Stefan Andersen
31. juli 2019

Vi skal ikke bremse den digitale udvikling

Stadsdirektør Stefan Andersen er ikke begejstret for den anti-digitale tendens, vi ser visse steder i samfundet i øjeblikket. I stedet må vi lære at håndtere de digitale muligheder.

I Odense Kommune er man nemlig overbevist om, at digitalisering er sat i verden for at effektivisere og øge kvaliteten af kommunernes kerneopgaver.

Stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen har derfor ikke meget tilovers for den anti-digitale tendens, man ser visse steder i samfundet i øjeblikket. For eksempel udmeldingen fra Det Nationale Stresspanel om, at ForældreIntra giver forældre stress og derfor bør lukkes.

– Det nytter ikke noget bare at vende tilbage til fortiden, fordi noget ikke fungerer optimalt. Det løser jo ikke problemerne, og der vil alle dage være behov for kommunikation mellem skole og hjem. I stedet må vi gå i dialog med skoler og forældre om, hvordan vi kan få det her til at fungere optimalt, slår Stefan Andersen fast.

 

Digital kommunikation er kommet for at blive

Og netop denne tilgang er det helt centrale princip i Odense Kommune: At opsøge kilden for at finde ud af, hvordan vi løser udfordringerne bedst. Kommunen havde for eksempel en medarbejder, der var utilfreds med, at han modtog mails fra for eksempel borgere uden for arbejdstid og ville have det stoppet. Men det er ikke vejen frem, mener Stefan Andersen:

– Fleksibel digital kommunikation er kommet for at blive, og det giver os alt andet lige en masse frihed og fleksibilitet. I stedet for at sætte hælene i må vi lære at håndtere de digitale muligheder, så vi styrer dem og ikke omvendt.
 

Krav om tidssvarende løsninger

Ligeledes er kommunen nødt til at møde borgeren med tidssvarende løsninger. For eksempel var kommunens mange digitale selvbetjeningsblanketter håbløst forældede. De var ikke responsive i forhold til pc, tablet og smartphone, og de var heller ikke brugeroptimeret.

Borgeren skulle igennem alle felter i en selvbetjeningsblanket, uanset om de var relevante eller ej.
 

Byg-selv sammen med borgerne giver gode løsninger

For at løse problemet tog kommunen en helt ny Byg selv-platform i brug. Teknikken gav medarbejderne mulighed for selv at udvikle responsive selvbetjeningsløsninger, og som et vigtigt element blev også borgerne inddraget i designprocessen.

– Rigtig mange af vores selvbetjeningsløsninger er nu skabt i samarbejde med de borgere, virksomheder og medarbejdere, der skal bruge løsningerne. Det har givet os stor indsigt i borgernes ønsker og behov og er resulteret i en stribe gode, enkle løsninger, der er tilpasset målgruppen.
 

Kommunal digitalisering er ekstremt komplekst

Denne indsigt i borgernes behov er vigtig, når det drejer sig om kommunal digitalisering. En kommune er nemlig et af de mest komplekse steder at lave digitalisering. Meget mere komplekst end fx en bank eller et forsikringsselskab, som har en langt tydeligere og ensartet kerneopgave.

Det skyldes ifølge stadsdirektør Stefan Andersen, at kommunen har så mange forskellige kerneopgaver og en kompleks lovgivning, der hele tiden ændrer sig:

– Børnepasning, undervisning, jobformidling, teknisk forvaltning, kulturelle opgaver til ældre- og handicapområdet er bare nogle af de områder, vi varetager som kommune. Det er spændende, men stiller samtidig rigtig store krav til vores digitalisering. Sammen med de øgede krav, der kommer fra vores borgere, giver det os meget at leve op til, slutter stadsdirektøren.


Læs artikel: Digitale fravalg er lige så vigtige som tilvalg
Læs mere: Digital håndtering af foreningstilskud