SD løneksperter
22. marts 2023

EG's løneksperter varmer op til OK24

Selv om overenskomstforhandlingerne på det offentlige område kan synes langt ud i fremtiden, så er forberedelserne til OK24 faktisk allerede godt i gang hos EG.

"Ingen kan jo spå om udfaldet af næste års overenskomstforhandlinger inden for det offentlige, men for os starter forberedelserne altså i rigtig god tid", forklarer Marlene Villefrance Neve, der er Senior Product Manager i EG Silkeborg Data, SD Løn.

Forberedelserne følger fra starten to spor. Et scenarie, hvor arbejdsmarkedets parter bliver enige om nye overenskomster uden hverken strejke eller lockout. Det andet scenarie handler om, hvordan EG kan sikre korrekt håndtering af lønnen, hvis det kommer til konflikt.

"Alle håber naturligvis på det første, men vi skal også være klar til begge scenarier", siger Marlene Villefrance Neve.

Hvis alt går glat

Hvis alt går glat er opgaven kendt, men stadig enorm. EG Silkeborg Data laver i dag løn for knap 200 kunder inden for stat, region og kommune med godt 1.470.000 registrerede ansættelsesforhold. De mange ansatte er fordelt på ca. 290 forskellige overenskomster, der hver for sig kan fylde hundredevis af sider.

"Så efterhånden som overenskomsterne er i hus, og vi modtager dem, forestår der et kæmpe arbejde med at gå dem minutiøst igennem og sikre, at alle ændringer i procentsatser mm foretages korrekt. Her skal der virkelig være fokus på detaljen. Så det dobbelttjekker vi mere end et par gange.

Desuden er der typisk steder i overenskomsterne, hvor der er plads til fortolkning. Her må vi i dialog med arbejdsgiverne for at sikre, at vi får de rigtige tal ind i SD Løn, lige som der kan være opgaver, som arbejdsgiverne selv skal løse, hvor vi kun kan vejlede og hjælpe".

Det andet scenarie

Og hvis det hele går i hårdknude og det ender med konflikt?

"Uanset, hvordan en sådan konflikt forløber, er der opgaver, der stadig skal løses. Det kan fx være nødberedskab, der skal fungere eller medarbejdere, hvor lønnen skal stoppes under konflikten osv. Her tilbyder vi altid vores kunder at hjælpe, for det kan være rigtig svært at håndtere de udfordringer midt i en konflikt.

Hidtil har vi i vid udstrækning hjulpet med noget så simplet som at udarbejde regneark, som vores kunder kunne bruge. Men vi er i gang med at se, hvordan vi bedre kan hjælpe vores kunder i hele processen forbundet med en konflikt. Ikke mindst den opgave kunderne har med at få styr på normtimerne efter en endt konflikt.

Vi er i tæt samarbejde med vores kunder, så vi også i tilfælde af, at det ender med konflikt står så godt rustet som muligt til at hjælpe vores kunder" siger Senior Product Manager Marlene Villefrance Neve, SD Løn.