SD løneksperter
18. marts 2024

Lev op til kravet om tidsregistrering enkelt og hurtigt

Når den nye lov om tidsregistrering træder i kraft, er der god hjælp at hente hos EG Silkeborg Data, der har sikret, at relevante løsninger understøtter de nye krav.


Lige om lidt – i juli 2024 - træder en ny lov om tidsregistrering i kraft i Danmark.

Den medfører, at alle arbejdsgivere har pligt til at give deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid. Det bliver altså lovpligtigt for arbejdsgivere at implementere et system til tidsregistrering for medarbejderne.

"Heldigvis er tidsregistrering ikke et nyt fænomen for os. I EG Silkeborg Data har vi allerede løsninger som understøtter registrering af arbejdstid", forklarer Senior Product Manager, Morten Mortensen, EG Silkeborg Data.

Rummelig lov

Den nye lov om tidsregistrering giver i meget høj grad rum til fortolkning for den enkelte arbejdsgiver, men registreringskravet er grundlæggende udlagt som:

  1. At arbejdsgiveren skal sikre, at lønmodtagerens daglige arbejdstid registreres. Der er dog mulighed for at undtage visse medarbejdere (”selvtilrettelæggere”) for reglerne i loven.
  2. At medarbejderne kan nøjes med at registrere afvigelser fra den aftalte og/eller skemalagte arbejdstid.
  3. At oplysningerne skal opbevares i fem år.
  4. At registreringen skal være tilgængelig for den enkelte medarbejder under ansættelsen.

Op til arbejdsgiveren

Det er samtidig op til den enkelte arbejdsgiver at vælge, hvordan man vil fortolke og indfri disse krav.

I EG Silkeborg Data er valget gjort nemt, idet alle relevante løsninger til løn- og vagtplanlægning understøtter de nye krav.

"Helt grundlæggende skal loven jo egentlig bare gøre det nemt at dokumentere allerede lovpligtige regler om medarbejderes tidsregistrering og samtidig beskytte medarbejderrettigheder. Det er helt grundlæggende krav, som vi altid har arbejdet med og gjort brugervenlige for medarbejderne i fx vores lønsystem SD Løn og vagtplansystemerne EG Optima og EG AltiPlan.

"I disse løsninger tilbyder vi meget brugervenlige medarbejderløsninger, hvor den enkelte medarbejder fx selv kan registrere og se sine arbejdstider", forklarer Morten Mortensen.

Enkel understøttelse af lovkrav

Arbejdsregistrering.PNG

"Vi har gjort det hele digitalt, brugervenligt og transparent. Så vi føler os godt rustet til at hjælpe både eksisterende og nye kunder med at leve op til loven om tidsregistrering", siger Senior Product Manager, Morten Mortensen, EG Silkeborg Data.

Om loven

Folketinket vedtog den 23. januar 2024 lov om registrering af arbejdstid med ikrafttræden den 1. juli 2024.

Formålet er ifølge EU-Domstolen at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde.

Læs mere om loven