiger, kan flere sygeplejersker indkaldes til at håndtere det øgede behov for pleje. Omvendt kan personalet reduceres, når belægningen falder. Dette sikrer ikke kun effektivitet, men også en bedre kvalitet i pleje, da der altid er tilstrækkelig bemanding til at imødekomme behovene.

Fordele ved behovsstyret vagtplanlægning i det offentlige:

Optimal udnyttelse af ressourcer: Behovsstyret vagtplanlægning muliggør en mere effektiv udnyttelse af personalets tid og færdigheder. Ved at tilpasse bemandingen efter de faktiske behov undgås overbemanding eller underbemanding.

Forbedret fleksibilitet: Den enkelte afdeling kan nemt tilpasse sig skiftende behov, hvilket giver større fleksibilitet og evne til at håndtere uforudsete begivenheder som fx en pludselig stigning i patienttilgangen.

Optimeret arbejdsglæde: Medarbejdere kan drage fordel af mere forudsigelige arbejdstider og færre overarbejdstimer, hvilket kan føre til øget tilfredshed og trivsel på arbejdspladsen.

Reduceret personaleomkostninger: Ved at tilpasse arbejdstider efter behovet kan arbejdspladsen undgå unødvendige omkostninger forbundet med overarbejde og samtidig opretholde optimal bemanding.

Bedre patientpleje: Behovsstyret vagtplanlægning sikrer, at der altid er tilstrækkeligt personale til at levere kvalitetspleje til patienterne, hvilket kan føre til øget patientsikkerhed og tilfredshed.

Behovsstyret vagtplanlægning er en strategi, der ikke kun imødekommer de skiftende behov i det offentlige, men også bidrager til at løse udfordringerne ved mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Ved at fokusere på optimal ressourcestyring kan afdelinger og tilbud med døgnbemanding opnå en mere effektiv og bæredygtig arbejdsgang, hvilket fører til forbedret kvalitet i ydelserne og øget medarbejdertilfredshed.

Kender du EG Optima?

EG Optima er vagtplansystemet til kommuner og regioner, der ønsker en fair og transparent vagtbelastning, hvor borgeren er i centrum.

Løsningen understøtter behovsbaseret vagtplanlægning på sygehuse, plejehjem, hjemmepleje mv., og gør det enkelt for vagtplanlæggeren at håndtere kompleksiteten i den tværgående planlægning.

Kontakt vores eksperter

EG leverer innovative it-løsninger til det offentlige baseret på bred forvaltningsfaglighed, dyb praksisviden og den nyeste digitale ekspertise kombineret med stor erfaring.

Ring til os på +45 7013 2211 (vores hovednummer) og få svar på dine spørgsmål, før du beslutter dig.

Sales Executive

Glennie Jørgensen

Sales Executive

Jane Axelsen