vagt
25. marts 2020

Vagtplanlægning er en kritisk disciplin for sundhed og velfærd

Vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse er en vigtig - men ofte også en noget overset - disciplin i kommunerne og regionerne.

God vagtplanlægning bidrager til bedre forløb for borgerne og patienterne, til bedre trivsel for medarbejderne og til en bedre økonomi. Til gengæld indebærer en mindre god praksis en tilsvarende risiko på de samme områder.

Vagtplanlægning vigtigere end nogensinde

Så selv om det kan virke omsonst at tale om administrative opgaver, mens coronakrisen raser er sandheden, at vagtplanlægning og styring af personaleressourcerne i sundhedsvæsenet og de kommunale velfærdsområder er mere aktuelt end nogensinde.

At få omfordelt personalet, så intensivafdelinger er bemandet til at håndtere coronapatienter, at få håndteret massivt sygefravær blandt personale, at få sikret pleje og omsorg til vores svageste borgere ude i kommunerne kræver god ressourcestyring.

På sigt står vi også overfor opfølgning af overarbejde, afvikling af pukler i aktivitet, håndtering af nye epidemibølger og ikke mindst en økonomisk regning, faktorer som alle skærper behovet for god ressourcestyring yderligere i de kommende måneder, måske år.

Rapport afdækker mulighederne for bedre vagtplanlægning

I forbindelse med økonomiaftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner blev der sidste år iværksat et arbejde omkring at afdække muligheder og behov for bedre teknologisk understøttelse af vagtplanlægning i regioner og kommuner.

Resultatet er blevet rapporten, Analyse af teknologisk understøttet vagtplanlægning, der er udarbejdet af vagtplanlægningsekspert Tobias Bøggild-Damkvist. Sammen med Implement Consulting Group har han lavet en kortlægning og en analyse af praksis og teknologianvendelse på området, som netop er blevet offentliggjort af Digitaliseringsstyrelsen.

Seks centrale løsningstemaer

Rapporten peger på seks centrale løsningstemaer, som kan føre til en bedre vagtplanlægning og brug af personaleressourcerne

1. Bedre systemanvendelse gennem professionalisering af vagtplanlæggerrollen.
2. Modenhedsmodel for meningsfuld brug af digitale vagtplanløsninger.
3. Videreudvikling af de budgetmæssige funktioner i vagtplanlægningssystemer
4. Systemunderstøttet aktivitetsstyret bemanding.
5. Styrkelse af anvendelse af medarbejderrettede funktioner.
6. Leverandørmarkedet, systemanskaffelser og teknologiudvikling

Læs artikel: Bedre ressourceudnyttelse kræver nyt mindset

Læs rapporten

I rapporten¸ Analyse af teknologisk understøttet vagtplanlægning, kan du læse mere om løsningstemaerne, finde cases til inspiration og initiativer i din region eller kommune samt læse om hvordan systemer som fx EG Optima kan understøtte en bedre vagtplanlægning.

Download rapporten: Analyse af teknologisk understøttet vagtplanlægning

Læs mere: Fleksibel vagtplanlægning og ressourceudnyttelse med EG Optima

Læs nyhed: Nyborg Kommune skifter til EG Optima