Energy management systems
22. september 2022

Energikrisen kradser bunden ud af kommunekasserne

Med udsigt til tårnhøje energiregninger og udfordringer med at nå CO2-mål, er der mere end nogensinde brug for energiledelsessystemer. KL har derfor udarbejdet en rapport, "Undgå energispild", med seks konkrete anbefalinger til bedre brug af digitale systemer til energiledelse.

Vi håber, at I med disse anbefalinger kan komme langt med jeres energiledelsesindsats. Det er vigtigt, fordi en effektiv brug af EMS’er er helt afgørende for blandt andet kommunernes økonomi og klimaindsats i egne bygninger. KL

 

Baggrunden for anbefalingerne er, at det er afgørende for en succesfuld energispare-indsats, at kommunens energiledelsessystem er velfungerende. Desværre er det ikke altid tilfældet.

Erfaringer fra det kommunale netværk for Databaseret Energiledelse viser nemlig, at flere kommuner enten er utilfredse med deres system eller anvender det for lidt. Derfor står flere kommuner også overfor at skulle købe et nyt.

På baggrund af erfaringer fra både kommuner og leverandører har KL og konsulenthuset Transition derfor formuleret seks anbefalinger til kommuner, der arbejder med et energiledelsessystem (EMS) i relation til deres indsats med databaseret energiledelse.

KL's seks anbefalinger

Her er de seks anbefalinger:

  • Afklar formålet med brugen af et EMS
  • Afdæk jeres interne kompetencer og ressourcer til at drifte et EMS
  • Vælg den rette servicepakke hos leverandøren
  • Afdæk jeres behov for data
  • Afprøv systemet og undersøg dets brugervenlighed
  • Inddrag alle brugere af systemet

Anbefalingerne er skrevet på baggrund af interviews med kommunale medarbejdere og er målrettet kommuner, der ønsker at få det meste ud af deres energiledel­sessystem. Tanken er at anbefalingerne kan bruges til at stille de rette spørgsmål til den nuværende udbyder eller som led i en ud­budsproces.

De indsamlede erfaringer, som har ført til vejled­ningen, deles også i en webinarrække for kommunale medar­bejdere i sommeren og efteråret 2022 samt via specifikke cases, der blandt andet deles på KL’s hjemmeside: Kommunernes Klimakort

EG hilser de nye anbefalinger velkommen, som et godt grundlag for en god dialog mellem kommunerne og it-leverandørerne på EMS-markedet.

Vi ser lige nu, hvordan energikrisen kradser på bunden af de kommunale kasser, og kommuner, der må skrue ned for varmen i offentlige bygninger og helt bremse aktiviteter for at spare på energiregningerne. Med det rette EMS-system vil flere kommuner være bedre rustet til at træffe de mest energirigtige valg her og nu og dermed afbøde de værste skadevirkninger af energikrisen på kort sigt og gavne miljøet på langt sigt. Senior Sales Executive, Rasmus Gorm Pedersen, EG, der har siddet med i KL's arbejdsgruppe


Læs anbefalingerne fra KL