Digital platform til sundhedskommunikation udviklet med brugerne
23. februar 2024

Digital platform til sundhedskommunikation udviklet med brugerne

Brugerinvolvering har været altafgørende for udviklingen af kommunikationsværktøj EG Sundhed, der nu er gået i luften, helt efter planen.

"EG Sundhed er designet og kravspecificeret af brugerne. Adgangen til deres viden og konkrete behov har været helt afgørende for, at vi har valgt at satse 100% på at skrive et helt nyt stykke software i stedet for at lappe på de tre eksisterende løsninger", siger Product Manager, Andreas Rasmussen, EG Digital Welfare.

Tre kendte løsninger smelter sammen

Udgangspunktet for den nye samlede løsning, EG Sundhed har været de mangeårige erfaringerne fra de eksisterende kommunikationsløsninger EG Mediconnect, EG Mediconnect Forsikring og EG NetforvaltningSundhed.

Bag udviklingen af EG Sundhed ligger et tæt parløb med de nuværende brugere af de tre løsninger.

"Ved at se på de mange ønsker, som vi har fået gennem de sidste par år, måtte vi konstatere, at der er behov for at modernisere de nuværende løsninger. Generelt har der været alt for mange klik, før brugerne når i mål, lige som de er for lidt konfigurerbare", forklarer Andreas Rasmussen, som har stået i spidsen for det store brugerdrevne udviklingsprojekt, der nu bliver til EG Sundhed.

Heldagsworkshops med kommuner og regioner

Designet af EG Sundhed er blandt andet sket på fire heldagsworkshops for kommuner og to heldagsworkshops for regionerne, hvor deltagere fra mere end 25 kommuner og regioner har peget på, hvad der fungerer godt i de eksisterende løsninger, og hvad der skal være fokus på i den nye løsning.

"På de seks workshops fik vi sat retningen for ønsker til udvikling, som vi supplerede med input fra yderligere kommuner, inden vi lavede den første prototype", Andreas Rasmussen.

Efterfølgende har den nye løsning været igennem otte kliktests med 20 sagsbehandlere og medarbejdere fra en række rehabiliteringsteams, hvor der var fokus på brugeradfærd, intuitivt navigation i løsningen og færre kliks.

"Målet har været at få så mange inputs fra de kommende brugere som muligt for at sikre en tidssvarende løsning, der er tilpasset brugerne, siger Andreas Rasmussen.

De første brugere er nu gået i luften

De mange gode inputs og tests gør, at Andreas Rasmussen er meget tryg ved, at EG sundhed nu er ved at blive taget i brug i store dele af Danmark.

"Selvfølgelig kan der altid komme nye ønsker, og tingene udvikler sig løbende, men vi kommer virkelig med et produkt, der er både smart, sikkert og smidigt".

EG Sundhed kræver ingen installation eller vedligeholdelse på den enkelte brugers PC, indkaldelsesbreve bliver automatisk dannet I EG Sundhed, og de sendes direkte til borgerens digitale postkasse, lige som der indhentes samtykke fra borgerne digitalt.

"Vi er glade for de mange detaljer i løsningen, vi har fået med i løsningen, ikke mindst hvor nemt det er at samarbejde på tværs og genbruge data i et sikkert miljø. Vi har skabt et samlet overblik over kommunens, brugerens og borgerens sager, hvor alle sager håndteres enkelt i et lukket system, der kræver brugerspecificeret adgang. Det bliver supernemt at bruge, så ja, jeg glæder mig virkelig over, at vi nu er i luften", siger Product Manager, Andreas Rasmussen, EG Digital Welfare.